ΑΣΕΠ: Οι τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων

asep1

asep1Δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας των υπαλλήλων, βάσει της 11/2014 Ανακοίνωσης (προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 – Α’ 167) και της 14/2014 Ανακοίνωσης (υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου 3γ του άρθρου 6 του Ν. 4250/2014 – Α’ 74).

Πατήστε ανάλογα για να διαβάσετε τους τελικούς πίνακες: