4o μνημόνιο, νομικά, η απόφαση του Γιούρογκρουπ της 5ης Δεκέμβρη

Έπειτα από 3 μνημόνια και πάνω από 600 εφαρμοστικούς νόμους, συνεχίζονται οι αντεργατικές και αντιλαϊκές δεσμεύσεις της κυβέρνησης κατά των εργαζομένων, του λαού, της χώρας...

Η συμφωνία – απόφαση του Γιούρογκρουπ της 5-12-2016 που λήφθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομικά αποτελεί τροποποίηση προς το χειρότερο των όρων του τρίτου Μνημονίου (ν. 4336/2015) και των προαπαιτουμένων της δεύτερης αξιολόγησης. Επί της ουσίας, η νέα συμφωνία αποτελεί (άτυπα) 4ο μνημόνιο, για την υπογραφή του οποίου -όπως υπογραμμίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους)- «ούτε η κυβέρνηση είχε νομιμοποίηση (χωρίς την έγκριση της Βουλής) να υπογράψει, ούτε ο υπουργός Οικονομικών είχε εξουσιοδότηση να συναινέσει και να δεσμευτεί με τους 8 νέους καταπλεονεκτικούς και επαχθείς όρους σε βάρος της χώρας μας».

Οι οκτώ δεσμεύσεις – νέα αγχόνη εργαζομένων και λαού

Οι νέες 8 δεσμεύσεις, που ανέλαβε η χώρα μας με τη συμφωνία – απόφαση του Γιούρογκρουπ, αποτελούν «τη νέα τροποποιημένη ατζέντα σκληρών όρων και προϋποθέσεων που δυστυχώς επέβαλαν οι δανειστές και παράνομα, αντισυμβατικά και αντισυνταγματικά συναίνεσε και υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση», όπως σημειώνει η ΕΝΥΠΕΚΚ. Οι δεσμεύσεις αυτές επιδεινώνουν τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης του χρέους, αφού αποτελούν δέσμη εγγυήσεων που διασφαλίζουν τα συμφέροντα των δανειστών και θεσπίζουν νέα σκληρά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Ειδικότερα:

1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 3,5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ ΓΙΑ ΤΟ 2018:

 • Συγκεκριμένα, στη συμφωνία αναφέρεται: «Το Eurogroup σημειώνει ότι η πλήρης συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ώστε να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για το 2018 (πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ)»

 • αγγλικό κείμενο: «The Eurogroup notes that staff-level agreement should include measures to reach the agreed fiscal target for 2018 (a primary balance of 3.5% of GDP)».

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,5% ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ META ΤΟ 2018 ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΝΟ:

 • Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, πλεόνασμα «σε μακροπρόθεσμο πλάνο» σημαίνει για 3 έως 10 έτη! Αναφέρεται στη συμφωνία: «Το Eurogroup υπενθυμίζει ακόμα ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018, πρέπει να παραμείνει μεσοπρόθεσμα»

 • αγγλικό κείμενο: «The Eurogroup recalled that the primary surplus target of 3.5% of GDP reached by 2018 should be maintained for the medium-term».

3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ-«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

 • Στη συμφωνία – απόφαση αναφέρεται: «καθώς και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, που θα περιλαμβάνουν δομικές μεταρρυθμίσεις και στην αγορά εργασίας, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων και την απάλειψη εμποδίων για τις επενδύσεις»

 • αγγλικό κείμενο: «as well as reforms to enhance growth and cost competitiveness, including further substantial reforms of the labour market, the opening up of closed professions and the removal of barriers for investment».

4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ:

 • Αναφέρεται στη συμφωνία του Γιούρογκρουπ της 5ης Δεκέμβρη: «Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με έναν τρόπο βιώσιμο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε έναν μηχανισμό και δομικά μέτρα που θα το εξασφαλίσουν αυτό»

 • αγγλικό κείμενο: «In order to ensure compliance with the fiscal targets in a sustainable manner after the completion of the programme, the Greek authorities commit to agree with the institutions on a mechanism and structural measures that would ensure this».

5. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ειδικότερα, αναφέρεται «(…) οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε έναν μηχανισμό και δομικά μέτρα που θα το εξασφαλίσουν αυτό»

 • αγγλικό κείμενο: «Τhe Greek authorities commit to agree with the institutions on a mechanism and structural measures that would ensure this».

6. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΦΤΗ» («ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ») ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ:

 • Ειδικότερα συμφωνήθηκε: «To Eurogroup παραμένει έτοιμο, όπως συνηθίζει, να στηρίξει την ολοκλήρωση μελλοντικών αξιολογήσεων με το δεδομένο πως η δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου δημοσιονομικού μηχανισμού όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης, θα εφαρμοστεί όπως έχει σχεδιαστεί»

 • αγγλικό κείμενο: «The Eurogroup stands ready, in line with usual practice, to support the completion of future reviews provided that the policy package, including the contingency fiscal mechanism as agreed in the context of the first review, is implemented as planned».

7. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ Η ΥΠΕΙΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΕΙ ΜΕ «ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΝΤ:

 • Η συμφωνία – απόφαση αναφέρει: «Τα στελέχη του ΔΝΤ επαναβεβαίωσαν σήμερα την πρόθεσή τους να προτείνουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου μια νέα χρηματοδοτική συμφωνία με την Ελλάδα όσο το δυνατόν συντομότερο, από την στιγμή που θα υπάρξει πλήρης συμφωνία και αν αυτή είναι συμβατή με την πολιτική του ΔΝΤ»

 • αγγλικό κείμενο: «The IMF staff reconfirmed today its intention to recommend to the Fund’s Executive Board a new financing arrangement for Greece as soon as possible once staff-level agreement is reached in accordance with established Fund policies».

8. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΤΙ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΟ ESM:

 • Ειδικότερα αναγράφεται: «Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων που σχετίζονται με τη δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών θα ανοίξει το δρόμο για την διοίκηση του ESM να εγκρίνει το συμπληρωματικό Μνημόνιο»

 • αγγλικό κείμενο: «The full implementation of all prior actions related to the second review and the completion of national procedures would pave the way for the ESM governing bodies to approve the supplemental Memorandum of Understanding».