Στις 21/12 η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για ομαδικές απολύσεις – Αναμένεται να γίνει δεκτή η πρόταση του Εισαγγελέα

Η από 9-6-2016 εισήγηση του Εισαγγελέα ΔΕΚ Nils Wahl για την υπόθεση της ΑΓΕΤ-Ηρακλής

tsimenta-xalkidas-lafatge

Για τις 21 Δεκεμβρίου 2016, έχει οριστεί η διάσκεψη του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), οπότε θα ανακοινωθεί η απόφαση επί της υπόθεσης της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ (σ.σ.: «Lafarge», Τσιμεντάδικο Χαλκίδας) αναφορικά με το θεσμό των ομαδικών απολύσεων, όπως προβλέπεται στο Ν.1387/1983.

Νομικοί κύκλοι, που γνωρίζουν καλά τη νομολογία του συγκεκριμένου δικαστηρίου και επικαλείται η ΕΝΥΠΕΚΚ, «θεωρούν σφόδρα πιθανό να γίνει δεκτή η από 9-6-2016 εισαγγελική πρόταση του κ.Nils Wahl, σύμφωνα με την οποία ο ελληνικός νόμος και ιδιαίτερα το άρθρο 5 (υπουργική, διοικητική προέγκριση των ομαδικών απολύσεων) είναι εκτός Ευρωπαϊκού Δικαίου και αντίθετη στην Οδηγία 98/59 ΕΚ».

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει εξαρτήσει τη θέση της επί των ομαδικών απολύσεων από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία παραπέμφθηκε στο ΔΕΚ από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τα εξής ειδικότερα προδικαστικά ερωτήματα:

Α) αν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/59/ΕΚ, ειδικότερα, ή των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, εθνική διάταξη, όπως το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983, η οποία θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων σε συγκεκριμένη επιχείρηση την εκ μέρους της Διοικήσεως έγκριση των εν λόγω απολύσεων με κριτήρια α) τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, β) την κατάσταση της επιχείρησης και γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας;

Β) Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αποφατική, εθνική διάταξη με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της οδηγίας 98/59/ΕΚ, ειδικότερα, ή των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, εφόσον συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία.


  • ΕΔΩ από 9-6-2016 εισήγηση του Εισαγγελέα ΔΕΚ Nils Wahl για την υπόθεση της ΑΓΕΤ-Ηρακλής.