20.8 C
Athens
Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη βασική σύνταξη των €360, που οδηγεί στον κοινωνικό καιάδα τους συνταξιούχους

Πρόσφατα

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι η μνημονιακή κυβέρνηση, οι δεύτεροι των πρόσφατων εκλογών δηλαδή, Σαμαράς και Βενιζέλος, θα προωθήσουν νέες δραστικές μειώσεις των κύριων συντάξεων με βάση το μνημονιακό νόμο 3863/2010, σύμφωνα με τον οποίο το κράτος θα εγγυάται μηνιαία κύρια σύνταξη μόνο μέχρι 360 ευρώ από 1-1-2015.

Αυτό επισημαίνουν με ερώτησή τους προς το Γιάννη Βρούτση, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι Δημήτρης Τσουκαλάς, Δημήτρης Στρατούλης και Αλέξης Μητρόπουλος, ζητώντας εξηγήσεις.

 

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον υπουργό Εργασίας:
Εφαρμογή του νόμου 3863/2010 από 1-1-2015

Γνωρίζετε ότι στις 15 Ιουλίου του 2010 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3863/2010 που αφορά σε αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία από 1-1-2015 και εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Στο άρθρο 2 του νόμου 3863/2010 ορίζεται:

«Βασική σύνταξη

1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος  2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου αυτού.

2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:

Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής».

Στο άρθρο 4 του νόμου 3863/2010 ορίζεται:

«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015, δικαιούνται: α) Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ’ έτος ποσά συντάξεων, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης και όπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από γενικές ή καταστατικές διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν».

Από το γράμμα του νόμου προκύπτει ότι οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31-12-2014 δεν επηρεάζονται από τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, καθώς η εφαρμογή αυτού περιορίζεται στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1-1-2015.

Σε πρόσφατη, όμως, συνέντευξη παραχώρησε ο Υπουργός σε πρωινή εκπομπή μεγάλου καναλιού την Κυριακή 11-5-2014, σε ερώτηση του δημοσιογράφου «αν επηρεάζονται οι νέοι από 1-1-2015 συνταξιούχοι από τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης», δήλωσε ότι για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1-1-2015 και μετά θα  υπάρξει μια «ανεπαίσθητη παρέμβαση στις συντάξεις για ένα μόνο χρονικό διάστημα του συνολικού τους χρόνου ασφάλισης».

Σε δεύτερη ερώτηση «αν θα υπολογιστούν με το νέο τρόπο υπολογισμού τα έτη που έπονται της ημερομηνίας 1-1-2015, δήλωσε ότι θα υπολογιστούν  με τον νέο τρόπο υπολογισμού τα έτη του χρονικού διαστήματος από 1-1-2011 έως και την ημέρα συνταξιοδότησης».

Ο νόμος 3863/2010 αναφέρει με σαφήνεια ότι ο ανωτέρω νέος τρόπος υπολογισμού αφορά όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015. Ο Υπουργός, όμως, αναφέρθηκε γενικά σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η-1-2015 και μετά.

Δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι αγωνιούν για το μέλλον των συντάξεων τους και προγραμματίζουν πότε θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Επειδή θεωρούμε ότι ο νόμος 3863/2010 που εισήγαγε τις ανωτέρω αλλαγές στην ασφαλιστική νομοθεσία και τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης θα οδηγήσει σε δραστικές μειώσεις των κύριων συντάξεων και εξαέρωση των επικουρικών, είναι αντισυνταγματικός και παραβιάζει την αρχή της ισότητας των πολιτών, σκοπεύει ο κ. Υπουργός να καταργήσει ή έστω να μεταρρυθμίσει τις σχετικές διατάξεις, ούτως ώστε να αποκατασταθούν οι αδικίες που προβλέπει;

2) Αν όχι, ερωτάται ο κ. Υπουργός :

α) Ο νέος τρόπος υπολογισμού που προβλέπει βασική σύνταξη 360 ευρώ για όσους έχουν δικαίωμα πλήρους και τμήμα αναλογικής σύνταξης αφορά και τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πριν την 31η-12-2014 και ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και 2012;

β) Πώς ορίζεται η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος; Απαιτείται και η συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησης πριν την 31η -12-2014 ακόμα και για τις διατάξεις που  αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση θεμελίωσης; Παράδειγμα: Μητέρα ανηλίκου τέκνου που συμπλήρωσε 5.500 ένσημα το 2010 αλλά συμπληρώνει το 55ο έτος το 2015, επηρεάζεται από την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης για τα έτη από 1-1-2011 και μετά. Εφόσον επιλέξει να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης το 2015;

γ) Πώς είναι δυνατόν να επηρεάζει ο νέος τρόπος υπολογισμού, έστω και τμηματικά, τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πριν το 2015, όταν στα άρθρα 2 παρ.2, εδαφ. Α και 4 παρ. 1 ορίζεται ρητώς ότι αφορά μόνο όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1-1-2015;

δ) Εφόσον ο νέος τρόπος υπολογισμού αφορά και όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν την 1-1-2015, σκοπεύει να εκδώσει κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο,  προκειμένου να μπορέσουν να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι για να προγραμματίσουν την συμφερότερη για αυτούς ημερομηνία συνταξιοδότησης;

ε) Σκοπεύει να δημιουργήσει κίνητρα παραμονής στην εργασία, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κύμα φυγής των ασφαλισμένων έως τις 31-12-2014;

στ) Έχει κοστολογήσει την ζημία που θα επέλθει στα ασφαλιστικά ταμεία από την πιθανότητα μαζικής συνταξιοδότησης ασφαλισμένων λόγω της αλλαγής του ασφαλιστικού καθεστώτος από 1-1-2015 και την συνακόλουθη απώλεια ασφαλιστικών εισφορών και πώς σκοπεύετε να την καλύψετε;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Δημήτριος Β. Τσουκαλάς
Δημήτρης Στρατούλης
Αλέξης Μητρόπουλος

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις