5.4 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΕΚΕΣ: Πλαίσιο για προγραμματική συμφωνία στο Σύλλογο Μηχανικών

Πρόσφατα

sekesNEW-logoΤο κείμενο των προγραμματικών θέσεων του ΣΕΚΕΣ που κατατέθηκε στο Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ.

Δημόσια και κοινωνική ΕΥΔΑΠ 

 • ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση άμεση κι έμμεση. Επιστροφή και του υπόλοιπου ποσοστού από το ΤΑΙΠΕΔ στο ελληνικό δημόσιο. Εφαρμογή του γράμματος και του πνεύματος της απόφασης 1906/2014 του ΣτΕ για λειτουργία της εταιρίας ύδρευσης όχι με κύριο και μοναδικό κριτήριο την κερδοφορία. Άμεση ανάκληση του άρθρου 68 του ν. 4313/2014. Ανάκτηση τεχνογνωσίας. Επιστροφή αντικειμένων και λειτουργιών στη Δημόσια ΕΥΔΑΠ (άμεσα η πληροφορική, η φύλαξη και όλη η λειτουργία δικτύων κι εγκαταστάσεων, με προτεραιότητα στο αποχετευτικό δίκτυο και το ΚΕΛ Θριασίου, στον Υποτομέα ύδρευσης Ασπροπύργου και στα υδρονομεία).

 • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρων δικαιωμάτων, ενταγμένων στον κανονισμό προσωπικού. ΤΕΛΟΣ στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους και τα μπλοκάκια.

 • Αναδιάρθρωση του οργανογράμματος. Αναδιάρθρωση του οργανογράμματος με γνώμονα την λειτουργικότητα, την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα.  Τέλος στην επικάλυψη των αρμοδιοτήτων και στην σύγχυση της διάχυσης ευθυνών.  Σαφής  ορισμός κριτηρίων στελέχωσης των θέσεων αυξημένης ευθύνης .

 • Πλήρη αξιοποίηση και δυνατότητα επιμόρφωσης του προσωπικού της εταιρίας προς όφελος της δημόσιας ΕΥΔΑΠ, ώστε να μπει τέλος στους συμβούλους.

Υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων

 • Υπογραφή ΣΣΕ που θα αποκαθιστά τις αποδοχές των εργαζομένων  και ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων που αφορούν εργασιακά δικαιώματα. Διαμόρφωση πρότασης από τον σύλλογο Μηχανικών που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση πριν κατατεθεί στην ΟΜΕ

 • Κατοχύρωση του εφάπαξ για όλο το προσωπικό.

 • Κατοχύρωση, διαφύλαξη, αναβάθμιση του Υγειονομικού με δυνατότητα ένταξης σε αυτό των μηχανικών που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ.

 • Επίλυση του θέματος των δικαστικών προσφυγών για τις μνημονιακές περικοπές, με συνδικαλιστική διαπραγμάτευση και ενιαία λύση για όλο το προσωπικό.

 • Εξίσωση επιδομάτων όλων των εργαζομένων ανά δ/νση και Υπηρεσία.

Αλλαγή στα συνδικαλιστικά πράγματα        

 • Πανελλήνιος και πανευρωπαϊκός συντονισμός των συνδικαλιστικών φορέων και των συλλογικοτήτων στον κύκλο του Νερού.

 • Συχνές συνελεύσεις με συμμετοχή των εργαζομένων μηχανικών στην διαμόρφωση των θέσεων του συλλόγου. Ανάληψη ουσιωδών πρωτοβουλιών για ενοποίηση σωματείων με σκοπό τον ένα σύλλογο στην ΕΥΔΑΠ

 • ΤΕΛΟΣ στις ταυτόχρονες θητείες, σε υπηρεσιακές στελεχικές θέσεις από Δ/ντες και επάνω, και στα Δ.Σ. των συλλόγων.

 • Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου (απαλοιφή του ΠΕ & ΤΕ, ευκολότερη προώθηση θεμάτων στα ΔΣ και στις Γενικές Συνελεύσεις κα)

 • Πρωτοβουλία για κοινή στάση και θέση αντιπροσώπων των Μηχανικών στην ΟΜΕ

Συμμαχία και αλληλεγγύη με την κοινωνία

 • Το Νερό είναι φυσικό-κοινωνικό αγαθό

 • Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης είναι ανθρώπινο δικαίωμα, στοιχείο πολιτισμού και ποιότητα ζωής.

 • Καμία διακοπή υδροδότησης σε νοικοκυριά (σπίτια μόνιμες- κύριες κατοικίες οικογενειών) που πληρούν ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων.

 • Καμία διακοπή υδροδότησης σε κτίρια δομών δημόσιας υγείας – παιδείας -πρόνοιας- αλληλεγγύης.

 • Θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων για διακοπές υδροδότησης στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

 • Λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

 • Δράσεις αλληλεγγύης για την κοινωνία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

 • ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΣΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 • ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

 • ΑΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΠΕ & ΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 • ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ PORTAL ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΣΕ ΕΝΑ

 • ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 • ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΛ, ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΛΠ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις