4.4 C
Athens
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023

Αποζημίωση συνταξιοδότησης – προϋπηρεσία σε Ν.Α. και ΕΟΠ

Πρόσφατα

elegktiko-agalmaΕλεγκτικό Συνέδριο – Κλιμάκιο / Τμ. Ι, Πρακτικά Συν. 33Η/22.10.2013.

Mη νόμιμη η καταβολή στην πρώην υπάλληλο του Δήμου αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 204 του ΚΚΔΚΥ, καθώς ο χρόνος συνεχούς υπηρεσίας της ως κύρια και επικουρικά ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση δημοσίου δικαίου υπαλλήλου στον Δήμο αυτό, στον οποίο δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος της υπό το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς προγενέστερηςτης ημερομηνίας μετάταξής της στον Δήμο από την ως άνω τέως ΝΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 257 του ν. 3852/2010, προϋπηρεσίας της είτε με σχέση δημοσίου δικαίου σ’ αυτή τη ΝΑ είτε με σχέση ΙΔΑΧ στην ίδια ΝΑ, η οποία είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή της με σχέση δημοσίου δικαίου στη ΝΑ ενόψει του διορισμού της σε σχετική της θέση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 έως 16 του ν. 2738/1999 και 29 παρ. 3 περ. β του ν. 2768/1999, είτε με σχέση ΙΔΑΧ στον τέως ΕΟΠ, η οποία επίσης είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή της με σχέση ΙΔΑΧ στην ως άνω ΝΑ ενόψει της μετάταξής της από τον ως άνω Οργανισμό σε σχετική της θέση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997, είναι μικρότερος του ενός έτους. Μη νόμιμη δαπάνη.


 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίαση 33η/22.10.2013
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, την Πάρεδρο Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και, κωλυόμενων των λοιπών Παρέδρων, τον Εισηγητή Αθανάσιο Καρακόιδα.
Συνεδρίασε στις 22 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή, εξέτασε την εξής υπόθεση:  

ΘΕΜΑ Β΄

Την από 5.7.2013 έκθεση αμφιβολίας της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό ΧΧΧ σε σχέση με τη θεώρηση ή μη του 148, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ.
Στην υπόθεση αυτή ο Επίτροπος της Επικρατείας Αντώνιος Νικητάκης διατύπωσε τη γνώμη ότι το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Ο Εισηγητής Αθανάσιος Καρακόιδας, που ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης, εξέθεσε τα ακόλουθα:

Ι. Η από 5.7.2013 έκθεση αμφιβολίας της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό ΧΧΧ παραδεκτώς εισάγεται στο Κλιμάκιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την άρση της αμφιβολίας σε σχέση με τη θεώρηση ή μη του 148, οικονομικού έτους 2013, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού 15.000 ευρώ, που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 225 και 204 του ν. 3584/2007, στην κύρια και επικουρικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρώην μόνιμη με σχέση δημοσίου δικαίου υπάλληλo του ως άνω Δήμου ΧΧΧ. Ειδικότερα, η αμφιβολία της Αναπληρώτριας Επιτρόπου συνίστανται στο εάν νομίμως ή όχι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 257 παρ. 5 του ν. 3852/2010,  συνυπολογίστηκε για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων καταβολής και τον καθορισμό του ποσού της επίμαχης αποζημίωσης, η προγενέστερη της ημερομηνίας μετάταξης της ανωτέρω υπαλλήλου στον ως άνω Δήμο, από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) ΧΧΧ (νπδδ), προϋπηρεσία της με σχέση δημοσίου δικαίου στην ανωτέρω ΝΑ και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην ίδια ΝΑ, η οποία είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή της με σχέση δημοσίου δικαίου στην ΝΑ ενόψει του διορισμού της σε σχετική θέση, και με σχέση ΙΔΑΧ στον τέως Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΕΟΠ, νπιδ), η οποία προϋπηρεσία, επίσης, είχε αναγνωριστεί για την κατάταξη της υπαλλήλου με σχέση ΙΔΑΧ στη ΝΑ, ενόψει της μετάταξής της από τον ως άνω Οργανισμό σε σχετική της θέση.

ΙΙ. Α. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007  (Α΄ 143), στο Β΄ Μέρος αυτού, που αφορά στο προσωπικό των Δήμων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, ορίζει στο άρθρο 196 ότι «Οι προσλαμβανόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος αυτού, απολύονται: (…) ε. για συνταξιοδότηση», στο άρθρο 204 ότι «1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, η αποζημίωση λόγω απολύσεως (…) από την υπηρεσία καθορίζεται ως εξής: α. Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα έτος μέχρι τρία έτη οι αποδοχές ενός μήνα, πάνω από τρία και μέχρι έξι έτη οι αποδοχές δύο μηνών, πάνω από έξι και μέχρι οκτώ έτη οι αποδοχές τριών μηνών και πάνω από οκτώ και μέχρι δέκα έτη οι αποδοχές τεσσάρων μηνών. β. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα δέκα και μέχρι τριάντα έτη, η πιο πάνω αποζημίωση προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών ενός μήνα. 2. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (…) 3. Το προσωπικό του παρόντος τμήματος, το οποίο δεν υπάγεται για τη χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, μπορεί να αποχωρεί από την υπηρεσία, λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 50% (…) της αποζημίωσης που ορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος (…).» και στο άρθρο 225, που αφορά στο μόνιμο με σχέση δημοσίου δικαίου προσωπικό των Δήμων, ότι «Οι διατάξεις του άρθρου 204 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. πoυ επέλεξαν ως κύριο ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.». Περαιτέρω,  ο ν. 3852.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ορίζει στο άρθρο 257 ότι «1. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (…) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους δήμους (…) δύναται με αίτηση του (…), να ζητήσει τη μετάταξή του στο δήμο της έδρας του Νομού. Το ως άνω προσωπικό μετατάσσεται στο δήμο της έδρας του Νομού με απόφαση (…) σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. Η απόφαση αυτή (…) ισχύει από 1.1.2011. (…) 3. Οι θέσεις του μεταταχθέντος, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, προσωπικού προβλέπονται στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των οικείων δήμων, (…) Στις ανωτέρω θέσεις κατατάσσεται το προσωπικό που μετατάχθηκε (…) 5. Το προσωπικό των προηγούμενων παραγράφων λογίζεται στο εξής ως προσωπικό του δήμου και διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από το πρώτο μέρος, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δεύτερο μέρος του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). 6. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του στο δήμο, (…)». Εξάλλου, ο ν. 2738/1999 (Α΄ 180) ορίζει, στο Κεφάλαιο Β΄, στο άρθρο 14 ότι «Οργανικές θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (…) στους ο.τ.α. (α΄ και β΄ βαθμίδας), μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, στις οποίες διορίζεται το προσωπικό αυτό, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού.», στο άρθρο 15 ότι «(…) 4. Η μετατροπή των οργανικών θέσεων, η ένταξή τους σε κλάδους ή η σύσταση κλάδων γίνεται με την πράξη διορισμού του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις. (…)» και στο άρθρο 16 ότι «1. Η κατάταξη των διοριζόμενων υπαλλήλων σε κατηγορίες και κλάδους γίνεται με την πράξη διορισμού τους, ως ακολούθως (…)», ενώ ο ν. 2768/1999 (Α΄ 273) ορίζει στο άρθρο 29 παρ. 3 περ. β ότι «(…) Τo προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (…)  των Ο.Τ.Α. που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 2738/1999 και αμειβόταν με ημερομίσθιο ή μηνιαίο μισθό, μπορεί με δήλωσή του, (…) να διατηρήσει το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας (…) που είχε, αντί του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος στο οποίο θα υπαγόταν αυτοδίκαια μετά το διορισμό του στη μόνιμη θέση.». Τέλος, ο ν. 2503/1997 (Α΄ 107) ορίζει στην παρ. 14 του άρθρου 15, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 25 του ν. 2539/1999 (Α΄244) ότι «(…) Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. (…) Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος (…) Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξη».

Β. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι οι κύρια και επικουρικά ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνιμοι με σχέση δημοσίου δικαίου υπάλληλοι των δήμων λαμβάνουν από τον οικείο Δήμο κατά την αποχώρησή τους λόγω συνταξιοδότησης αποζημίωση μειωμένη κατά 50%. Η καταβολή της αποζημίωσης αυτής προϋποθέτει τουλάχιστον ενός έτους συνεχή υπηρεσία του οικείου υπαλλήλου με σχέση είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον οικείο δήμο και ο καθορισμός του ποσού της συναρτάται προς τον χρόνο της συνεχούς αυτής υπηρεσίας. Στο χρόνο όμως αυτό δεν συνυπολογίζεται, στην περίπτωση που ο οικείος υπάλληλος έχει μεταταχθεί κατόπιν αίτησής του στον οικείο δήμο από τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 257 του ν. 3852/2010, ο χρόνος της υπό το ίδιο ως άνω ασφαλιστικό καθεστώς προγενέστερης της ημερομηνίας μετάταξης του υπαλλήλου στο δήμο προϋπηρεσίας του είτε με σχέση δημοσίου δικαίου στην οικεία ΝΑ είτε με σχέση ΙΔΑΧ στην ίδια ΝΑ, η οποία είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή του με σχέση δημοσίου δικαίου στη ΝΑ ενόψει του διορισμού του σε σχετική της θέση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 έως 16 του ν. 2738/1999 και 29 παρ. 3 περ. β του ν. 2768/1999, είτε με σχέση ΙΔΑΧ στον τέως ΕΟΠ, η οποία επίσης είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή του με σχέση ΙΔΑΧ στη ΝΑ ενόψει της μετάταξής του από τον ως άνω Οργανισμό σε σχετική της θέση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997. Τούτο δε, διότι αφενός ουδεμία εκ των ως άνω διατάξεων προβλέπει ρητώς τον συνυπολογισμό των αντίστοιχων ως άνω προϋπηρεσιών για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων καταβολής και τον καθορισμό του ποσού της ως άνω αποζημίωσης (πρβλ. τις διατάξεις του άρθρου 56 του 3518/2006, Α΄ 272, όπως ισχύει, και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας ΚΥΑ Φ.80000/26268/1488/19.2.2008, Β΄ 326, σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται αναλογία αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, και στους υπαλλήλους του αρχικά συγχωνευθέντος στον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας και διά του ν. 3106/2003, Α΄ 30, καταργηθέντος ΕΟΠ, που όμως έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί σε άλλους φορείς του δημοσίου αποκλειστικά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3106/2003), αφετέρου δε η εν λόγω αποζημίωση έχει προνοιακό μη σχετιζόμενο με το ασφαλιστικό καθεστώς του οικείου υπαλλήλου χαρακτήρα και παρέχεται σ’ αυτόν αποκλειστικά εξαιτίας του δεσμού του με τον οικείο δήμο, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η ανανέωση του εργατικού δυναμικού του τελευταίου, ενώ δεν σχετίζεται με την υπηρεσιακή του κατάσταση στον οικείο δήμο αλλά αντιθέτως με την λόγω συνταξιοδότησης λύση κάθε υπηρεσιακής σχέσης του με το δήμο αυτό, κι επομένως δεν συνυπολογίζεται για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων καταβολής και τον καθορισμό του ποσού της ως άνω αποζημίωσης (πρβλ. Ε.Σ. Ι Τμ. πράξη 177/2012, Κλ. Ι Τμ. Πράξεις 247, 145, 143, 60/2013).

ΙΙΙ. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα προκύπτουν τα εξής: Η φερόμενη ως δικαιούχος του ελεγχόμενου εντάλματος, που έχει υπαχθεί στην κύρια και επικουρική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσλήφθηκε στις 2.3.1977 στον τέως ΕΟΠ (βλ. τα Φ.601/631/2598/2.3.1977, Φ./2-2/ΠΡΟΣΛ./540/12.4.1977 έγγραφα του ΕΟΠ) και εργάστηκε σ’ αυτόν με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) μέχρι τις 11.1.1999, οπότε και, με την 873/11.1.1999 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 98) μετατάχθηκε στην τέως ΝΑ ΧΧΧ και κατατάχθηκε, συνυπολογιζόμενης της ως άνω προϋπηρεσίας της στον ΕΟΠ, σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση της με σχέση ΙΔΑΧ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997, διατηρώντας το ως άνω ασφαλιστικό της καθεστώς. Εν συνεχεία, με την 731/20.4.2000 απόφαση του Νομάρχη ΧΧΧ (Τ.ΝΠΔΔ 114), αυτή διορίστηκε και κατατάχθηκε από 20.4.2000 ως μόνιμη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπάλληλος της ως άνω ΝΑ σε αντίστοιχη κενή οργανική της θέση, συνυπολογιζόμενης της ως άνω προϋπηρεσίας της με σχέση ΙΔΑΧ στην ίδια ΝΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 2738/1999 και 29 παρ. 3 περ. β του ν. 2738/1999, επίσης διατηρώντας το ως άνω ασφαλιστικό της καθεστώς. Με την 69313/4725 οικ./30.7.2010 δε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ΧΧΧ (Β΄ ΧΧΧ), αυτή μετατάχθηκε, κατόπιν σχετικής αίτησής της, από 1.1.2011 σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση του Δήμου ΧΧΧ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 257 του ν. 3852/2010, στην οποία και κατατάχθηκε με την 12/13.1.2011 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, συνυπολογιζόμενης της ως άνω προϋπηρεσίας της με σχέση δημοσίου δικαίου στην ίδια ΝΑ, διατηρώντας και πάλι το ως άνω ασφαλιστικό της καθεστώς. Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι 25.11.2011, οπότε και υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής της, που έγινε δεκτή με την 1314/28.11.2011 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ, λόγω συνταξιοδότησής της από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (βλ. τις 1460 και 1461/21.8.2012 αποφάσεις του Διευθυντή του Υποκαταστήματος ΧΧΧ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί χορήγησης κύριας και επικουρικής, αντίστοιχα, σύνταξης σ’ αυτήν, λόγω γήρατος). Με το ελεγχόμενο δε χρηματικό ένταλμα εντέλλεται, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 225 και 204 του ΚΚΔΚΥ, η καταβολή σ’ αυτήν αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, το ποσό της οποίας καθορίστηκε κατόπιν συνυπολογισμού ως χρόνου συνεχούς υπηρεσίας της στον Δήμο ΧΧΧ και του χρόνου των ως άνω προϋπηρεσιών της με σχέση δημοσίου δικαίου στην τέως ΝΑ ΧΧΧ, με σχέση ΙΔΑΧ στην ίδια ΝΑ και με σχέση ΙΔΑΧ στον τέως ΕΟΠ.

IV. Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, είναι μη νόμιμη η καταβολή στη φερόμενη ως δικαιούχο του ελεγχόμενου εντάλματος πρώην υπάλληλο του ως άνω Δήμου αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 204 του ΚΚΔΚΥ, καθώς ο χρόνος συνεχούς υπηρεσίας της ως κύρια και επικουρικά ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση δημοσίου δικαίου υπαλλήλου στον Δήμο αυτό, στον οποίο δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος της υπό το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς προγενέστερης της ημερομηνίας μετάταξής της στον Δήμο από την ως άνω τέως ΝΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 257 του ν. 3852/2010, προϋπηρεσίας της είτε με σχέση δημοσίου δικαίου σ’ αυτή τη ΝΑ είτε με σχέση ΙΔΑΧ στην ίδια ΝΑ, η οποία είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή της με σχέση δημοσίου δικαίου στη ΝΑ ενόψει του διορισμού της σε σχετική της θέση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 έως 16 του ν. 2738/1999 και 29 παρ. 3 περ. β του ν. 2768/1999, είτε με σχέση ΙΔΑΧ στον τέως ΕΟΠ, η οποία επίσης είχε αναγνωριστεί για την κατάταξή της με σχέση ΙΔΑΧ στην ως άνω ΝΑ ενόψει της μετάταξής της από τον ως άνω Οργανισμό σε σχετική της θέση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997, είναι μικρότερος του ενός έτους. Κατ’ ακολουθία δε αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. 

Το Κλιμάκιο, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του, αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Εισηγητή Αθανάσιου Καρακόιδα, αίροντας τη σχετική αμφιβολία υπέρ της προεκτεθείσας άποψης.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις