ΦΕΚ 234Α/2016: Ο μνημονιακός Προϋπολογισμός 2017

Ο Ν.4444/2016 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».


ΕΔΩ το ΦΕΚ 234Α/14-12-16.