16.3 C
Athens
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Υπόμνημα ΠΟΣ σε Βερναρδάκη για προσλήψεις και ενιαίο μισθολόγιο

Πρόσφατα

ose-trenoΠεριληπτικό υπόμνημα απέστειλε η ΠΟΣ στον αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορο Βερναρδάκη, με τα προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία του Σιδηροδρόμου και στα προβλήματα των εργαζομένων, ενώ παράλληλα διατυπώνει τις θέσεις και τις απόψεις της στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Διαβάστε το παρακάτω:

Α. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, δυσχεραίνουν τη λειτουργία του σιδηρόδρομου που καθημερινά απαξιώνεται. Το 2010 με το ν.3891 ο οποίος βασίστηκε σε μελέτη της PRICE WATERHΟUSΕ, καθόρισε ότι στον Όμιλο ΟΣΕ για τις υπάρχουσες ανάγκες απαιτούνται 3.700 εργαζόμενοι περίπου ενώ σήμερα υπηρετούν 2.500 εργαζόμενοι δηλαδή 1.200 λιγότεροι, έχοντας τις ίδιες δραστηριότητες. Αποτέλεσμα αυτής της σοβαρής εργασιακής αιμορραγίας είναι να παρατηρούνται ακραία φαινόμενα αφού έχει καταργηθεί πλήθος επιβατικών δρομολογίων όπως Προαστιακός Αθήνας αλλά και να μην υπογράφονται συμφωνίες με εταιρείες όπως η COSCO και άλλες  για περισσότερα εμπορικά δρομολόγια κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού διότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αυτό αποδεικνύεται και από τις Διοικήσεις των Εταιρειών που ζητούν προσλήψεις και μάλιστα χωρίς αύξηση της μισθοδοσίας καθώς το κόστος των προσλήψεων θα ισοσκελιστεί με τα κονδύλια που χορηγούνται σήμερα για την υπερεργασία. Για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προτείνουμε:

1. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων των Οργανογραμμάτων που καθίστανται αναγκαίες, και πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθούν. 

2. Να δοθεί η δυνατότητα της άμεσης επαναφοράς των εργαζομένων που μετατάγησαν σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία και μπορούν να προσφέρουν για να ξεπεράσουμε την οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σιδηροδρομικές εταιρείες.

(Υπάρχουν σχετικές εισηγήσεις από τις εταιρείες).

Σημείωση: Στο νόμο που ψηφίστηκε προβλέπεται η επαναφορά με το καθεστώς της απόσπασης τριάντα (30) ατόμων μεταταγμένων από τους κλάδους Μηχανοδηγών και Προσωπικού Αμαξοστοιχιών, χωρίς ακόμα να έχει υλοποιηθεί πλήρως η Υπουργική Απόφαση. Ζητάμε να δοθεί η δυνατότητα με τροπολογία για επαναφορά περισσότερων εργαζομένων και για άλλες ειδικότητες π.χ. Σταθμάρχες, Κλειδούχους, Τεχνίτες, με πλήρη ένταξή τους στο καθεστώς των Σιδηροδρομικών.

3. Να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι από τη δραστηριότητα των Κλιναμαξών που έπαψε να υφίσταται και παρά το ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι διέποντο από ειδικό καθεστώς εργασίας, κατέχουν την τεχνογνωσία και είναι έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. 

4. Να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να δίνεται η δυνατότητα παραμονής των Μαθητών Τεχνιτών του ΟΑΕΔ αφού τηρηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες καθότι έχουν αποκτήσει εμπειρία και τεχνογνωσία μετά τη διετή περίπου παραμονή τους στις εταιρείες. Το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν το επιτρέπει.

Β’. ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Η ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο των σιδηροδρομικών δεν ήταν μια πράξη δικαιοσύνης και ισότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά αντίθετα ήταν μια πράξη άδικη καθώς εξισώνει τους εργαζόμενους με βάση τα τυπικά προσόντα τους και όχι τα ουσιαστικά. Εργαζόμενοι σε εικοσιτετράωρη βάση με βάρδιες, σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα και με μεγάλο μέρος του προσωπικού να μετακινείται διαρκώς, με ειδικευμένη τεχνογνωσία, δεν μπορεί στο όνομα της μισθολογικής ισότητας να εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Είναι και άδικο και παράλογο. Ζητάμε τον απεγκλωβισμό των σιδηροδρομικών από το ενιαίο μισθολόγιο και τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού μισθολογίου που θα προκύψει μέσα από διάλογο στο πλαίσιο μιας ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητο να προβλεφθεί να υφίστανται ΣΣΕ για τους Σιδηροδρομικούς (και τις άλλες εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα) για να δύνανται να ρυθμιστούν οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες.

Η υπαγωγή μας στο ενιαίο μισθολόγιο δημιούργησε αρκετά και σοβαρά ζητήματα όπως:

1. Με το Νόμο 4093 καταργήθηκε το ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα και προβλεπόταν ότι θα εκδοθεί εντός εξαμήνου ΚΥΑ για την επαναχορήγησή του. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ εκδόθηκε την τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας και λόγω πίεσης χρόνου έχει σοβαρές παραλείψεις που αποτελούν κατάφορη αδικία για μερίδα εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό, ότι εργαζόμενοι με την ίδια ειδικότητα σε διαφορετική όμως εταιρεία δεν λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα, ενώ συνάδελφοί τους σε άλλοι εταιρεία το παίρνουν κανονικά.  

Παρά το ότι υπήρχαν προτάσεις από τις εταιρείες, δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχουν διορθωθεί, καθότι απαιτείται νομοθετική παρέμβαση που θα δίνει τη δυνατότητα να εκδοθεί συμπληρωματική ΚΥΑ. 

2. Με την ένταξη των υπαλλήλων του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου (ν.4024/2011) καθορίστηκε το βαθμολόγιο με βάση το δημόσιο όπου υφίσταται τέσσερις (4) βαθμοί ιεραρχίας: α) Γενικός Διευθυντής, β) Διευθυντής, γ) Υποδιευθυντής και δ) Τμηματάρχης. Στο σιδηρόδρομο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και σε πανελλαδική κλίμακα, είναι λειτουργικά αναγκαίο να εργάζονται συνεργεία επισκευής και συντήρησης τόσο κατά το μήκος της γραμμής, όσο και εντός των οργανωμένων χώρων των Μηχανεργοστασίων και της κυκλοφορίας επί των αμαξοστοιχιών. Οι επικεφαλείς αυτών των τομέων και των ομάδων εργασίας πέραν της ευθύνης των συνεργείων, καθίσταται και υπεύθυνοι έναντι των Δικαστικών Αρχών για πάσης φύσεως ατυχήματα, δολιοφθορές ή και κλοπές που πραγματοποιούνται καθημερινά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Για τους ανωτέρω λόγους στον Κανονισμό των εταιρειών κυρίως για λειτουργικούς λόγους, προβλέπονται οι επικεφαλής των τομέων, επικεφαλής ομάδων και κατέχοντες αυξημένη ευθύνη, λόγω ιδιαιτερότητας της ειδικότητάς τους και της κρισιμότητας των καθηκόντων τους.

3. Με την ένταξη των υπαλλήλων του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου (Ν.4024/2011), ισχύουν οι διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας για κυκλώματα εργασίας, βαρδιολόγηση, κ.α. αλλά όχι για τον υπολογισμό δευτερευουσών απολαβών παρότι προβλέπεται και στον εσωτερικό κανονισμό των εταιρειών. Βρισκόμαστε στη θέση να εργαζόμαστε με κανόνες που διέπουν την Εργατική Νομοθεσία και να αμειβόμαστε με εγκυκλίους του Δημοσίου που δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα (πλαφόν υπερωριών – εκτός έδρας αποζημιώσεις).

Πέραν αυτών, στο σιδηρόδρομο υπάρχουν έκτακτα συμβάντα π.χ. ατυχήματα, κλοπές, βανδαλισμοί, θεομηνίες όπου απαιτείται άμεση αποκατάσταση για να επανέλθει η κυκλοφορία και οι εργαζόμενοι δε δύναται να διακόπτουν την αποκατάσταση των βλαβών λόγω υπέρβασης των ανωτέρων περιοριστικών διατάξεων.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας παρουσιάζονται υπερβάσεις στα ανωτέρω και για τις υπερβάσεις αυτές καθώς και για όσα δεν προβλέπονται στο ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόζεται η Εργατική Νομοθεσία, πάντα κατά περίπτωση, δημιουργώντας αντιφατικές καταστάσεις.

Ζητάμε την άμεση επαναφορά στις διατάξεις που διέπουν την Εργατική Νομοθεσία για τρόπο υπολογισμού δευτερευουσών απολαβών. Τονίζουμε ότι η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει συνεχείς δικαστικές διεκδικήσεις.

Πάγια και καταγεγραμμένη θέση μας είναι η εφαρμογή της 8ωρης και 5νθημερης εργασίας.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις