17.8 C
Athens
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Εργολαβίες δικτύου ύδρευσης και υδρονομειακό αντικείμενο

Πρόσφατα

eydapΑπό τον Κώστα Λυμπέρη

Εδώ και πολλά χρόνια προωθείται η εκχώρηση αντικειμένων του δικτύου ύδρευσης, που κάποτε εκτελούσε δημόσιο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ, σε εργολάβους. Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύου, Ν. Παροχές, βλάβες, συντήρηση PRV, μηχανουργείο κ.λπ.

Διαχεόταν πάντα μια αντίληψη ότι όλα μπορεί να δοθούν «έξω» αλλά… τα υδρονομεία δε γίνεται. Αυτή όμως η αντίληψη είναι μισή αλήθεια. Και αυτό γιατί αν αδιαφορήσεις για τις συνέπειες στη λειτουργία του δικτύου και στους πολίτες, φυσικά και μπορεί να δοθούν και τα υδρονομεία «έξω». Γίνεται έτσι, επίμονη προσπάθεια, παρά τα αρνητικά παραδείγματα και δεδομένα για τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς την κοινωνία της Αττικής, να «περνάει» και υδρονομειακό αντικείμενο σε εργολάβους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δίκτυα Ασπροπύργου-Ελευσίνας. Όταν παραλήφθηκαν από την ΕΥΔΑΠ το 2003 το υδρονομειακό αντικείμενο δόθηκε εξολοκλήρου σε εργολάβο. Εκτός από το υπερβολικό κόστος αυτής της επιλογής, ήταν τέτοια η αποτυχία και τα προβλήματα στα δίκτυα, που η ΕΥΔΑΠ οδηγήθηκε το 2005 στην επιλογή της δημιουργίας του Υποτομέα Ασπροπύργου ο οποίος παρέλαβε, με προσωπικό ΕΥΔΑΠ, πλήρως το υδρονομειακό αντικείμενο από τον εργολάβο. Έκτοτε ήταν θεαματική η βελτίωση στη λειτουργία του δικτύου.

Υπάρχει, λοιπόν αυτή η εμπειρία, καθώς και εμπειρία από τη λειτουργία δημοτικών δικτύων από τους δήμους ή τις ΔΕΥΑ ή ιδιώτες. Υπάρχει επίσης η εμπειρία της χρήσης των άρθρων υδρονομειακού αντικειμένου από διάφορες εργολαβίες του δικτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ, την τελευταία 10ετία. Και φυσικά μπορεί να υπάρξει η σύγκριση με το πώς μπορούν να λειτουργούν τα δίκτυα ύδρευσης οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ (κυρίως τα υδρονομεία, όταν βέβαια και αυτά αξιοποιούνται και δεν απαξιώνονται). Παρόλη αυτή την εμπειρία, επί πολλά χρόνια, στα τεύχη των διαφόρων εργολαβιών του δικτύου ύδρευσης συνεχίζουν να μπαίνουν άρθρα υδρονομειακού αντικειμένου, τα οποία, εκτός της καλής ή κακής χρήσης τους από τους εργολάβους ή και από τα υδρονομεία κάποιες φορές, βασικά αποτελούν κεκρόπορτα εισόδου εργολάβων και στη λειτουργία των δικτύων (μαζί με εργολαβίες ή αναθέσεις λειτουργίας και ρύθμισης PRV, προσπάθεια παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρίες του ελέγχου των λογισμικών GIS, SMS και SCADA, εργολαβίες στις επισκευές-επεμβάσεις στους μεγάλους αγωγούς, κλπ).

Σε συζητήσεις με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και με τη νέα διοίκηση υπήρξε η δέσμευση ότι στα τεύχη των νέων εργολαβιών του δικτύου ύδρευσης δε θα υπάρχουν σχετικά άρθρα. Ωστόσο εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι στα τεύχη της εργολαβίας Ε-848 (*) της οποίας η προκήρυξη αναρτήθηκε στο site της εταιρίας (http://www.eydap.gr/), την 06-08-2015, υπάρχουν άρθρα υδρονομειακού αντικειμένου. (Αναφέρω από το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ» το άρθρο 28 («Κλείσιμο και άνοιγμα δικλείδων για απομόνωση και αποκατάσταση υδροδότησης μιας περιοχής με ειδοποίηση των κατοίκων») που είναι πλήρως και αποκλειστικώς υδρονομειακό ενώ υδρονομειακό αντικείμενο περιέχουν και άλλα άρθρα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

– Υπάρχουν, όλα αυτά τα χρόνια, εισηγήσεις των Υδρονομείων ή των Τομέων Ύδρευσης ότι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στη διεκπεραίωση του υδρονομειακού αντικειμένου τους;

– Τι χρήση των σχετικών άρθρων έχει γίνει μέχρι τώρα στις εργολαβίες του δικτύου ύδρευσης;

Η, μέχρι τώρα, χρήση αυτών των άρθρων:

– Απελευθέρωσε ανθρώπινους πόρους για την κάλυψη άλλων αναγκών;

– Έχει βελτιώσει την εικόνα της λειτουργίας του δικτύου;

– Έχει βελτιώσει τη λειτουργία των υδρονομείων;

– Έχει μειώσει το πλήθος των απομονώσεων, και άρα τις υπηρεσίες προς τους πολίτες;

– Έχει μειώσει το μέσο χρόνο απομόνωσης, και άρα τις υπηρεσίες προς τους πολίτες;

– Έχει μειώσει τη διάρκεια των απομονώσεων, και άρα τις υπηρεσίες προς τους πολίτες;

– Έχει συμβάλει στην αποφυγή κρίσεων στο δίκτυο, και άρα τις υπηρεσίες προς τους πολίτες;

– Έχει μειώσει το κόστος του υδρονομειακού αντικειμένου συνολικά στην ΕΥΔΑΠ;

– Έχει μειώσει (ή μήπως έχει αυξήσει) το κόστος ανά βλάβη ή ανά απομόνωση;

– Έχει βελτιώσει (ή μήπως έχει χειροτερεύσει) τη λειτουργική κατάσταση ή έστω την καλύτερη καταγραφή της κατάστασης του δικτύου (όπως προβλεπόταν στα σχετικά άρθρα;)

– Σε ποια, εντέλει, συγκριτικά δεδομένα τεκμηριώνεται η συνέχιση της ύπαρξης σχετικών άρθρων στις νέες εργολαβίες;

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Κατά την άποψη μου, και παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στη λειτουργία του δικτύου και στα υδρονομεία, πρέπει να σταματήσει άμεσα η εκχώρηση του τελευταίου και πλέον σημαντικού αντικειμένου του δικτύου ύδρευσης σε ιδιώτες.

Απαιτείται να αφαιρεθούν όλα τα σχετικά άρθρα από τα τεύχη όλων των εργολαβιών και να υπάρξει άμεση ενίσχυση των υδρονομείων με μόνιμες προσλήψεις, ριζική αλλαγή των δομών και του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας όλης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αλλαγή νοοτροπίας και από τους εργαζομένους των υδρονομείων. (Φυσικά απαιτείται ένα σύνολο μέτρων για την αλλαγή της κατάστασης του δικτύου ύδρευσης που δεν είναι σκοπός μου να αναφέρω στο παρόν σημείωμα).

ΑΝΑΓΚΗ:

Πρέπει όλοι (εργαζόμενοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, διοίκηση, συνδικαλιστικό κίνημα) να υπερασπίσουμε τη δυνατότητα της δημόσιας ΕΥΔΑΠ να έχει τον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, γεγονός που με τη σειρά του διασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή υδροδότηση της κοινωνίας της Αττικής (αλλά, κατ’ επέκταση, και τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ).

Αναδημοσίευση από sekes-eydap.gr

* O Κώστας Λυμπέρης είναι υδρονομέας, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ και μέλος της ΕΥΑΕ


ΥΓ: Το παρόν άρθρο εξετάζει τις εργολαβίες του δικτύου ύδρευσης μόνο από την πλευρά της ύπαρξης άρθρων υδρονομειακού αντικειμένου σε αυτές και όχι από την άποψη της γενικής ανάγκης ύπαρξης εργολαβιών. Και αν ναι, ποιων, τι αντικειμένου , τι ύψους, με τι επίβλεψη, κλπ. Ζητήματα για τα οποία, ενδεχομένως, θα επανέλθω καθώς το δίκτυο ύδρευσης διαθέτει πια πλούσια πείρα σε πολλές και διαφόρων ειδών εργολαβίες.

(*): Για την προβολή της πλήρους αλήθειας των πραγμάτων πρέπει να αναφερθεί ότι τα τεύχη της συγκεκριμένης εργολαβίας (Ε-848) είχαν ετοιμαστεί επί της προηγούμενης διοίκησης.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις