7.8 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που διατίθεται σε γραφεία βουλευτών – κομμάτων

Πρόσφατα

vouli-mesa-ekso-apnetΣτην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3205/03 ορίζεται ότι η διαπίστωση και ο καθορισμός των ωρών υπερωριακής, νυκτερινής ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης των υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτουν οργανικές θέσεις των Γραφείων αυτών, θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2015 εκδόθηκε η ΚΥΑ 2/99421/ΔΕΠ/23.1.2015 (Β’ 203)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω Γραφεία από νομικά πρόσωπα και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση για υπερωριακή απογευματινή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, θα καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα προαναφερόμενα γραφεία.

Όμως, με την Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 49/2014 (Όμοια η Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 17/2015) έχει κριθεί ότι οι διατάξεις παλαιότερης ΚΥΑ που ρύθμιζε τα ίδια θέματα (Κ.Υ.Α. 2/92237/0022/21.1.2013) με τις οποίες οριζόταν ότι με τις δαπάνες για την υπερωριακή αποζημίωση όσων υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού έχουν αποσπασθεί και διατεθεί σε γραφεία βουλευτών βαρύνονται οι φορείς που ανήκουν οργανικά, δηλαδή ο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, αφενός κείνται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφετέρου έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς τους ανώτερης τυπικής ισχύος κανόνες του άρθρου 184 παρ. 8 του ΚΚΔΚΥ και 25 του ν. 4024/2011, και ως εκ τούτου καθίστανται ανίσχυρες και δεν εφαρμόζονται. Συνακόλουθα, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Δήμο, ήτοι από τον φορέα προελεύσεως του φερομένου ως δικαιούχου, ο οποίος έχει αποσπασθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει διατεθεί προς εξυπηρέτηση γραφείου βουλευτού και όχι από το τελευταίο αυτό Υπουργείο, που συνιστά τον φορέα υποδοχής του υπαλλήλου, ο οποίος βαρύνεται ήδη άλλωστε με την τακτική του μισθοδοσία, δεν θεωρείται.

Προκειµένου να αποφευχθούν τα προβλήµατα που προκλήθηκαν από την διαφορετική ερµηνεία που δόθηκε από τη Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο συμπληρώθηκε η παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 από την παρ.1 του άρθρου 27 του Ν.4325/15, συμπεριλαμβάνοντας και πρόβλεψη για την εκκαθάριση δαπανών υπερωριακής απασχόλησης για την καταβολή των οποίων έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη εκ του νόµου διαδικασία, αλλά εκκρεµούν µέχρι σήµερα, λόγω της διαφορετικής ερµηνείας των σχετικών διατάξεων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερα στην παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.3205/03 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθμ. 2/99421/ ΔΕΠ/ 23.1.2015 (Β’ 203) (παρ.2 του άρθρου 16 του Ν.3205/03 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.1α του άρθρου 27 του Ν.4325/15)

Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεπομένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 του Ν.4325/15 (δηλ. 11.05.2015), εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης. (παρ.1β άρθρο 27 Ν.4325/15).

Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις