Συνέπειες ως προς την αυτοδίκαιη έκπτωση αμετακλήτως καταδικασθέντα υπαλλήλου για απόπειρα εκβίασης

Η αμετάκλητη καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου με τριετή αναστολή εκτέλεσης της ποινής για απόπειρα εκβίασης κατ’ εξακολούθηση επιφέρει κατ’ άρθρο 149 του ΥΚ την αυτοδίκαιη έκπτωσή του. Ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος της αναστολής αρχίζει από την επέλευση του αμετάκλητου της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, πλην όμως, για την επέλευση της αυτοδίκαιης έκπτωσης είναι νομικώς αδιάφορο το γεγονός της επί τριετία αναστολής εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής (ομόφ) (ΓνΝΣΚ 116/2016).

ΕΔΩ η 116/2016 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Print Friendly, PDF & Email