ΣΕΚΕΣ: Η ΕΥΔΑΠ δε θα ενταχθεί στο Υπερταμείο ξεπουλήματος. Γιατί τόση βιασύνη;

sekes pano-tholo

Με την υπ’ αριθμό 19056/16-11-2016, απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και τέθηκε «σε άμεση εφαρμογή ο Εσωτερικός Κανονισμός εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας (Κανονισμός) – Έκδοση 5 της ΕΥΔΑΠ ΑΕ καθώς και του αναμορφωμένου Οργανογράμματος της Εταιρείας».

Στην παράγραφο 1.2.19, (στις σελίδες 32-33/180) του εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού γίνεται αναφορά στους νόμους 4389/2016 και 4425/2016 (του Υπερταμείου) καθώς και στον 2190/1920 (περί Ανωνύμων ΕταιρΕιών) οι οποίοι θα διέπουν το νομικό πλαίσιο της ΕΥΔΑΠ μετά την ημερομηνία ισχύος τους, που είναι η ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ (Εταιρία Δημόσιων Συμμετοχών) στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η ΕΥΔΑΠ προβλέπεται να ενταχθεί στην ΕΔΗΣ που θα είναι θυγατρική του Υπερταμείου.

Γιατί, πριν κατατεθεί το καταστατικό της ΕΔΗΣ στο ΓΕΜΗ -προϋπόθεση απαραίτητη βάσει του νόμου για την αυτοδίκαιη μεταφορά των μετοχών της ΕΥΔΑΠ που κατέχει το Υπουργείο Οικονομικών (34%) στην ΕΔΗΣ- το Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ βιάστηκε τόσο πολύ να εντάξει την ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο; Γιατί ενσωματώνει στον Κανονισμό της διατάξεις των νόμων που δεν τη διέπουν ακόμα;

Η διοίκηση που μας λέει ότι θα παραιτηθεί αν η ΕΥΔΑΠ πάει στο Υπερταμείο, προτρέχει και την εντάσσει, πριν καν το κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Γιατί;

Καλούμε την Ομοσπονδία να προσφύγει, απαιτώντας άμεση εναρμόνιση του Κανονισμού με το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη στιγμή την ΕΥΔΑΠ και όχι με αυτό που κυβέρνηση – τροϊκανοί σχεδιάζουν να θέσουν σε εφαρμογή και το οποίο δε θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί.

Απαιτούμε με έκτακτο ΔΣ να αλλάξει αμέσως ο Κανονισμός που εγκρίθηκε και να ευθυγραμμιστεί με ότι ισχύει αυτή τη στιγμή. Η ΕΥΔΑΠ δε θα ενταχθεί στο Υπερταμείο.

Η Γραμματεία του ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ

ΥΓ: Και για όσους υποστηρίζουν ότι η ένταξη στο υπερταμείο δεν είναι η διάταξη που αναφέρεται στην συγκεκριμένη παράγραφο προβλέπει ότι: «Το καταστατικό των εταιριών, οι μετοχές των οποίων ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο σύνολό τους ή εν μέρει στην ΕΔΗΣ, τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.