10.3 C
Athens
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

ΟΤΑ: Διατήρηση ή μη των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους

Που ενέπιπταν στις ειδικότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (ΒΑΕ)

Σε ερώτηση αναφορικά με τη διατήρηση ή μη των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων που χορηγήθηκαν σε υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ειδικότητες της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3660/2008* και στη συνέχεια μετατάχθηκαν σε κατηγορία που δεν εμπίπτει στα ΒΑΕ, με το αριθ. Υπ. Οικ. 2/20951/ΔΕΠ/20.10.2016 γίνεται δεκτό ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απόψεις του Γενικού Λογιστηρίου, όπως αυτές διατυπώθηκαν με το αριθμ. 2/33285/ΔΕΠ/9-11-2015 έγγραφο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (ΦΕΚ 78Α’), το προσωπικό που υπάγεται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου και του νόμου αυτού, μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο.

Περαιτέρω, από 1-11-2011 έως 31-12-2015 αναφορικά με το θέμα της διατήρησης ή μη των μισθολογικών κλιμακίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’) οι υπάλληλοι, που υπηρετούσαν κατά την 1-11-2011, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου. Συνεπώς για τους υπηρετούντες υπαλλήλους κατά την 1-11-2011 που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3660/2008, διατηρούνται τα προωθημένα Μ.Κ.

Από 1-1-2016 και εφεξής για την μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4354/2015 καθώς και οι οδηγίες της αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου, επί του ιδίου άρθρου και νόμου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, η αρχική κατάταξη των υπαλλήλων θα γίνει σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν καθώς και το χρόνο υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν μέχρι 31-12-2015.

Κατόπιν και των νεότερων διατάξεων του ν.4354/2015, οι υπάλληλοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί πλασματικά κλιμάκια πριν από την 1-11-2011, σε εφαρμογή του ν.3660/2008 και στη συνέχεια αυτοί μετετάχθησαν σε κλάδο που δεν ανήκει στα ΒΑΕ, συνεχίζουν να διατηρούν τα πλασματικά Μ.Κ., για την κατάταξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015.

Αναφορικά με την παρακράτηση της πρόσθετης ειδικής εισφοράς (4,3%) από την ημερομηνία του διορισμού ή της μονιμοποίησης των εν λόγω υπαλλήλων και αναδρομικά από 08/04/1999, για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι την 07/05/2008 και έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς των ΒΑΕ, μέχρι την ημερομηνία της μετάταξής τους ή της τοποθέτηση τους στη νέα θέση, είναι υποχρεωτική και δεν συναρτάται σε καμία περίπτωση από το γεγονός της συνταξιοδότησής τους εν τέλει υπό το καθεστώς των ΒΑΕ.

Σημειώνεται στο έγγραφο ότι εάν οι υπάλληλοι μετά την έξοδό τους από το καθεστώς των ΒΑΕ επιθυμούν ο χρόνος υπηρεσίας τους για τον οποίο γίνεται η αναδρομική κράτηση της πρόσθετης ειδικής εισφοράς να λογίζεται ως διανυθείς στο καθεστώς αυτό (και να λαμβάνεται υπόψη και για τη χορήγηση των πλασματικών μισθολογικών κλιμακίων), θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την οριστική εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, η παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εισφοράς που ήδη έχει υπολογισθεί για το σκοπό αυτό. Διαφορετικά, εάν διακοπεί η προαναφερόμενη παρακράτηση, ο χρόνος αυτός δεν θα υπολογίζεται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ και κατ’ επέκταση για τη χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων.

Πηγή: dimosnet.gr

ΕΔΩ τα προαναφερθέντα έγγραφα και εγκύκλιοι.


* Το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού, το οποίο απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής ? εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι.

Παρόμοια Άρθρα