Ανακοινώσεις – Πρόσκληση για μετάταξη 18 υπαλλήλων στο Ν.Μ. Σπάρτης και 31 υπαλλήλων στη Ν.Μ. Ναυπλίου

nosileftria

nosileftriaΜε την ΑΔΑ: 6Ν4Μ46907Η-Δ7Τ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης – Νοσηλευτική Μονάδα Λακωνίας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη 18 υπαλλήλων, διοικητικών, βοηθητικού προσωπικού, προσωπικού εστίασης και εργατών.

Με την ΑΔΑ: 7Ψ8746907Β-25Σ, το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη 31 υπαλλήλων, νοσηλευτών, μαιών, διοικητικών, βοηθητικού προσωπικού, προσωπικού εστίασης και εργατών κτλ.