10.4 C
Athens
Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Επιλογή προϊσταμένων – Παράλειψη κλάδου από ΟΕΥ

dikasthria thessalonikis 4 0Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 461/2015

Συνοπτική περίληψη: Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 3584/2007, το δημοτικό συμβούλιο προσδιορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, από ποιες κατηγορίες (ΠΕ, TE, ΔΕ) και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ορίσει ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας και χωρίς να κωλύεται να εισαγάγει ρυθμίσεις διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν στο παρελθόν έστω και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα. Μπορεί, συνεπώς, κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό και κατ’ εφαρμογή νομίμων κριτηρίων συνδεομένων με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να αποκλείσει υπαλλήλους ενός ή και περισσότερων κλάδων από τη δυνατότητα να επιλέγονται ως προϊστάμενοι μονάδων, εφόσον η ειδικότητα την οποία κατέχουν, δεν έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Δεν μπορεί όμως, στα πλαίσια της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, να αποκλείσει αδικαιολόγητα υπαλλήλους μιας κατηγορίας που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον Οργανισμό, καθορίσθηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή.

Πηγή: dimosnet.gr


Πρόεδρος: Αικ. Περιστεροπούλου, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ
Εισηγήτρια: Ι. Συμεωνίδης, Εφέτης ΔΔ
Δικηγόροι: Ι. Κωνσταντίνου, Α. Μοιροπούλου

[…] 2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της … και με αρ. πρωτ. …/7.3.2014 απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ, με την οποία τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης του καθού Δήμου ο Γ.Α., β) του με αριθ. …/5.12.2013 πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Περιφερειακής Ενότητας ΧΧΧ, με το οποίο απορρίφθηκε η υποψηφιότητα του αιτούντος για θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης του ίδιου Δήμου λόγω του ότι ο κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον οποίο ανήκει δεν προβλέπεται στις οργανικές διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καθού, ούτε και στη σχετική προκήρυξη του Δημάρχου, ακολούθως δε, καταρτίστηκαν οι πίνακες μοριοδότησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων Διεύθυνσης του εν λόγω Δήμου και γ) του με αριθ. …/17.12.2013 πρακτικού του ως άνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με το οποίο επανεξετάστηκε το θέμα της επιλογής προϊστάμενων Διευθύνσεων οργανικών μονάδων του καθού Δήμου με βάση και τα στοιχεία που υπήρχαν στα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων.

3. Επειδή, νόμιμα συζητείται η παρούσα υπόθεση παρά την απουσία του Δήμου ΧΧΧ, ο οποίος κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα προς παράσταση (σχετ. το από 25.7.2014 αποδεικτικό του υπαλλήλου του εν λόγω Δήμου …).

4. Επειδή, οι δύο τελευταίες πράξεις (πρακτικά) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ απαραδέκτως προσβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης του Δημάρχου ΧΧΧ, με την οποία και ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια τοποθέτησης προϊσταμένου στην επίμαχη Διεύθυνση (πρβλ. ΣτΕ 559, 1075/2013, 148/2011, 1016/2010, Ολ 3052/2009 κ.ά.). Εξάλλου, εφόσον η Διοίκηση, με το με αριθ. …/17.12.2013 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επανήλθε επανεξετάζοντας το θέμα επιλογής προϊστάμενων Διευθύνσεων οργανικών μονάδων του καθού Δήμου, πρέπει να θεωρηθεί ότι με το πρακτικό αυτό, αντίγραφο του οποίου ζήτησε ο αιτών με την από 13.1.2014 αίτησή του (σχετ. το από 14.1.2014 αποδεικτικό επίδοσης), προκειμένου να αμφισβητήσει δικαστικώς την τελική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και με την εκδοθείσα στη συνέχεια, μετά τη διαβίβαση από κοινού των ως άνω πρακτικών, προσβαλλόμενη απόφαση του Δημάρχου επήλθε και η οριστική απόρριψη της υποψηφιότητάς του για την επίμαχη θέση.

5. Επειδή, υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης παρεμβαίνει, με το από 3.11.2014 δικόγραφο το οποίο επιδόθηκε νόμιμα στον αιτούντα, ο Γ.Α., προβάλλοντας ότι η υπαλληλική του σχέση με τον καθού Δήμο λύθηκε μετά την έκδοση της 53773/11460/25.8.2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ (ΦΕΚ ΧΧΧ) για τη μετάταξή του στην εν λόγω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν 4223/2013 και την προβλεπόμενη από αυτές συμμετοχή του στο πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, τελώντας έτσι, από 20.10.2014 και για διάστημα ενός μηνός, σε καθεστώς διαθεσιμότητας (σχετ. η 29401/23.10.2014 απόφαση Δημάρχου). Ωστόσο, το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος διατηρείται, καθόσον, όπως και ο ίδιος προβάλλει, μετά την επανατοποθέτησή του, θα έχει το προσόν της προϋπηρεσίας άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και θα επωφεληθεί την, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν 4275/2014 (Α΄ 149), κατάταξή του στο Β΄ βαθμό.

6. Επειδή, ο παρεμβαίνων προβάλλει ότι με τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης με τον καθού Δήμο έπαυσε πλέον η ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης και συντρέχει λόγος κατάργησης της δίκης, στο βαθμό που για την επίμαχη θέση ο προϊστάμενος επιλέγεται ανάμεσα στους υπαλλήλους του φορέα, δηλαδή του καθού Δήμου και πρέπει να έχει ενεργή υπαλληλική σχέση. Εξάλλου, με το δικόγραφο της παρέμβασης αμφισβητείται η λυσιτέλεια της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως, στο βαθμό που η ειδικότητα του αιτούντος θα συνεχίσει να απουσιάζει από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατ’ εφαρμογή του οποίου συντάχθηκε και η σχετική προκήρυξη για την επιλογή μεταξύ άλλων και στην πιο πάνω θέση, την οποία απεδέχθη ανεπιφύλακτα ο αιτών με τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, στερούμενος της δυνατότητας, ως μη ανώτατος υπάλληλος, να αμφισβητήσει την τελική επιλογή. Πλην, τα ανωτέρω προβαλλόμενα από τον παρεμβαίνοντα, ανεξαρτήτως της ασάφειας με την οποία διατυπώνονται ως προς το πρώτο σκέλος τους, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Τούτο διότι, ενόψει και της πρόωρης, πολύ πριν τη λήξη της θητείας του, αποχώρησης του παρεμβαίνοντος, ο αιτών διατηρεί πρόδηλο έννομο συμφέρον διεκδικώντας ακριβώς την αποδοχή της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης, την οποία είχε αρνηθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με τα ενσωματωθέντα στην προσβαλλόμενη πράξη πρακτικά του, απορρίπτοντας τα προβαλλόμενα σ’ αυτό με το από 5.12.2013 έγγραφο του ιδίου, ότι ο κλάδος του συμπεριλαμβάνεται στους κλάδους από τους οποίους κατά τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του καθού μπορούν να επιλεγούν προϊστάμενοι, ζήτημα που άλλωστε αφορά και τη γενικότερη υπηρεσιακή του κατάσταση δεδομένου και του νέου συστήματος βαθμολογικής εξέλιξης του Ν 4024/2011, χωρίς να υφίστατο υποχρέωση διατύπωσης εκ μέρους του ιδιαίτερης επιφύλαξης, εφόσον με πράξη του Δημάρχου επανακατατάχθηκε στις θέσεις που προβλέπονται στον ως άνω Οργανισμό, σε κλάδο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, η ίδια δε η Διοίκηση (σχετ. το 55102/3316/1.11.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ), είχε ταχθεί υπέρ της δυνατότητας συμμετοχής του στη διαδικασία επιλογής υπό τις συγκεκριμένες προβλέψεις του εν λόγω Οργανισμού.

7. Επειδή, στο άρθρο 10 του Ν 4024/2011 (Α΄ 226/27.10.2011) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Β΄ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης: α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ….., γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης. β) Οργανικής μονάδας Επιπέδου Τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: …. 3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Γ΄ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: … 4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ’ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: …. 5. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ΄, με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Γ΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β΄. …. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό. 6. …. 9. Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, οι κλάδοι καθορίζονται, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι κλάδοι καθορίζονται με την προκήρυξη. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τμήμα». Εξάλλου, κατά το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, «1. Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στην έκδοση κοινής απόφασης προκήρυξης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για ΝΠΔΔ του Υπουργού που το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προκειμένου να επιλεγούν οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, ισχύουν και για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής. 2. …». Οι πιο πάνω διατάξεις ίσχυαν σε κάθε περίπτωση κατά τον κρίσιμο χρόνο, παρά την έκδοση του Ν 4275/2014 (Α΄ 149/15.7.2014), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του οποίου, «Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν 4024/2011 και τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του Ν 4178/2013, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν 4024/2011 και οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου ένατου του Ν 4057/2012».

8. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι διπλωματούχος μηχανικός της Σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ, η οποία, με το ΠΔ 817/1974 (Α΄ 360), διαχωρίστηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1975 – 1976 στις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το 2010 μετατάχθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΧΧΧ όπου υπηρετούσε, στον καθού Δήμο, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν 3852/2010 (Α΄ 87), και κατατάχθηκε σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση Κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων (σχετική η 34/18.1.2011 απόφαση Δημάρχου, ΧΧΧ) κατέχοντας, μετά και την επανακατάταξή του κατά το άρθρο 28 του Ν 4024/2011, το Β΄ βαθμό, όπως προκύπτει δε από το Υπηρεσιακό Σημείωμα για την Επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του καθού, άσκησε καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης από 24.10.2003 μέχρι την τοποθέτηση στη θέση αυτή του παρεμβαίνοντος Γ.Α., ήτοι έως 6.3.2014. Με την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καθού Δήμου (σχετ. η …/31.10.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ, ΧΧΧ), προβλέπονται, στην κατηγορία ΠΕ, θέσεις στους κλάδους Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, που συνιστούν επί μέρους ειδικότητες του κλάδου ΠΕ Μηχανικών κατά το άρθρο 5 του ΠΔ 50/2001, καθώς και η τοποθέτηση σε θέση προϊστάμενου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας υπαλλήλου, μεταξύ άλλων, και από τους κλάδους αυτούς. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την …/18.11.2011 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, ο αιτών επανακατατάχθηκε στις θέσεις που προβλέπονται στον εν λόγω Οργανισμό, σε κλάδο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων. Με την …/12.9.2013 προκήρυξη του Δημάρχου ΧΧΧ κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ αυτών και ο αιτών, να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης έξι οργανικών μονάδων του καθού Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν 3839/2010 (Α΄ 51) και των άρθρων 10 και 28 του Ν 4024/2011. Ενόψει του ότι η θέση του αιτούντος στον ως άνω Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (άρθρο 24, όπως αναριθμείται σε άρθρο 25 μετά την τροποποίηση του Οργανισμού με την …/2737/18.9.2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ΧΧΧ) εμφανίζεται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο …/18.10.2013 έγγραφο του Δημάρχου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΧΧΧ, ως ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, καθώς παραλήφθηκε ο κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, στις δε θέσεις Προϊσταμένων και, συγκεκριμένα, στη Διεύθυνση Πολεοδομίας, προβλέπεται (άρθρο 28 αναριθμούμενο σε άρθρο 29) ότι τοποθετούνται υπάλληλοι, μεταξύ άλλων, από τους κλάδους ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, χωρίς και πάλι αναφορά στον κλάδο ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, επακολούθησε αλληλογραφία του καθού με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΧΧΧ, με το …/3316/1.11.2013 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της οποίας θεωρήθηκε ότι ο αιτών μπορεί νόμιμα να θέσει υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου στις Διευθύνσεις Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών. Ωστόσο, με το από 5.12.2013 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Περιφερειακής Ενότητας ΧΧΧ απορρίφθηκε, κατ΄ αποδοχή σχετικών αιτήσεων και υπομνημάτων του παρεμβαίνοντος, η υποψηφιότητα του αιτούντος για επιλογή του σε θέση προϊσταμένου μιας εκ των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών του καθού, με την αιτιολογία ότι ο κλάδος ΠΕ Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στον οποίο ανήκει δεν προβλέπεται στις οργανικές διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά ούτε και στην προκήρυξη του Δημάρχου ΧΧΧ για κατάληψη κάποιας σχετικής θέσης, μολονότι ο αιτών μεταφέρθηκε στον Δήμο ΧΧΧ από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τη συγκεκριμένη ειδικότητα, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για παράλειψη της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία αν και προηγήθηκαν δύο τροποποιήσεις του Οργανισμού δεν φρόντισε για τη θεραπεία του, περαιτέρω δε, με το ίδιο πρακτικό συντάχθηκαν οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης προϊσταμένων και επιλέχθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυχθείσες διευθυντικές θέσεις. Ακολούθως, με μεταγενέστερη τροποποιητική πράξη του ίδιου οργάνου (Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Περιφερειακής Ενότητας ΧΧΧ, συμπροσβαλλόμενο πρακτικό …/17.12.2013), το οποίο προέβη στην επανεξέταση των υποψηφιοτήτων μετά από έλεγχο και του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, επελέγη το πρώτον, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν 4024/2011, για κατάληψη θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του εν λόγω Δήμου ο Γ.Α., ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό, ο οποίος προήχθη με το ίδιο πρακτικό στο βαθμό Β΄ και τοποθετήθηκε με την πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ σε θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης του καθού.

9. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση αμφισβητείται η νομιμότητα της απόφασης αυτής, μεταξύ άλλων, για το λόγο ότι, ενόψει των διατάξεων του άρθρου 4 του ΠΔ 22/1990, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 30 παρ.2 του ΠΔ 50/2001, με το οποίο ορίζεται ενιαίος κλάδος ΠΕ5, όπου εντάσσονται από κοινού οι μηχανολόγοι μηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι μηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, θα έπρεπε η αναφορά στην προκήρυξη και στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας στους κλάδους Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, να ερμηνεύεται ως αναφορά στον ενιαίο κλάδο ΠΕ5, χωρίς να αποκλείονται οι μηχανικοί που διαθέτουν δίπλωμα Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, επειδή είχαν εισαχθεί στην τότε ενιαία Σχολή του ΕΜΠ. Εξάλλου, η προσβαλλόμενη πράξη είναι, κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντος, ακυρωτέα και λόγω εσφαλμένης και αντιφατικής αιτιολογίας, καθόσον το υπηρεσιακό συμβούλιο θεώρησε ότι βούληση του καθού Δήμου ήταν να τυποποιήσει, κατά τρόπο διάφορο του νομίμως προβλεπομένου, τις επιμέρους ειδικότητες όλων των μηχανικών ως αυτόνομους κλάδους, καίτοι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις ενέργειές του και, συγκεκριμένα, από την αλληλογραφία του με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

10. Επειδή, όπως έχει γίνει παγίως δεκτό από τη νομολογία, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και απαγορεύεται για τον κοινό νομοθέτη ή την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, η έκδηλη και ανεπίδεκτη οποιασδήποτε δικαιολόγησης άνιση μεταχείριση, είτε υπό τη μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια, είτε υπό τη μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή περιορισμού δικαιωμάτων όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση τελείως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια. Εξάλλου, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 του Συντάγματος, υπαγορεύει η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (πρβλ. ΣτΕ 2756/2011, 583/2008, 4498/2005, Ολ 2396/2004, Ολ 1253/2003, 2099/2000, 5094/1996 κ.ά.).

11. Επειδή, στο άρθρο 10 του Kώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν 3584/2007 – Α΄ 143) ορίζονται τα εξής: «1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 2. Με απόφαση του Δημοτικού …. Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων … Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών….5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία….. 6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ, απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα». Περαιτέρω, στο άρθρο 257 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ορίζεται ότι: «1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους δήμους, είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα είτε μεμονωμένως, δύναται με αίτησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η οποία υποβάλλεται προς το Νομάρχη, να ζητήσει τη μετάταξή του στο δήμο της έδρας του Νομού. Το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού με απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της κρατικής περιφέρειας … σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. … 3. Οι θέσεις του μεταταχθέντος, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήμων, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (κυρωτικός Ν 3584/2007 – ΦΕΚ Α΄ 143), εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές. Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. …».

12. Επειδή, εξάλλου, το άρθρο 5 του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), αναφέρεται στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον οργανισμό ή κανονισμό της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου. Στο άρθρο 26 παρ. 1 του ίδιου ΠΔ/τος ορίζεται ότι: «Σε κάθε κλάδο ΠΕ ή ΤΕ που η ονομασία του είναι ίδια με την ονομασία σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της οικείας σχολής ή τμήματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν διάταγμα ή στις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς» και στο άρθρο 30 παρ. 2 αυτού ότι: «Ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται στα Προεδρικά Διατάγματα 37α΄/1987 (ΦΕΚ Α΄ 11) και 22/1990 (ΦΕΚ Α΄ 7) και σχετίζονται με προσόντα διορισμού ειδικών κατηγοριών προσωπικού των ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν». Σύμφωνα με το ΠΔ 22/1990 (Α΄ 7), με το οποίο επεκτείνονταν εν μέρει οι ρυθμίσεις που προβλέπονταν στο προγενέστερο ΠΔ 194/1988 (Α΄ 84) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καθορίζονταν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις των, κατά τα άρθρα 32 μέχρι και 36 του Ν 1188/1981 και του ΠΔ 37α΄/1977 (Α΄ 11), κλάδων, αντιμετώπιζε ως ενιαίο τον κλάδο ΠΕ5 μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων μηχανικών, ορίζοντας στο άρθρο 4 αυτού ότι προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζεται το ομώνυμο, κατά περίπτωση, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

13. Επειδή, κατά την έννοια των παρατεθεισών διατάξεων του άρθρου 10 του Ν 3584/2007, το δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο ανατίθεται καταρχήν η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση των Οργανισμών των οικείων υπηρεσιών, προσδιορίζει, ανάλογα με το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και την ειδικότητα του κλάδου των υπαλλήλων, από ποιες κατηγορίες (ΠΕ, TE, ΔΕ) και από ποιους κλάδους κάθε κατηγορίας θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων κάθε υπηρεσίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να ορίσει ότι οι προϊστάμενοι θα προέρχονται από όλες τις κατηγορίες ή από όλους τους κλάδους κάθε κατηγορίας και χωρίς να κωλύεται να εισαγάγει ρυθμίσεις διαφορετικές από εκείνες που ίσχυαν στο παρελθόν έστω και αν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα (ΣτΕ 2459/2012, 102/2010, 2207/2002, 915/2000, 249/1998, 1729/1990). Μπορεί, συνεπώς, κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό και κατ’ εφαρμογή νομίμων κριτηρίων συνδεομένων με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να αποκλείσει υπαλλήλους ενός ή και περισσότερων κλάδων από τη δυνατότητα να επιλέγονται ως προϊστάμενοι μονάδων, εφόσον η ειδικότητα την οποία κατέχουν, δεν έχει ή έχει λιγότερη συνάφεια με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας. Δεν μπορεί όμως, στα πλαίσια της καθιερούμενης με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, να αποκλείσει αδικαιολόγητα υπαλλήλους μιας κατηγορίας που έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με άλλη κατηγορία, που με τον Οργανισμό, καθορίσθηκε ότι επιλέγει προϊστάμενο στη μονάδα αυτή (ΔΕφΘεσ 243/2002, ΔΕφΑθ 949/1990. Πρβλ. ΣτΕ 915/2000, 1115, 1116/1982).

14. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, ο αιτών είναι διπλωματούχος μηχανικός της Σχολής Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, με το ΠΔ 817/1974 διαχωρίστηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1975 – 1976 στις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ενόψει τούτου, ο κανονιστικός νομοθέτης αντιμετώπιζε τους αποφοιτήσαντες από τις σχολές αυτές, στο επίπεδο βεβαίως καθορισμού των προσόντων διορισμού τους, ως ανήκοντες σε επί μέρους ειδικότητες (μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων μηχανικών) ενός ενιαίου κλάδου (του «ΠΕ5»). Υπ’ αυτό το καθεστώς, άλλωστε, ο αιτών άσκησε καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για πολλά έτη. Ο περαιτέρω, ωστόσο, αποκλεισμός του, με τον συνταχθέντα το έτος 2011 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του καθού, από τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Διεύθυνσης, με την πρόβλεψη τοποθέτησης σε θέση προϊστάμενου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας υπαλλήλου, μεταξύ άλλων, από τους κλάδους Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στους οποίους μετατράπηκαν οι προβλεπόμενες στο ΠΔ 22/1990 επί μέρους αντίστοιχες ειδικότητες, κατά παράλειψη εκείνης των Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, προσκρούει εν προκειμένω στη συνταγματική αρχή της ισότητας η οποία οριοθετεί τη διακριτική εξουσία του κανονιστικού νομοθέτη και θέτει ταυτόχρονα τη συγκεκριμένη διάταξη του αναριθμημένου άρθρου 29 του Οργανισμού αυτού εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης. Τούτο διότι, η ειδικότητα την οποία κατέχει ο αιτών, αποφοιτήσας από το ΕΜΠ κατά το χρόνο που η Σχολή ήταν ακόμη ενιαία και υπηρετήσας με την ειδικότητα αυτή επί πολλά έτη σε θέση ευθύνης, τόσο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΧΧΧ όσο και στον καθού, στην ίδια ακριβώς υπηρεσία, είναι προδήλως συναφής με το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν οι πιο πάνω κλάδοι. Εξάλλου, όπως προκύπτει από σωρεία εγγράφων του φακέλου, αλλά, ειδικότερα, και από την εισήγηση της Διευθύντριας του καθού ενώπιον του αρμοδίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δημοτικού συμβουλίου (σχετ. η 552/2013 απόφασή του), η μη αναγραφή στον ως άνω Οργανισμό του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών οφείλεται σε παραδρομή και δεν στηρίζεται σε νόμιμα κριτήρια συσχετιζόμενα με υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και ανεξαρτήτως της συμβατότητας του Οργανισμού προς την εισαγόμενη με την παρ. 3 του άρθρου 257 του Ν 3852/2010 υποχρέωση πρόβλεψης σ’ αυτόν των θέσεων του μεταταχθέντος στον καθού προσωπικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο αιτών, λόγος για τον οποίο άλλωστε και επανακατατάχθηκε, με την …/18.11.2011 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, στις θέσεις που προβλέπονται στο νέο αυτό Οργανισμό, σε κλάδο Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, η προσβαλλόμενη πράξη του Δημάρχου ΧΧΧ, με την οποία τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης του καθού Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν 4024/2011, ο Γ.Α., υπάλληλος Δ΄ βαθμού, λόγω ακριβώς του αποκλεισμού του αιτούντος, αποκλεισμός ο οποίος στηρίζεται σε διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του καθού που τελούν, κατά τα ανωτέρω, εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο του Δικαστηρίου της εφαρμογής, επί αμφισβητηθέντος σε κάθε περίπτωση ζητήματος (πρβλ.ΣτΕ 1386/2010), ενός ουσιαστικού κανόνα δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 2558/2003, 3195/2000, 4219/1999, 981/1992), παρίσταται νομικά πλημμελής και ακυρωτέα, κατ’ αποδοχή ως βασίμου της υπό κρίση αιτήσεως.

15. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 50 του ΠΔ 18/1989 (Α΄ 8), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν 4274/2014 (Α΄ 147), «3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης».

16. Επειδή, ο παρεμβαίνων υποβάλλει, κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων της παρ. 3β του άρθρου 50 του ΠΔ 18/1989, αίτημα ορισμού ως χρονικού σημείου έναρξης των αποτελεσμάτων της τυχόν εκδοθησόμενης ακυρωτικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου την 20ή.10.2014, ήτοι την ημερομηνία λύσης της υπαλληλικής του σχέσης με τον καθού και όχι την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης (7.3.2014), δεδομένου ότι καλοπίστως άσκησε κατά το διάστημα από 7.3.2014 έως 16.6.2014 (οπότε του επιδόθηκε η εκδοθείσα σε συμμόρφωση προς την 106/2014 απόφαση αναστολής του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. …/2014 απόφαση του Δημάρχου περί αναστολής άσκησης των καθηκόντων του) καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης στον καθού Δήμο, κατάσταση από την οποία αντλεί τη δυνατότητα αξιοποίησης της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν 4275/2014 (Α΄ 149) στην οποία προβλέπεται ότι: «4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου όσοι υπάλληλοι έχουν επιλεγεί προϊστάμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν 3839/2010 και του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, πριν από την τροποποίησή του με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν καταταχθεί σε βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν 4024/2011, μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παύση άσκησης των καθηκόντων ευθύνης αυτών, κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 8γ του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». Ωστόσο, το αίτημά του αυτό πρέπει να απορριφθεί καθόσον, η καλόπιστη, όπως προβάλλεται, άσκηση από αυτόν καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης κατά το διάστημα από 7.3.2014 έως 16.6.2014, προϋπέθετε, ενόψει του βαθμού του, τον αποκλεισμό του αιτούντος, ο οποίος, κατά τα ανωτέρω, κρίθηκε μη νόμιμος, χωρίς τον οποίο ο παρεμβαίνων δεν θα πληρούσε τα απαιτούμενα από την προκήρυξη τυπικά προσόντα (ήτοι βαθμό Α΄, Β΄ ή Γ΄) για την επιλογή του στην επίμαχη θέση, γεγονός άλλωστε που γνώριζε και ο ίδιος, θέτοντας το όλο ζήτημα ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου.

17. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου και να καταδικαστεί ο καθού Δήμος και ο παρεμβαίνων στην καταβολή, ισομερώς, των δικαστικών εξόδων του αιτούντος τα οποία ανέρχονται σε 454 ευρώ (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. α΄ Ν 2717/1999 – ΚΔΔ, σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ΄ Ν 702/1977).

Δια ταύτα

Δέχεται την αίτηση.
Απορρίπτει την παρέμβαση.
Ακυρώνει την … και με αρ. πρωτ. …/7.3.2014 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ. Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να προβεί στη σύνταξη νέου πίνακα μοριοδότησης για τη συγκεκριμένη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης, σύμφωνα με το σκεπτικό.

Παρόμοια Άρθρα