Το ΕΚΑ καταγγέλλει το ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έστειλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού (DGCom) επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, στο οποίο περιλαμβάνει την πώληση του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής (αν το απαιτήσει ρητά ο αγοραστής, η ΕΤΕ μπορεί να κρατήσει μέχρι το 25%).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η πώληση πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 31/12/2016 και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/6/2017. Παράλληλα πουλάει και τις θυγατρικές της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή της και απολύσεις εργαζομένων. Η απόφαση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, από τη μια μεριά υποσκάπτει την προσπάθεια για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και από την άλλη παραδίδει στα ξένα κεφάλαια σημαντικά και κερδοφόρα τμήματά της.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως το ξεπούλημα της Εθνικής Ασφαλιστικής και τα Σωματεία μέλη μας να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους με κάθε τρόπο και δράση στους συναδέλφους και το Σωματείο.


Διαβάστε επίσης: