Ζητούμε τώρα την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς

Ανακοίνωση της Αυτόνομης Δημοκρατικής ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ των εργαζομένων στην ΑΤΕ

Ο Κανονισμός Εργασίας είναι ένα σύνολο διατάξεων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, για θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της εργασίας, όπως την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού, τον τρόπο διεύθυνσης της εργασίας και γενικά την οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων ή οργανισμών.

Ο Κανονισμός Εργασίας είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, ανεξάρτητα από ποια τράπεζα προέρχονται. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη από τις 4 συστημικές Τράπεζες που δεν εφαρμόζει τον Κανονισμό Εργασίας που έχει. Εσκεμμένα τον έχει αφήσει χωρίς επικαιροποίηση από το 1976, με την ανοχή του ΣΕΤΠ που τηρεί σιγή ιχθύος για το ζήτημα. Το αποτέλεσμα είναι να έχει παγώσει η βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων από το 2004, ενώ για εκείνους που έχουν προσληφθεί μετά το 2004 δεν υπήρξε ποτέ ένταξη στο βαθμολόγιο.

Ο ΣΕΤΑΠ προσέφυγε στο ΣΕΠΕ και ζήτησε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Εργασίας, που υπάρχει στην Τράπεζα Πειραιώς, για όλους τους εργαζόμενους.

Στις 21 Δεκέμβρη 2015, συζητήθηκε η προσφυγή του ΣΕΤΑΠ στο Υπ. Εργασίας για τη μη εφαρμογή του Κανονισμού.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2016 πήραμε την υπ. αριθμ. 872/2015 του ΣΕΠΕ που δηλώνει ρητά ότι : «Ο Κανονισμός Εργασίας δεσμεύει την τράπεζα και η τράπεζα οφείλει να εφαρμόσει το περιεχόμενό του. Σε περίπτωση που η τράπεζα συνεχίσει να αρνείται την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας, η Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων θα προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικών και ποινικών κυρώσεων».

Η απόφαση αυτή αποτελεί νίκη για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς. Και ταυτόχρονα, αποτελεί κόλαφο, τόσο για την Τράπεζα, που συνεχίζει να παρανομεί, μη εφαρμόζοντας τον Κανονισμό, όσο και για εκείνους τους «συνδικαλιστές» που ανέχτηκαν το καθεστώς ανομίας τόσα χρόνια.

Με ρητή διάταξη του νόμου (άρθρο 1, Ν.Δ. 3789/1957) επιβάλλεται, στις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 70 εργαζόμενους, η κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας, που θα ρυθμίζει τις σχέσεις οι οποίες διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση, ενώ είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει Κανονισμό Εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν τηρεί την ως άνω υποχρέωση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011 όπως ισχύει και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2063/Δ1632/2011 Απόφαση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Έχει περάσει, σχεδόν, ένας χρόνος από την προσφυγή του ΣΕΤΑΠ στο ΣΕΠΕ για την εφαρμογή του Κανονισμού Εργασίας από την Τράπεζα Πειραιώς και εξ όσων γνωρίζουμε, τέτοιες κυρώσεις δεν έχουν επιβληθεί στην τράπεζα. Επιβάλλεται η επίσκεψη του ΣΕΤΑΠ στο Υπ. Εργασίας να πληροφορηθούμε αν εφαρμόστηκε η απόφαση για τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και παράλληλα, μέσω της νομικής μας υπηρεσίας, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επιβολής (μέσω της δικαστικής οδού) των ποινικών κυρώσεων.

Καλούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ στην προσεχή του συνεδρίαση να πάρει αποφάσεις για τη διεκδίκηση εφαρμογής του Κανονισμού Εργασίας και να καλέσει σε συνάντηση τόσο τη διοίκηση της τράπεζας όσο και  τον αντιπροσωπευτικό ΣΕΤΠ. Οι συνάδελφοι, που μοχθούν καθημερινά στα καταστήματα, περιμένουν πρωτοβουλίες από το Σωματείο τους που θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα για να βελτιωθεί η καθημερινότητά τους.