28.2 C
Athens
Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Παίζουν με την υγεία των ασθενών θέτοντας το σύστημα επικοινωνίας του ΕΚΑΒ εκτός λειτουργίας

Πρόσφατα

Η κατάργηση λειτουργίας του συστήματος ΤΕΤΡΑ  σημαίνει την επιστροφή των υπηρεσιών σε συμβατικά συστήματα τηλεπικοινωνίας, χωρίς κρυπτογράφηση, με προβλήματα παρεμβολών, συνακροάσεων, παράνομων ακροάσεων υπηρεσίες…

Χωρίς ασφαλή τρόπο επικοινωνίας «ξέμειναν» η Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ , καθώς η σύμβαση που τέθηκε σε ισχύ το 2004 για την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων, έληξε  από την προηγούμενη εβδομάδα.

Με αποτέλεσμα την επιστροφή των υπηρεσιών σε συμβατικά συστήματα τηλεπικοινωνίας , χωρίς κρυπτογράφηση με προβλήματα παρεμβολών  και  συνακροάσεων .

Ο διαγωνισμός για το C4i εκτελέστηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (υπογραφή σύμβασης) για το 2004.

Οι αρμοδιότητες για την εποπτεία και λειτουργία του συστήματος έχουν εκχωρηθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Η παραλαβή του συστήματος έγινε από την Δ/νση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων και κατόπιν έγινε η διανομή του παραδοτέου εξοπλισμού (Πομποδέκτες, Υπολογιστές κ.λπ.) στις υπηρεσίες (ΕΛΑΣ, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Ασφάλεια, Πυροσβεστική κ.λπ.) που προβλεπόταν από τη Σύμβαση με την (Αμερικάνικη εταιρεία – Υπεργολάβο) SAIC.

Το σύστημα αφορά και σε άλλες υπηρεσίες, περιλαμβάνει 30 περίπου υποσυστήματα, από τα οποία μόνο δυο αφορούν εκτός των άλλων χρηστώνκαι στο Ε.Κ.Α.Β. :

Α. Το τηλεπικοινωνιακό (λειτουργίες φωνής). Το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι λειτουργεί σε ιδιωτικό δίκτυο Αναμεταδοτών το οποίο ανήκει στη Siemens, εντός του λεκανοπεδίου Αττικής. Η εμβέλεια του δικτύου είναι τοπική. Το σύστημα στεγάζεται στο κτίριο ΝΥΜΑ του ΟΤΕ, αλλά η διαχείρισή του γίνεται από τεχνικούς της  Siemens (SAIC).

Δεν υπήρχε εξ αρχής  πρόβλεψη για την λειτουργία του συστήματος (οικονομικό καθεστώς, συντήρηση κ.λπ.) μετά την λήξη της σύμβασης, 10 χρόνια από την υπογραφή της, δηλ. Στις 31-07-2014.

Η έκδοση λογισμικού την οποία διαθέτει είναι δεν έχει επικαιροποιηθεί, δηλ. είναι η προηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι υπολείπεται δυνατοτήτων του υφιστάμενου δικτύου ΤΕΤΡΑ του ΟΤΕ κυρίως στο ζήτημα της κρυπτογράφησης των συνομιλιών.
Β. Το σύστημα εντοπισμού θέσης οχημάτων (AVL) ποτέ δεν λειτούργησε, παρ’ ότι προβλεπόταν από την σύμβαση.

Γ.  Υπήρξε σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης περιστατικών αλλά ήταν κοινό για όλους τους συμμετέχοντες φορείς, χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας, το οποίο επίσης  ποτέ δεν λειτούργησε, παρ’ ότι προβλεπόταν από την σύμβαση.

Το κόστος ανήρχετο στο ΣΚΑΝΔΑΛΟΔΕΣΤΑΤΟ ποσόν των περίπου 7.500.000 ευρώ ανά έτος. Δηλ. κόστισε περίπου 75.000.000 ευρώ.

Πριν από δύο χρόνια περίπου συνεστήθη επιτροπή από υπαλλήλους των συμμετεχόντων Φορέων προκειμένου να προταθούν λύσεις για την συνέχεια λειτουργίας του συστήματος. Η επιτροπή κατέληξε σε ορισμένες προτάσεις αλλά εντέλει πάρθηκε καμιά απόφαση.

Επειδή είναι πολλά τα λεφτά, παίζονται και χοντρά παιχνίδια.Το γεγονός του ότι δεν πάρθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καμιά απόφαση, συνιστά πολύ πιθανόν τακτική μέσω της οποίας πολύ πιθανόν να προχωρήσει σε απ’ ευθείας ανάθεση, ακούγεται ακόμα και με την ίδια την SAIC.

Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό γιατί αφορά και την λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική).

Εδώ να διευκρινιστεί ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχουν εν λειτουργία δύο συστήματα Τηλεπικοινωνιών ΤΕΤΡΑ, τα οποία είναι συστήματα ψηφιακής Τηλεπικοινωνίας.

Το ένα είναι το παραπάνω αναφερόμενο. Έχει μόνον τοπική εμβέλεια εντός του Λεκανοπεδίου και ίσως λίγο μεγαλύτερη σε ορισμένα σημεία και είναι «κλειστό δίκτυο» δηλ. περιλαμβάνει μόνο κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και κοινωνικού ρόλου.

Το άλλο σύστημα είναι σύστημα δημόσιας πρόσβασης, ακόμη πιο αξιόπιστο, του οποίου την άδεια εκμετάλλευσης αγόρασε με Δημόσιο Διαγωνισμό ο ΟΤΕ. Σ’ αυτό το σύστημα μπορεί να ενταχθεί ο οποιοσδήποτε Φορέας Δημόσιος ή Ιδιωτικός. Π.χ. το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης λειτουργεί Τηλεπικοινωνιακά στο συγκεκριμένο σύστημα από το 2008 χωρίς κανένα πρόβλημα λειτουργίας.

Το καθεστώς λειτουργίας προσομοιάζει με αυτό των κινητών τηλεφώνων, δηλ. υπάρχει μηνιαίο τέλος για κάθε συσκευή. Η εμβέλειά του είναι Πανελλαδική, σε αντίθεση με το ΤΕΤΡΑ της SIEMENS που η εμβέλειά του είναι περιορισμένη εντός των ορίων του Λεκανοπεδίου.

Η κατάργηση λειτουργίας του συστήματος σημαίνει την επιστροφή των υπηρεσιών σε συμβατικά συστήματα Τηλεπικοινωνίας, χωρίς κρυπτογράφηση, με προβλήματα παρεμβολών, συνακροάσεων, παράνομων ακροάσεων για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία τους.

Πηγή: Στο Κόκκινο

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις