4 C
Athens
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

Σκουρλέτης: Άμεσα η αποκατάσταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Πρόσφατα

erga-texnika-ergazomenoiΤι είπε στο Συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.

Τον οδικό χάρτη για την άμεση αποκατάσταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τη σταδιακή αύξηση στον κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο και την επανεξέταση εκ του μηδενός του νομοθετικού πλαισίου για τις ευέλικτες μορφές εργασίας, περιγράφει έγγραφο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πάνου Σκουρλέτη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

«Το υπουργείο Εργασίας θα αποκαταστήσει άμεσα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και το πεδίο εφαρμογής της, το οποίο αποδυναμώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093.2012», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπως σπεύδει να επισημάνει, οι όροι της, μισθολογικοί και μη, θα εφαρμόζονται πλέον επί όλων των εργαζομένων της χώρας, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως «θεσμικοί» και «μισθολογικοί», όπως δηλαδή ίσχυε με το Ν. 1876/1990.

«Η διάκριση αυτή όχι μόνο δημιούργησε ερμηνευτικές δυσχέρειες και ανασφάλεια δικαίου, αλλά είναι και αντίθετη σε βασικές συστημικές παραμέτρους του συνταγματικά κατοχυρωμένου πλαισίου της συλλογικής αυτονομίας, στο βαθμό που αποδίδεται διαφορετική κανονιστική ισχύς σε κάθε κατηγορία όρων υπό το καθεστώς του Ν. 4093/2012», επισημαίνει ο υπουργός Εργασίας.

«Πέραν αυτού και μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της συλλογικής αυτονομίας, που επλήγη βαρύτατα από αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο θα αυξηθούν σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2016, οπότε και θα επανέλθουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την έκδοση της ΠΥΣ/2012 αρχικά και εν συνεχεία του Ν. 4093/2012. Η αντισυνταγματική και αντίθετη στο ευρωπαϊκό δίκαιο διάκριση σε εργαζόμενους άνω και κάτω των 25 ετών θα καταργηθεί, ενώ θα υπάρξει και εξομοίωση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όσον αφορά τις κατώτατες αποδοχές», ενημερώνει ο κ. Σκουρλέτης και εξηγεί:

«Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα δύνανται να συμφωνήσουν με την Εθνική Γενική ΣΣΕ μόνο σε ευνοϊκότερες συλλογικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους της χώρας, σύμφωνα άλλωστε με τη θεμελιώδη αρχή της εύνοιας που διέπει το εργατικό δίκαιο».

Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει ο Π. Σκουρλέτης, η αύξηση του κατώτατου μισθού σταδιακά θα πραγματωθεί σε συνθήκες ανάκαμψης της οικονομίας και παραγωγικής ανασυγκρότησής της, καθώς εγκαταλείπονται οι καταστροφικές πολιτικές των τελευταίων ετών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας.

Προαναγγέλλει, επίσης, ότι το νομοθετικό πλαίσιο των ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως η εργασία εκ περιτροπής και η μερική απασχόληση, θα επανεξεταστούν εκ του μηδενός, προκειμένου να αποφευχθούν οι διαπιστωθείσες καταχρήσεις και καταστρατηγήσεις. «Σκοπός μας είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους μέσω διαδικασιών διαβούλευσης, όπως αυτές προβλέπονται στο ΠΔ 240/2006, ενώ θα ενισχυθούν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΕΠΕ», τονίζει και ενημερώνει ότι αποδίδεται μεγάλη σημασία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ώστε να αποτελέσει αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια των αρμοδίων αρχών τόσο ως προς την ενημέρωση για τη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας όσο και ως προς τον έλεγχο των παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

«Στόχος μας είναι να αντιστραφεί σταδιακά η εκπαραθύρωση της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι οποίες έχουν αυξηθεί δραματικά στην αγορά εργασίας», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ, επισημαίνει ότι αποτελεί το κύριο όργανο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο συνιστά ως δίκτυο δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης τη βασική δομή για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση 2020, αλλά και την προώθηση δράσεων κοινωνικής προστασίας που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που πραγματοποιεί ο Οργανισμός για τους ανέργους, όπως αναφέρει ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι τα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών είναι κατά μείζονα λόγο στοχευμένα ως προς την ηλικιακή ομάδα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις ανάγκες των ανέργων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έμφαση δίνεται στην τομεακή και γεωγραφική στόχευση.

Το έγγραφο του υπουργού Εργασίας διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί με ποιο τρόπο η κυβέρνηση θα πετύχει την αύξηση του βασικού μισθού, λαμβανομένης υπόψη της ρήτρας διαπραγμάτευσης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο βουλευτής ζητούσε, επίσης, ενημέρωση για την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση για τους μακροχρόνια άνεργους και την απασχόληση των νέων.

Ο Π. Σκουρλέτης παραθέτει πάντως στην απάντησή του όλα τα προγράμματα με τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι.

Σκουρλέτης σε Ευρωπαίους:
Παρεμβάσεις με επίκεντρο τον εργαζόμενο και τον άνεργο

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών για θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. (EPSCO), όπου παραβρέθηκε εκ μέρους της Ελλάδας ο Πάνος Σκουρλέτης. Το βασικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου αφορούσε στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2015, τη συνεισφορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα στις 19 και 20 Μαρτίου 2015 στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια του πολιτικού διαλόγου επί των προτεραιοτήτων που θέτει η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015, και ειδικότερα των δράσεων προτεραιότητας στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε πως «σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, και ιδιαίτερα υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας -που απειλεί με απαξίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού-, σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, δε μπορούμε παρά να θέσουμε στο επίκεντρο των παρεμβάσεών μας τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον άνεργο».

Σε αυτό ο πλαίσιο, ο υπουργός υποστήριξε πως οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων, στη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας, στη στήριξη εκείνων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, με δράσεις τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Πρόσθεσε πως απαιτείται ενισχυμένη παρακολούθηση των κοινωνικών εξελίξεων και ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων.

Ο Π. Σκουρλέτης εξέφρασε σαφή επιθυμία να δημοσιευτεί η Έκθεση για την Ελλάδα (Country Report) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανοίγει το διάλογο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διευκολύνει τις διαδικασίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα όπως και όλα τα κράτη-μέλη. Σημειώνεται πως στις 26/2/2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις Εκθέσεις ανά Χώρα (Country Reports) – μία για κάθε χώρα – ωστόσο δεν υποβλήθηκε σχετική έκθεση για την Ελλάδα.

Ο υπουργός Εργασίας ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης, που είναι η ανάκτηση της εργασίας, η προστασία της, η αναβάθμισή της, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης καθώς και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για αυτό ανέφερε πως προωθείται μια σειρά μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, και που υποδεικνύουν οι κοινωνικοί δείκτες. Ώστε να οδηγηθούμε στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην έρευνα, στην καινοτομία, στην υψηλή τεχνολογία. Σε επενδύσεις με κοινωνικό όφελος, που μπορούν να παίξουν κομβικό ρόλο στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, με διατάξεις για παροχή δωρεάν ρεύματος, επανασύνδεσης του κομμένου ρεύματος, επιδότησης ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης, και επιδότησης σίτισης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η θέσπιση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για τις απολύσεις και την επαναφορά του θεσμού της διαιτησίας, καθώς και η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις αναγκαίες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας, στην αναβάθμιση των Κέντρων Προώθησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στην ανάγκη διαμόρφωσης συστήματος διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς εργασίας. Και πρόσθεσε ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή ο νέος Ευρωπαϊκός κύκλος οικονομικής διακυβέρνησης να σηματοδοτήσει μια ανανεωμένη δέσμευση για την κοινωνική Ευρώπη, την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, της δημοκρατίας και της ανάπτυξης που θα βασίζεται στην εργασία και θα την υπερασπίζεται.

Η συζήτηση κατά το γεύμα εργασίας εστίασε στο επενδυτικό σχέδιο – Πακέτο Juncker. Ο υπουργός Εργασίας Π. Σκουρλέτης, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «εφόσον οι προτεραιότητες του Επενδυτικού Σχεδίου αφορούν την επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, την προώθηση της απασχόλησης των νέων και την τόνωση της απασχόλησης, μέσω της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τότε απαντούν σε σημαντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας» και επιπλέον ότι είναι σημαντικό οι επενδύσεις να έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία.

Καλωσόρισε το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να πραγματοποιείται αποτίμηση, αλλά και εκ των προτέρων εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων των επενδύσεων και αναφέρθηκε στο Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Συμβούλιο Απασχόλησης EPSCO επίσης ενέκρινε, μεταξύ άλλων :

  • Την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση με θέμα «Κοινωνική Ευρώπη: Για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς»

  • Τα βασικά μηνύματα Κοινής Έκθεσης της Επιτροπής Κοινωνικής προστασίας και των υπηρεσιών της Επιτροπής με θέμα «Οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της κατανομής των πόρων»

  • Συμπεράσματα με θέμα τη μετάβαση σε αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

  • Συμπεράσματα σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τη υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020

 Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-μελών και την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής.

 

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις