Τροπολογία: Οι αλλαγές για το πλήρες ξεπούλημα του ΟΤΕ στην Deutsche Telecom

ote2-germaniki-simaia

Αλλαγές στην συμφωνία πώλησης του ΟΤΕ στην Deutsche Telecom περιλαμβάνει τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με την τροπολογία:

  • ορίζεται ότι τυχόν τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση από την Συμφωνία Μετόχων θα ισχύει εφόσον συμφωνήσουν τα δύο μέρη (Δημόσιο και Deutsche Telecom) και πλέον δεν θα χρειάζεται κύρωση από νόμο.
  • τίθενται οι όροι για την ισχύ της Συμφωνίας Μετόχων καθώς και οι συνέπειες από την μη εκπλήρωσή τους εντός της προθεσμίας της 30ης Οκτωβρίου 2016.
  • προβλέπονται αμοιβαίες διαβεβαιώσει που παρέχουν Δημόσιο και Deutsche Telecom και τροποποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας των δύο μερών.

ΕΔΩ η τροπολογία.


Σχετική ανάρτηση: