7.8 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

ΕΝΑΠ: Κυβερνητικός ευτελισμός της διαδικασίας εισαγωγής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Πρόσφατα

ergazomenos-grafei«Γροθιά στο στομάχι» του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑΠ) για τις αλλαγές που προωθούνται με το ν/σ στον εισαγωγικό διαγωνισμό της σχολής. Η ΕΝΑΠ κάνει λόγο για «πρωτοφανή προσπάθεια ευτελισμού της διαδικασίας εισαγωγής στη Σχολή και υποβάθμισης της Σχολής εν γένει». Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει πως θεωρεί «ότι οι πρόχειρες και ανακόλουθες νομοθετικές παρεμβάσεις και η απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης δεν αποτελούν την ενδεδειγμένη βάση εκκίνησης για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στον δημόσιο τομέα».

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΠ
Παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις του ΥΔΜΗΔ περί ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας για «μια δημόσια διοίκηση που αλλάζει και προσαρμόζεται στους νέους καιρούς», η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με λύπη της διαπιστώνει ότι η μεταρρυθμιστική αφήγηση του Υπουργείου απέχει παρασάγγας από την πρακτική που εφαρμόζει.

Έπειτα από το αποτυχημένο εγχείρημα της συγκριτικής αξιολόγησης και τις μεταβατικές διατάξεις του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, ήρθε η σειρά του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης να βρεθεί στο επίκεντρο της «μεταρρύθμισης».  

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Γ΄ θερινό τμήμα της Βουλής με τίτλο: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις», επιχειρείταιη εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, οδηγώντας στηνdefacto υποβάθμιση του πλέον απαιτητικού και αξιοκρατικού διαγωνισμού για την επιλογή στελεχών για το Ελληνικό Δημόσιο, με βασικά επιχειρήματα: α) την ανάγκη μείωσης της διάρκειας της διαδικασίας και β) τον περιορισμό του κόστους αυτής.

Η ΕΝ.ΑΠ. θεωρείτο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως μια πρωτοφανή προσπάθεια ευτελισμού της διαδικασίας εισαγωγής στη Σχολή και υποβάθμισης της Σχολής εν γένει, καθώς:

  • Με την προτεινόμενη ενοποίηση των δύο σταδίων του εισαγωγικού διαγωνισμού και την κατάργηση της εξέτασης του φακέλου δεν ελέγχεται πλέον το αν και κατά πόσον ο υποψήφιος έχει πλην των γνώσεων και την ετοιμότητα να ανταποκριθεί στα μελλοντικά καθήκοντα του υπό συνθήκες πίεσης.

  • Η αναφορά σε διεθνή και ευρωπαϊκά διαγωνιστικά standards, προκειμένου να νομιμοποιηθεί το σύνολο των προτεινόμενων διατάξεων που αφορούν στο διαγωνισμό κρίνεται επιλεκτική και εξόχως παραπλανητική. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι εξετάσεις για την επιλογή υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ στην ΕΕ διεξάγονται σε τρία διαφορετικά στάδια και περιλαμβάνουν γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, τεστ δεξιοτήτων, εξέταση του χειρισμού ξένης γλώσσας και συνέντευξη.

  • Η κατάργηση της εξέτασης της ξένης γλώσσας και η αντικατάστασή της με μία πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής δεν αποδεικνύει την επάρκεια του υποψηφίου σπουδαστή στο χειρισμό της γλώσσας, ούτε την εξοικείωσή του με την διοικητική ορολογία. Στο σημείο αυτό το ΥΔΜΗΔ φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα όσα το ίδιο υποστήριζε πολύ πρόσφατα όταν κατά τη συζήτηση για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων (ν. 4275/2014), χαρακτήριζε τα πιστοποιητικά αυτά «στατικά». Σήμερα τα ίδια «στατικά» προσόντα επανέρχονται στο προσκήνιο ως προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ!

  • Η σύγκριση της χρονικής διάρκειας του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ με αντίστοιχους διαγωνισμούς άλλων ευρωπαϊκών κρατών όπως η γαλλική ΕΝΑ καταρρίπτει το επιχείρημα της μεγάλης χρονικής διάρκειας της διαδικασίας.

  • Το επιχείρημα τηςανάγκης «εξοικονόμησης πόρων» αποδεικνύεται σαθρό, καθώς το ποσό που θα εξοικονομηθεί, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, δεν ξεπερνά το συνολικό κόστος εκπαίδευσης ενός σπουδαστή της ΕΣΔΔΑ, ήτοι τα 30.000 ευρώ.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ :

  • Διαφωνεί ριζικά με την defacto υποβάθμιση του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως προκύπτει ιδίως: α)από την κατάργηση του δεύτερου σταδίου του διαγωνισμού καθώς και την κατάργηση της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων σε φάκελο/μελέτη περίπτωσης σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους και β) την κατάργηση της προφορικής και γραπτής εξέτασης στην ξένη γλώσσα και την αντικατάστασή της με απλή πιστοποίηση της γνώσης της αγγλικής.

  • Τονίζει ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η βελτίωση του συνολικού αποτελέσματος της Διοίκησης δεν επιτυγχάνεται χαμηλώνοντας τον πήχη εισαγωγής για τα μελλοντικά στελέχη της διοικητικής μηχανής.

  • Θεωρεί ότι πρόχειρες και ανακόλουθες νομοθετικές παρεμβάσεις και η απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης δεν αποτελούν την ενδεδειγμένη βάση εκκίνησης για την προώθηση ουσιαστικών αλλαγών στον δημόσιο τομέα.

  • Υπενθυμίζει ότι από το 2010 έχει εκπονήσει ολοκληρωμένη πρόταση για την αναμόρφωση του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΕΣΔΔΑ, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό της τόπο (www.enap.gr).

Και για τους παραπάνω λόγους:

Καλεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης να αποσύρει τις προωθούμενες διατάξεις, εκφράζοντας την δέσμευσή της να συμμετάσχει με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την ποιοτική αναβάθμιση της ΕΣΔΔΑ.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις