180.974 οι αιτήσεις για σίτιση, ρεύμα, επιδότηση ενοικίου

Στις 180.974 έχουν φθάσει οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, κατά την τρίτη εβδομάδα εφαρμογής του σχετικού νόμου. Από αυτές, οι 77.75 υποβλήθηκαν ιδιωτικά υποβλήθηκαν, ενώ οι 103.223 σε ΚΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν την επιδότηση σίτισης (69.893), ακολουθούν αυτές που αφορούν το επίδομα ενοικίου (2.344) και τελευταίες είναι αυτές για την δωρεάν επανασύνδεση ρεύματος και δωρεάν παροχή ηλεκτρική ενέργειας (1.408). Επίσης μεγάλος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που αφορά συνδυασμό των παροχών που σχετίζονται με το ρεύμα και την επιδότηση σίτισης (51.741), ακολουθεί ο συνδυασμός που αφορά το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης (17.466) και τελευταίος είναι ο συνδυασμός που αφορά τις παροχές που σχετίζονται με το ρεύμα και το επίδομα ενοικίου (860). Αρκετά υψηλός είναι αριθμός που αφoρά τον συνδυασμό και των τριών παροχών (37.262).

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης τελειώνει τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2015.