6.6 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης στις περιπτώσεις μετατάξεων

Πρόσφατα

logistirio-kratousΜε το υπ’ αριθ.πρωτ. 2/3057/ΔΕΠ/23.03.2015 έγγραφό του (ΑΔΑ: 7ΤΡΛΗ-ΥΙ8), το ΓΛΚ παρέχει οδηγίες αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού.

Ειδικότερα, μετά από παράθεση της σχετικής νομοθεσίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στις περιπτώσεις μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. 22 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν.3899/2010, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.11.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του δεύτερου κεφαλαίου του ν.4024/2011) και εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, από τη νέα θέση του υπαλλήλου δεν μπορεί να καταβληθεί η υπερβάλλουσα μείωση της παρ.2 του άρθρου 29, δεδομένου ότι αυτή δημιουργήθηκε άπαξ κατά την πρώτη κατάταξη του υπαλλήλου στις διατάξεις του ν.4024/2011, όταν δηλαδή υπηρετούσε στη θέση από την οποία μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε, ως ένα μεταβατικό μέτρο προσαρμογής του εισοδήματος του υπαλλήλου στα νέα μισθολογικά δεδομένα, ενώ μετά τη μετάταξη ή μεταφορά, η υπερβάλλουσα μείωση, ως μέρους των αποδοχών της παλαιάς θέσης, δεν δύναται να μεταφερθεί στη νέα οργανική του θέση.

Αντίστοιχη άποψη είχε διατυπώσει το ΓΛΚ και με το προγενέστερο 2/76081/0022/14.10.2014 έγγραφό του.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω 2/3057/ΔΕΠ/23.03.2015 έγγραφο, το Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 1 με την Πράξη 211/2013 έχει κρίνει διαφορετικά επί του θέματος. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται και στη νέα τους θέση και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31.10.2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του ως άνω άρθρου 29. Την κρίση αυτή του Ελ.Συν. δέχθηκε και το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ. οικ. 36871/26.09.2014)

Λόγω των αντίθετων απόψεων υπουργείου και ελεγκτικού συνεδρίου ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ωστόσο δεν δόθηκε.

Η εγκύκλιος αυτή του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να την κοινοποιήσει σε όλους τους Δήμους, προκειμένου αυτοί να ενημερώσουν τα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και τις Α.Ε. που εποπτεύουν, ενώ όλες οι Υπηρεσίες καλούνται προς άμεση εφαρμογή των τιθέμενων στην παρούσα εγκύκλιο.

Πηγή: dimosnet.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις