9.2 C
Athens
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

ΠΕΝΕΝ: Η πρότασή μας για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΠΝΟ

naftergates-4Θεωρούμε αναγκαίο πριν προχωρήσουμε στην διατύπωση θέσεων και προτάσεων να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την λειτουργία του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των Ναυτεργατών (πρωτοβάθμιες οργανώσεις και η ΠΝΟ) εξακολουθούν να διέπονται από τις πιο αναχρονιστικές αντεργατικές διατάξεις του νόμου 330/76. Επίσης έχουν ακόμη μερική εφαρμογή οι διατάξεις των νόμων 281/1920, 2151/1920, του βασιλικού διατάγματος της 15/20-5-1920 και του Ν.Δ 4361/1951.

Το καθεστώς μιας μεθοδευμένης διάκρισης και εξαίρεσης των Ναυτεργατών και των Συνδικαλιστικών τους οργανώσεων καθιερώθηκε – και αυτό δεν το θεωρούμε καθόλου τυχαίο – από την δικτατορία του Μεταξά (Ν. 1093/1938), διατηρήθηκε την μεταπολεμική περίοδο και ενισχύθηκε από την δικτατορία του 1967 (Ν.Δ 1004/71), ενώ οι πιο αντιδημοκρατικές διατάξεις του νόμου 330/76 (άρθρα 26-28, 32-38, 40 και 42) έχουν εφαρμογή στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.

Η γνωστή αλλά αβάσιμη κατά την γνώμη μας επιχειρηματολογία ότι η ιδιαιτερότητα του ναυτεργατικού επαγγέλματος επιβάλει τις διακρίσεις και εξαιρέσεις, δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να δικαιολογήσει αυτό το καθεστώς που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα και την ουσία του Συντάγματος. Όλες ως τώρα οι κυβερνήσεις κινήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο για το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η διατήρησή του αποτελούσε σταθερή αξίωση του εφοπλισμού.

Το Ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα παρά τα εμπόδια που αναφέρθηκαν πιο πάνω, έκανε ορισμένα βήματα όπου με την συνεπή πάλη των Ναυτεργατών σε ορισμένα από τα 14 Ναυτεργατικά Σωματεία έγιναν ουσιαστικές αλλαγές στην λειτουργία, την δομή και τις αρχές

τους με ριζική τροποποίηση των καταστατικών τους, αποκτώντας δημοκρατικές αρχές λειτουργίας. Όμως εξακολουθεί να υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα εκδημοκρατισμού σε ορισμένα Ναυτεργατικά Σωματεία και την ίδια την Ομοσπονδία. Ορισμένα βασικά στοιχεία ως προς το περιεχόμενο του καταστατικού της ΠΝΟ δείχνουν ανάγλυφα την εικόνα: πλειοψηφικό σύστημα εκλογής, περιορισμός του 1/10 στην εκλογή αντιπροσώπων, παντοδυναμία του εκάστοτε Γ.Γ., αδιαφάνεια, έλλειψη συλλογικής ηγεσίας κλπ.

Η κατάσταση αυτή όσο διατηρείται δίνει την δυνατότητα να αλλοιώνεται η βούληση των Ναυτεργατών, να πλαστογραφείται ο συσχετισμός δυνάμεων, να υπάρχει καθεστώς αδιαφάνειας, να ενισχύονται οι τάσεις παρέμβασης της εργοδοσίας στα εσωτερικά του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, να εμποδίζεται η συλλογικότητα, να μην υπάρχει στοιχειώδης προστασία της συνδικαλιστικής δράσης, να διευκολύνεται η νοθεία στις αρχαιρεσίες και τέλος να φαλκιδεύονται τα συνταγματικά – δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των Ναυτεργατών.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η ΠΕΝΕΝ δεν αποδέχεται κατά οποιοδήποτε τρόπο την συνέχιση της απαράδεκτης κατάστασης ούτε την μεθοδευμένη παραπλάνηση της κοινής γνώμης και των εργαζομένων περί «ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος».

Σχετικά με την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος θέλουμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα: Πράγματι έχει ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες το Ναυτικό επάγγελμα, έχουμε τα περισσότερα θύματα εργατικών ατυχημάτων, πρόκειται για ένα σκληρό και δύσκολο επάγγελμα αφού οι Ναυτεργάτες ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου, μακριά από την οικογένειά τους, τον κοινωνικό τους περίγυρο, μακριά από τα Σωματεία τους και την συμπαράσταση στα καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλήματα που τους απασχολούν. Γιατί θα πρέπει λοιπόν οι παραπάνω ιδιομορφίες να εκφράζονται αρνητικά και όχι θετικά; Γιατί θα πρέπει να έχουν εξαιρεθεί από τον 1264/82;

Η ανώμαλη και αντιδημοκρατική αυτή πρακτική πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα να πάρει τέλος. Ο καθένας μας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Οι αποπροσανατολιστικές θεωρίες του είδους «θα βγουν κάποιοι χαμένοι» που αντιπαραθέτουν τα «μικρά στα μεγάλα Σωματεία» τους «Αξιωματικούς στα πληρώματα» δεν εξυπηρετούν την υπόθεση των Ναυτεργατικών συμφερόντων αλλά κυρίως τις προσωπικές φιλοδοξίες που οδηγούν στον ασφυκτικό έλεγχο της εργοδοσίας στα εσωτερικά του Ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Όλες ως τώρα οι προσπάθειες για την εξυγίανση και τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που αναλήφθηκαν από την Ένωση Ναυτών και άλλα Σωματεία εμποδίστηκαν, υπονομεύτηκαν και κατέληξαν σε αποτυχία. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε τις πρωτοβουλίες του Εργατικού Κέντρου Πειραιά που αφορά κυρίως την καθιέρωση της απλής αναλογικής στην εκλογή των αντιπροσώπων, στις οποίες αρνούνται επίμονα να συμμορφωθούν ορισμένα Ναυτεργατικά Σωματεία. Παρόμοιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και από την ΓΣΕΕ προς την ΠΝΟ και αυτές έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Έχοντας λοιπόν επίγνωση αυτής της πραγματικότητας σε συνδυασμό με την κατηγορηματική άρνηση όλων ως τώρα των κυβερνήσεων να υιοθετήσουν και να υποβάλουν για ψήφιση στην Βουλή συνδικαλιστικό νόμο, γίνεται σαφές ότι η σημερινή πρόταση της ΠΕΝΕΝ αποκτά ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα.

Η βασική φιλοσοφία της ΠΕΝΕΝ είναι η επέκταση του νόμου 1264/82 και στους Ναυτεργάτες, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν τα συνδικαλιστικά – δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα των Ναυτεργατών και του συνδικαλιστικού κινήματος.

  1. Θέσπιση ως εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής για όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.

  2. Διάρκεια θητείας όλων των οργάνων (ΠΝΟ – Σωματεία) 4ετής.

  3. Κατάργηση του περιορισμού του 1/10 σε ότι αφορά την εκλογή αντιπροσώπων.

  4. Καθιέρωση συλλογικής δομής και ηγεσίας στα όργανα της Ομοσπονδίας και των Σωματείων.

  5. Θεσμοθέτηση ενιαίων διατάξεων για την εκκαθάριση των μητρώων μελών των πρωτοβάθμιων Σωματείων (όριο θαλάσσιας υπηρεσίας – χρονικό πλαίσιο οικονομικής τακτοποίησης – χρόνος απομάκρυνσης από το επάγγελμα). Οι διατάξεις αυτές κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να αποφεύγονται οι διπλοψηφίες, διπλοεγγραφές, συμμετοχή συνταξιούχων, η απομάκρυνση από το επάγγελμα (π.χ καθηγητές, υπάλληλοι, στελέχη εταιριών κ.λπ).

  6. Αναλογική κατανομή των συνδρομών των Ναυτικών προς τα πρωτοβάθμια Ναυτεργατικά Σωματεία με βάση ψηφίσαντα μέλη και οικονομικά ενεργά μέλη.

  7. Να θεσπιστούν τα δικαιώματα της μειοψηφίας τόσο στην Ομοσπονδία όσο και στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις (για σύγκληση συνεδρίων – Γενικών Συνελεύσεων – Διοικητικών Συμβουλίων).

Υ.Γ: Επειδή το σημείο 6 της πρότασής μας σκόπιμα διαστρεβλώθηκε από τις δυνάμεις του κομματικού τόξου ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ θέλουμε να σημειώσουμε ότι η αναφορά μας αυτή δεν αφορά το γνωστό χαράτσι της ΠΝΟ που παγίως έχουμε ταχθεί υπέρ της κατάργησής του, ούτε πολύ περισσότερο τις άθλιες συναλλαγές είσπραξης συνδρομών για την ασφάλιση πλοίων ξένης σημαίας με την ITF με μεσάζοντα την ΠΝΟ. Η αναφορά μας σχετίζεται αποκλειστικά με την θεσμοθέτηση στις ΣΣΕ και το καταστατικό της ΠΝΟ συμφωνίας για την είσπραξη και απόδοση των συνδρομών των φυσικών μελών προς το Σωματείο που ανήκει ο κάθε Ναυτεργάτης. Αυτό, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ στο τελευταίο Προσυμβούλιο της ΠΝΟ, αποτελεί συνήθη πρακτική αλλά και κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος που εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα, στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας αλλά και σε μεγάλη έκταση στον ιδιωτικό τομέα και κατά κανόνα αποτελεί θεσμοθετημένη ρύθμιση μεταξύ συνδικάτων και εργοδοσίας, Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνουμε την πρόταση όπως καταγράφεται στο σημείο 6.

Β) Αναφορικά επίσης με την προσπάθεια των ίδιων αυτών δυνάμεων να υποβαθμίσουν τις θέσεις και προτάσεις της ΠΕΝΕΝ ότι τάχα δεν κατέθεσε σχέδιο καταστατικού αλλά κάποιες προτάσεις, υπογραμμίζουμε για τους άσχετους, τους αδαείς ή για αυτούς που σκόπιμα θέλουν να υποτιμήσουν τις θέσεις μας τα παρακάτω:

Τα 7 σημεία των προτάσεών μας σε συνδυασμό με την σαφή αναφορά μας περί αποδοχής των διατάξεων του νόμου 1264/82, οι θέσεις και προτάσεις μας συνιστούν ένα πλήρες ολοκληρωμένο σχέδιο καταστατικού που έχει όλα τα στοιχεία της δημοκρατικότητας, της συλλογικής δομής, της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας και της γνήσιας αντιπροσωπευτικής και αναλογικής εκπροσώπησης. Εάν δε δεν υπήρχε η απόλυτη άρνηση του Γ.Γ της ΠΝΟ και των 9 Σωματείων για οποιαδήποτε μεταβολή στο σημερινό ισχύον αντιδραστικό και αντιδημοκρατικό καταστατικό, η πρόταση αυτή θα είχε συγκροτηθεί κατ’ άρθρο από την αρχή έως το τέλος.

Εξάλλου η ΠΕΝΕΝ είναι το μοναδικό Σωματείο που έχει καταθέσει δύο φορές σχέδιο καταστατικού σε συνέδρια της ΠΝΟ, 1985 και 1992, και με βάση αυτά διατυπώνονται οι 7 προτάσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί στην ΠΝΟ και στα Ναυτεργατικά Σωματεία. Με βάση αυτές τις προτάσεις έχει διεξαχθεί με πρωτοβουλία της ΠΕΝΕΝ ημερίδα για τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και με βάση αυτό το πλαίσιο έχουν επανειλημμένα γίνει συσκέψεις στα πλαίσια του Ε.Κ. Πειραιά. Με βάση αυτές τις προτάσεις έγινε και η σχετική συζήτηση στο ΥΕΝ επί Υπουργίας Χρήστου Παπουτσήμε αντικείμενο τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και όπως είναι γνωστό ο σημερινός Γ.Γ της ΠΝΟ και η πλειοψηφία των Σωματείων τον τορπίλισαν και υπονόμευσαν την σχετική πρωτοβουλία και την οδήγησαν σε πλήρη αποτυχία.

Με εντολή διοίκησης
Ο πρόεδρος
Αντώνης Νταλακογεώργος
Ο γενικός γραμματέας
Νικόλαος Κροκίδης

Παρόμοια Άρθρα