ΟΓΑ: Διευκρινίσεις για τον τρόπο πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών

oga2

oga2Διευκρινίσεις για τους τρόπους πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών α’ εξαμήνου 2015 για τις οποίες έχει δοθεί παράταση μέχρι την Τετάρτη 16-12-2015, δίνει ο ΟΓΑ. Όπως αναφέρει, η πληρωμή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ, με τις ειδικές ειδοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στους ασφαλισμένους, καθώς και μέσω της υπηρεσίας «e-banking» όλων των τραπεζών.