16.3 C
Athens
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Υποχρεώσεις εργατικής νομοθεσίας σε απασχόληση εργατών γης με εργόσημο

Πρόσφατα

oga2Είναι ένα θέμα για το οποίο κατά καιρούς έχει πάρει θέση το Υπουργείο Εργασίας, απαντώντας σε ερωτήματα με την έκδοση εγγράφων του Υπουργείου Εργασίας (3574/523/2013, 9340/362/2012, 44493/933/2014). Τι ισχύει, όμως, για τους απασχολούμενους σε γεωργικές εργασίες;

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΓΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

Το σύστημα του εργόσημου εφαρμόζεται και για την αμοιβή και ασφάλιση των εργατών γης από τον ΟΓΑ.

Η ασφάλιση στον ΟΓΑ με εργόσημο των εργατών γης αφορά εκείνους, που απασχολούνται σε γεωργικές/κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις (ατομικές ή με μορφή Ο.Ε. – Ε.Ε.) και οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ως αυτοτελώς απασχολούμενοι.

Ακόμη επισημαίνουμε, ότι οι διατάξεις του εργοσήμου δεν έχουν εφαρμογή στους απασχολούμενους με αμοιβή στην πρωτογενή αγροτική δραστηριότητα σε επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, στους απασχολούμενους σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου (βουστάσια, ιπποφορβεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και παρεμφερείς προς αυτά επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις) καθώς και στους αλιεργάτες της παράκτιας και μέσης αλιείας.

Άμεσες γεωργικές εργασίες είναι εκείνες που συμβάλλουν ευθέως στην παραγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως η καλλιέργεια της γης, η ανάπτυξη ζώων, η επιτήρηση των καλλιεργουμένων, η φύλαξη των προϊόντων και των ζώων, σε κάθε περίπτωση δε, έως την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία στις καλλιέργειες συμπίπτει με την συγκομιδή.

Ξεκινώντας, λοιπόν, μια αναδρομή, με τον ν. 1876/1990 “περί ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλων διατάξεων”, ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας επεκτάθηκε και στους αμέσως εργαζόμενους στη γεωργία, ανεξαρτήτως της υπαγωγής ή μη αυτών στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και της ιδιότητας του εργοδότη.

Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργατών γης διέπονται από την ΕΓΣΣΕ και ο εργοδότης θα πρέπει να ακολουθεί την διαδικασία, που καθορίζει η εργατική νομοθεσία και αφορά γενικότερα τις απασχόληση (αναγγελία πρόσληψης, πίνακας προσωπικού κ.ο.κ.)

Επιπλέον, οι εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως καταθέτουν τον πίνακα προσωπικού εντός μηνός από την έναρξη της εποχικής περιόδου.

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο θεσμός του εργόσημου και ο ΟΓΑ εξέδωσε και την Εγκύκλιο 9/2011, με την οποία έδινε οδηγίες εφαρμογής και υπολογισμού.

Πρέπει, βέβαια, να τονίσουμε ότι σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3863/2010 η εισαγωγή και υιοθέτηση του θεσμού έγινε στην προσπάθεια να κατασταλεί η αδήλωτη εργασία και ως εκ τούτου η «διαρροή» εσόδων, που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Το θέμα, βέβαια, είναι ότι το εργόσημο είναι τρόπος αμοιβής και ασφάλισης, που εφαρμόζεται με την ολοκλήρωση της προσφοράς εργασίας. Ο εργάτης γης δεν προπληρώνεται, αλλά εξαργυρώνι το εργόσημο εκ των υστέρων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει κατά καιρούς διατυπώσει την άποψη ότι οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργοσήμου που αφορούν στο νέο τρόπο αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων, δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Επειδή, όμως, η απασχόληση ως εργάτης γης έχει πολλές ιδιομορφίες, πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα αιτήματα από άτομα, που έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο αμοιβής, αλλά και Συλλόγους Λογιστών της επαρχίας, με τα οποία απευθεύνεται πρόσκληση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας να διατυπώσει ρητά, αν όποιος απασχολεί άτομα, που αμείβονται με εργόσημο θα πρέπει να τηρεί τις διαδικασίες του ΕΡΓΑΝΗ ή όχι κι ακόμα περισσότερο αν μπορεί να ληφθεί μέριμνα (ίσως και εξαίρεση) στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, που απασχολούν εργάτες γης.

Πηγή: oenet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις