7.8 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Τρία αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από την «κόλαση» των περικοπών για τους νέους συνταξιούχους

Κάτω από τα 400 ευρώ οι συντάξεις

Πρόσφατα

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και μετά τα «ψίχουλα» της έκτακτης ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδωσε στη δημοσιότητα αρκετές από τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Ν.4387/2016 (απασφαλιστικό Κατρούγκαλου). Το γενικό συμπέρασμα; Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο – πρώτες εκτιμήσεις της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ): «από τις ανωτέρω εγκυκλίους, πάμε σε συντριπτικές μειώσεις ήδη από το 2017, μειώσεις που επηρεάζουν όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους της χώρας, νυν και μελλοντικούς».

Και να μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτές τις συντριπτικές μειώσεις που έρχονται στις συντάξεις, υπάρχει και η επιστολή Τσακαλώτου, βάσει της οποίας θα πέσει «κόφτης» στις συντάξεις, εάν τα νούμερα – οικονομικά πέσουν έξω από όλα όσα έχουν υπολογίσει οι δανειστές, εξαιτίας της εφάπαξ – 13ης σύνταξης προς τους συνταξιούχους.

Τόσο οι λεγόμενες «υψηλές» συντάξεις, αλλά κυρίως οι χαμηλές είναι εκείνες που θα υποστούν τις πιο μεγάλες περικοπές, αφού η αρχιτεκτονική του νέου τρόπου υπολογισμού του «νόμου Κατρούγκαλου» (εθνική – ανταποδοτική), σε συνδυασμό και με την απορρυθμισμένη αγορά εργασίας, προμηνύουν μόνο φτώχεια και εξαθλίωση για τους απόμαχους της εργασίας!


1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ 276,29 ΕΥΡΩ,
με 15 χρόνια ασφάλισης, στα 62 και με συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ

Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, δηλαδή σε όριο ηλικίας μικρότερο από το κατά περίπτωση προβλεπόμενο όριο για πλήρη σύνταξη, το ποσό της εθνικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται του αντίστοιχου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Σε καμία περίπτωση το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που αντιστοιχεί σε πέντε (5) έτη ηλικίας (60 μήνες), ενώ δεν επιβάλλεται το επιπλέον ποσοστό μείωσης ύψους 10% που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. 3 της υποπαρ. Ε.3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 2 της υπ’αριθ. Φ11321/οικ.47523/1570/23-10-

Συνεπώς, συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ και 15 χρόνια ασφάλισης, στην ηλικία των 62 ετών θα λάμβανε σύνταξη 414,90 ευρώ, δηλαδή:

  • 345,60 ευρώ εθνική σύνταξη συν

  • 69,30 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη

  • Σύνολο: 414,90 ευρώ.

Επειδή όμως θα υποστεί και το πέναλτι του 30% της μείωσης για 5 έτη προ της πλήρους συνταξιοδότησης (67 έτη), το τελικό ποσό διαμορφώνεται ως εξής: 414,90 ευρώ – 30% (μείωση λόγω ηλικίας) = 293,93 ευρώ.

Από αυτό το ποσό των 293,93 ευρώ, θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να λάβει τελικά 276,29 ευρώ έπειτα από 15 χρόνια δουλειάς!


2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Σύνταξη 277,67 ευρώ
με 25 χρόνια, ποσοστό αναπηρίας 55% και συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ

Στην παρ. 2α του άρθρου 27 ορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας, για τα οποία προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύνταξης για τους συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα λάβουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, ως ακολούθως:

α) από 67% έως και 79,99, χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και

β) από 50% έως και 69,99%, χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.

Συνεπώς συνταξιούχος αναπηρίας με συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ, 25 χρόνια ασφάλισης και ποσοστό αναπηρίας 55% θα ελάμβανε σύνταξη 414,90 ευρώ, δηλαδή:

  • 192 ευρώ εθνική σύνταξη (384 X 50%) συν

  • 103,4 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη (206,80-50%)

  • Σύνολο: 295,40 ευρώ.

Από αυτό το ποσό των 295,94 ευρώ, θα παρακρατηθεί ποσοστό 6% λόγω ασθενείας, με αποτέλεσμα ο ανάπηρος συνταξιούχος να λάβει τελικά 277,67 ευρώ έπειτα από 25 χρόνια δουλειάς!


3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΗΡΑΣ ΘΑΝΟΝΤΑ

Σύνταξη 450 ευρώ,
με 900 ευρώ σύνταξη ύστερα από 35 έτη ασφάλισης

Δικαιούχοι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 16 του ν. 4387/2016, είναι ο επιζών σύζυγος, τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, καθώς και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου και συγκεκριμένα το 55ο έτος, που πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, οπότε και η σύνταξη χορηγείται εφ’όρου ζωής (αν δεν συντρέξουν οι περιοριστικά αναφερόμενες στην παρ. 3 προϋποθέσεις παύσης της).

Εάν ο θάνατος επέλθει προτού συμπληρωθεί το ως άνω όριο ηλικίας, η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο για μία τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας ελέγχεται εάν ο επιζών σύζυγος συμπλήρωσε ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας. Εάν κατά τη διάρκεια της τριετίας ο επιζών σύζυγος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται μόλις συμπληρωθεί η τριετία και άρχεται εκ νέου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Έστω, λοιπόν, άνδρας έγγαμος, χωρίς τέκνα, με 35 έτη ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα, που συνταξιοδοτήθηκε με πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1/2/2011, με ποσό σύνταξης 1.000 ευρώ και ο οποίος πεθαίνει την 20/9/2019.

Μετά την αναπροσαρμογή, η σύνταξή του θα αποτελείται πλέον από το τμήμα της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και από το ανταποδοτικό τμήμα, το οποίο υπολογιζόμενο βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης, είναι 516 ευρώ, ήτοι σύνολο 900 ευρώ.

Η επιζώσα σύζυγός του θα λάβει το 50% της σύνταξης του θανόντος για την πρώτη τριετία, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την αναπροσαρμογή της (€900X50%=€450), που αναλύεται ως εξής:

  • εθνική σύνταξη : 192 ευρώ συν

  • ανταποδοτική σύνταξη: 258 ευρώ

  • Συνεπώς, έπειτα από 35 χρόνια δουλείας του θανόντος συζύγου της, η χήρα θα λάβει σύνταξη 450 ευρώ!

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις