9.1 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

ΜΕΤΑ: ΤΤΙP & TISA οδηγούν σε νέα απορρύθμιση της εργασίας και των δικαιωμάτων μας

Συνεχίζονται οι  διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή   στο πλαίσιο της «Διατλαντικής Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης (TTIP)», μεταξύ των ΗΠΑ και Ευρώπης, για τη δημιουργία ελεύθερης ζώνης εμπορίου και χρηματιστικών συναλλαγών. Μέσα από αυτήν θα  διαμορφώνονται ουσιαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο  οι πολιτικές για την  απασχόληση, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.

 

Το προτεινόμενο σύμφωνο  είναι η μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που επιτεύχθηκε ποτέ στον κόσμο. Καλύπτει το 12% του πληθυσμού (821 εκατ.), το 50,0% της παραγωγής, το 30,0% εμπορίου, και το 20,0% των ξένων επενδύσεων, παγκοσμίως.  Επιπλέον, 75.000 πολυεθνικές (24.000 ΕΕ  και 50.800 ΗΠΑ) θα  δραστηριοποιούνται   στο πλαίσιο του συμφώνου. 

Ταυτόχρονα, βρίσκεται στα σκαριά η TiSA, μια αντίστοιχη συμφωνία 50 κρατών ( που συμμετέχει και η Ε.Ε.) για τις υπηρεσίες, και ειδικότερα για τους κλάδους των τραπεζών, και των μεταφορών κλπ. Η TiSA θα επηρεάσει το 70% των παραγόμενων υπηρεσιών παγκοσμίως, ενώ θα δημιουργήσει όρους περαιτέρω απαξίωσης των δημόσιων αγαθών. Στο καθεστώς της TiSA, λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια και άλλες δημόσιες υποδομές θα τεθούν στην υπηρεσία της παγκόσμιας αγοράς, και θα προσαρμοστούν υποχρεωτικά στους όρους της. Παράλληλα, η οποιαδήποτε προσπάθεια μιας κυβέρνησης για παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα, θα βρίσκεται αντιμέτωπη με την TiSA, και θα τιμωρείται με πρόστιμα.

Στην ουσία  θα επιτρέπεται στις πολυεθνικές επιχειρήσεις  να οδηγήσουν μια χώρα σε εξωθεσμική διαιτησία, αν κρίνουν ότι οι δημόσιες πολιτικές χώρας μέλους περιορίζουν  την εμπορική τους εξάπλωση και τα « προσδοκώμενα κέρδη ».

 Στις  μέχρι τώρα συζητήσεις επικρατούν  οι απόψεις,  για μια ανάπτυξη που επιτυγχάνεται μέσα από την απαξίωση της κοινωνίας, των κοινωνικών δικαιωμάτων και της εργασίας. Το μόνο κριτήριο που δεν υπάρχει είναι αυτό της απασχόλησης.

Το επίδικο μέσα από την συζήτηση και την συμφωνία για την TTIP, είναι η καταβολή γενναίων αποζημιώσεων για διαφυγόντα κέρδη, όταν οι πολυεθνικές κρίνουν ότι οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων σε κλάδους δημόσιου  συμφέροντος  (π.χ.  υγεία, ενέργεια, παιδεία, νερό, μεταφορές, περιβάλλον κλπ) θίγουν τον ανταγωνισμό.   Μέσα από την ΤΤΙP η απορρύθμιση   θα  επιβάλλει στα κράτη να υποτάξουν τους κλάδους αυτούς, στην λογική του ανταγωνισμού όπως αυτός ‘ερμηνεύεται’ από τις πολυεθνικές.

  Πως μπορεί να γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις χωρίς την συμμετοχή των συνδικάτων. Μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν  επιπτώσεις για την εργασία χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των συνδικάτων ;

  Τα επίπεδα των μισθών, των κοινωνικών επιδομάτων, οι όροι υγιεινής & ασφάλειας θα αποφασίζονται ερήμην των εκπροσώπων των συνδικάτων;

 Οι πολιτικές δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος, η μεταναστευτική πολιτική, η διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας, κλπ που θα ορίζονται μέσα από την TTIP, θα αποφασισθούν χωρίς την συμμετοχή των συνδικάτων;

 Θα σύρονται δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις σε εξωθεσμικά δήθεν “δικαστήρια”;

Αν επιτευχθεί η διαπραγμάτευση για την συμφωνία ΤΤIP αυτή θα αποτελέσει άλλον ένα «θεσμικό» πυλώνα για την επικράτηση των σκληρών και άκρατων νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από δημοσιονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους.

  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ και ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ  στην πολιτική που ονοματίζει  ως «εμπόδια στο εμπόριο», όλα αυτά που έχουν κατακτηθεί με αγώνες και υπάρχουν στις εθνικές νομοθεσίες  με σκοπό την προστασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα  των συνδικάτων να συνάπτουν και να διατηρούν τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις. Τα δικαιώματα των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια των τροφίμων, η περιβάλλον και μια σειρά άλλων βασικών αξιών στις κοινωνίες μας.

ΕΝΩΝΟΥΜΕ τη φωνή μας ως ΜΕΤΑ

  με τα συνδικάτα και τις κοινωνικές οργανώσεις που στις 11 Οκτωβρίου 2014 διοργανώνουν την Ευρωπαϊκή ημέρα αντίστασης στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤIP .

Ο αγώνας ενάντια στη συνεχή καπιταλιστική ολοκλήρωση, είναι αγώνας που αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 *Την πλήρη διαφάνεια στις συζητήσεις που γίνονται για τις ΤΤΙP και TiSA οι οποίες μέχρι σήμερα γίνονται στο σκοτάδι και εκτός μιας στοιχειώδους δημοκρατικής και θεσμικής διαβούλευσης.

*Να μην δοθεί θετική ψήφος, από τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ και κυρίως από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση, σε συμφωνίες που παραγκωνίζουν το ευρωπαϊκά  κεκτημένο, σε  σχέση με τα συνδικαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, το δικαίωμα των συνδικάτων  να συνάπτουν και να διατηρούν τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις, την επισιτιστική ασφάλεια, τα δικαιώματα των καταναλωτών . Είναι αναφαίρετα συλλογικά δικαιώματα και υπόκεινται σε δημοκρατικές διαδικασίες με τη συμμετοχή των εργαζόμενων και των οργανώσεών τους.

Παρόμοια Άρθρα