Σε παρέμβαση στην εταιρεία «Παπαστράτος – Philip Morris», προέβη η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑμεΑ), εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για την παράνομη απόλυση του εργαζομένου με σκλήρυνση κατά πλάκας και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι η απόλυση λόγω χρόνιας πάθησης συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως ορίζουν:

  • η παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
    το άρθρο 10 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία» του ν.3304/2005 (Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ….»,
  • το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, το οποίο ορίζει ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν όλες τις μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «Προσδοκούμε ότι θα κατανοήσετε το εν λόγω ζήτημα και θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της εν λόγω απόλυσης. Η άμεση ανταπόκρισή σας στο ανωτέρω αίτημα αποτελεί μέγιστη συμβολή στους διαρκείς αγώνες του αναπηρικού κινήματος για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αναμένουμε τον άμεσο ορισμό συνάντησης μαζί σας, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουμε πιο αναλυτικά τις απόψεις μας στο εν’ λόγω ζήτημα, για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής λύσης».

ΕΔΩ αναλυτικά η επιστολή.