7.5 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Ποια μέτρα – βρόχος πρέπει να ψηφίσει η νέα Βουλή

Πρόσφατα

Σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015 (μνημόνιο 3) και το Μνημόνιο Συνεννόησης για το 3ετές πρόγραμμα, θα πρέπει η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει μια σειρά προαπαιτούμενων μέτρων, έτσι ώστε να προχωρά η αξιολόγηση και να γίνεται κανονικά η εκταμίευση των δόσεων.

Έτσι, πρέπει να ληφθούν μέτρα για:

Α) Την αύξηση των εσόδων και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μέτρα που αφορούν:

Τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, των αγροτών, των φυσικών προσώπων

– Προβλέπεται αύξηση της προκαταβολής φόρου για τα εισοδήματα του 2014 στο 100% όσον αφορά στις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, λοιπές κοινοπραξίες, από 80% που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Αντιθέτως, η αύξηση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 75% για τις προσωπικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. & Ε.Ε.) θα ισχύσει για το οικονομικό έτος 2016 (χρήση 2015). Ο συντελεστής επί των εταιρικών κερδών για το 2014, θα πάει στο 29% από 26% μόνο για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Διπλασιάζεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τους αγρότες, με αναδρομική ισχύ (από 1/1/2015) για τη χρήση του 2014. Ουσιαστικά, με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η επαναφορά του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 55%, αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2014. Ο συγκεκριμένος συντελεστής είχε μειωθεί στο 27,5% με το Ν. 4328/2015. Με τον Ν. 4336/2015 επιβάλλονται πρόσθετα φορολογικά βάρη για αγρότες. Εννοείται ότι όσοι αγρότες είχαν ήδη υποβάλλει δήλωση, θα πρέπει να παρακολουθούν τις υποχρεώσεις τους, γιατί ίσως να ισχύσει γι’ αυτούς νέα εκκαθάριση φόρου με προκαταβολή φόρου εισοδήματος για το επόμενο οικονομικό έτος.

Επίσης, οι αγρότες θα αντιμετωπίσουν σταδιακή αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από το 13% στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 2017. Επίσης, προβλέπεται από 1η Οκτωβρίου αύξηση σε δύο δόσεις του συντελεστή και τριπλασιάζεται ο Ε.Φ.Κ. του αγροτικού πετρελαίου κίνησης

Καταργείται η έκπτωση φόρου 2% για την εφάπαξ εξόφληση φόρου για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης κατά από 10% σε 13%, του αντίστοιχου τεκμηρίου διαβίωσης για τα ΙΧ άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών και άνω, τις πισίνες, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. Με φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα επιβαρύνονται πλέον και τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων.

Αυξάνεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης με αναδρομική ισχύ από 1/1/2015 για όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα άνω των 30.000 €. Παράλληλα, θα ενσωματωθεί στο φόρο εισοδήματος από το 2016 με πρώτο εμφανές αποτέλεσμα τη μείωση του μισθού ή της σύνταξης αφού θα αυξηθεί η παρακράτηση. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά αλληλεγγύης θα συνεχίσει να υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Υπολογισμός και καταβολή ΕΝΦΙΑ Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστικά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων·

Αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%).

Επιβάλλεται φόρος επί τηλεοπτικών διαφημίσεων·

Θα προκηρυχθεί δημόσιος διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοιχων συχνοτήτων. Ήδη έληξε η διαβούλευση σχετικού νομοσχέδιου

Επεκτείνεται η φορολόγηση των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια

Καταργείται σταδιακά η ειδική φορολογική μεταχείριση του ναυτιλιακού κλάδου και επεκτείνεται η προσωρινή εθελοντική εισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018·

Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής, που αφορούν

– Την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και τον καθορισμό των μεταβατικών ρυθμίσεων

– Την αυτόματη διαδικασία απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο εντός 5 ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής μέσω του τραπεζικού συστήματος, ΟΛΟΥ του ποσοστού ΦΠΑ, αντί της διαφοράς αγοράς και πώλησης, για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών λιανικής

– Την κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) ·

– Την θέσπιση νέων ποινικών διατάξεων για την φοροδιαφυγή και την απάτη

– Την κατάργηση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

– Τον καθορισμό των ποινών για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων·-η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή παράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ.

– Την απλοποίηση του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος·

– Την ενσωμάτωση στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016·

– Την εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων εγκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου·

– Την επανεξέταση της παρακράτηση φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών·

– Τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών διατάξεων για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές

– Τον επανασχεδιασμό των κλιμακίων φορολόγησης για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές.

– Την απόφαση μετά τη προσωρινή αναστολή για την επιβολή ΦΠΑ 23% στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

– Την απόφαση για την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων, εξαιτίας των «capital controls» που παρατάθηκε, από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

– Την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τον εντοπισμό των μη δηλωμένων καταθέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελτίωση της παρακολούθησης, την θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών, την βελτίωση των κανόνων περί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων

Β) Τις αλλαγές στο καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (100 δόσεις)

Μεταβολές θα επέλθουν και στις ισχύουσες, πριν τη ψήφιση του (Ν. 4336/2015), διατάξεις που αφορούν τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε στο Δημόσιο είτε στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Έτσι:

– Μετά τις εκλογές θα θεσμοθετηθεί η αύξηση στο 5% (από το 3% που ίσχυε μέχρι τώρα) του επιτοκίου για οφειλέτες ποσών άνω των 5.000 €.

– Όσοι διαθέτουν χρέη χαμηλότερα των 5.000 €, θα διατηρήσουν το επιτόκιο 0% με αυστηρές όμως προϋποθέσεις καθώς θα πρέπει ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο, η ακίνητη περιουσία του να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 €. Θα πρέπει, επίσης, η οφειλή να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη. Εξάλλου, εκτός ρύθμισης θα βρεθούν όσοι αθετούν τρέχουσες υποχρεώσεις ή δεν έχουν ρυθμίσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους εντός 3 μηνών από την προθεσμία πληρωμής, ενώ παράλληλα θεσπίζεται η πρόβλεψη μείωσης του αριθμού των δόσεων, εφόσον ο οφειλέτης μπορεί να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις.

Μειώνεται το ακατάσχετο όριο για τις κατασχέσεις στα 1.000 €. Όσον αφορά μισθούς, συντάξεις το ακατάσχετο όριο 25% καταργείται και μειώνεται από τα 1.500 στα 1.000 €. Ειδική μεταχείριση θα υπάρχει για όσους αποδεδειγμένα έχουν οικονομικά προβλήματα.

Μειώνεται από τα 1.500 στα 1.250 € το ακατάσχετο ποσό από έναν τραπεζικό λογαριασμό για κάθε φορολογούμενο.

Γ) Τις αλλαγές στο σύστημα συνταξιοδότησης και κοινωνικής πρόνοιας

Καταργείται σταδιακά το EKAΣ για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016·

Επιβαρύνονται οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με ποινή για όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχουσας ετήσιας ποινής του 6%·

Μείωση των επικουρικών συντάξεων για ελεύθερους επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς κ.ά.

Η κατώτερη σύνταξη παγώνει ως το 2021 στα σημερινά επίπεδα

Καταργούνται βαθμιαία τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη εισφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.

– Καθιερώνεται η στενότερη σύνδεση μεταξύ εισφορών και παροχών·

Καταργούνται από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλες οι επιβαρύνσεις κατά τη χρηματοδότηση των συντάξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμείων

Εναρμονίζονται σταδιακά οι κανόνες για τις συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο ΟΓΑ προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata»)·

– Καταργείται η επιχορήγηση από το κράτος των Ασφαλιστικών Ταμείων (διόρθωση του Ν. 4334/2015) με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμοστεί ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών με αποτέλεσμα την αύξηση των εισφορών σε ΝΑΤ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

Δ) Τον περιορισμό των δαπανών για την περίθαλψη (φάρμακα-διαγνωστικές εξατάσεις)

Μέτρα που αφορούν τη συνταγογράφηση φαρμάκων και τη διαμόρφωση της τιμής τους

– Τη μείωση κατά 50% τις τιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γενόσημων φαρμάκων, με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012·

– Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κατόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συμπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούμενης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)·

-Την εφαρμογή της είσπραξης των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και την αποσύνδεση των εισπράξεων των επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013.

Έως το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρμακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015

– Τη δημοσίευση ανά εξάμηνο ενημερωτικού δελτίου τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων· και

– Την επανεξέταση και τον περιορισμό των τιμών των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστροφών

– Την εκτέλεση των εισπράξεων επιστροφών ανά εξάμηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης.

– Την ανάπτυξη έως τον Αύγουστο του 2016 νέου συστήματος ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής.

Ε) Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης

– Υλοποίηση της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου·

– Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων των συμβολαιογράφων, αναλογιστών και των δικαστικών κλητήρων και απελευθέρωση της αγοράς τουριστικών καταλυμάτων·

– Υποβολή του προεδρικού διατάγματος σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων

– Εξάλειψη των μη ανταποδοτικών τελών και της ευθυγράμμισή τους με τις παρεχόμενες υπηρεσίες

– Μείωση της γραφειοκρατίας, μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου

– Τη δρομολόγηση νέας αξιολόγησης του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες ανταγωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης

– Απλούστευση των προτελωνειακών διαδικασιών έως τον Δεκέμβριο του 2015

– Ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ,

– Επανεξέταση της φορολόγησης της ενέργειας,

– Μεταφορές και την εφοδιαστική: έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελλάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρμόσουν τον νόμο περί εφοδιαστικής.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρωσης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διεθνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφαλούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές.

Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016.

ΣΤ) Αλλαγές στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα για την

– Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας

– Αδήλωτη εργασία

– Επαγγελματική κατάρτιση


Διαβάστε επίσης:

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις