17.9 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Άρθρο 176, Ν. 4261/2014: Το νέο καθεστώς υπερωριών σε Δημόσιο και ΟΤΑ

Πρόσφατα

Νέες προϋποθέσεις και όρους για την υπερωριακή απασχόληση σε Αυτοδιοίκηση και Δημόσιο εισάγει το άρθρο 176 του νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ 107A/5-5-2014). Μεταξύ άλλων ,καθιερώνεται πλαφόν στην ετήσια υπερωριακή απασχόληση, ενώ η όποια έγκριση θα πρέπει να στοιχειοθετείται με συγκεκριμένα επιχειρήματα. Με τις νέες αυτές διατάξεις τροποποιείται άρθρο του ν. 4024/2011 (1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Ειδικότερα το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Μάλιστα θα πρέπει να αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους. Στο νόμο προβλέπεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Απογευματινή υπερωρία

Συνολικά, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να λάβει υπό τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης πάνω από 300 ώρες εργασίας.

Συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο προβλέπει ότι «οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ’ άτομο με ισόποση μείωση των ορίου του άλλου εξαμήνο4υ.

Ειδικά για τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα τρεις (33) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Ποιος αποφασίζει για υπερωρίες σε δήμους και περιφέρειες

Για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο, ενώ για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη.

Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.


 ΦΕΚ 107A/5-5-2014

 

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις