20.3 C
Athens
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Παράνομη» η έκδοση αποτελεσμάτων μετάταξης δημοτικών αστυνομικών σε Καταστήματα Κράτησης

Πρόσφατα

Σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων για την μετάταξη Δημοτικών Αστυνομικών στα Καταστήματα  Κράτησης καταγγέλλει η ΠΟΕ ΟΤΑ, επισημαίνοντας ότι δεν είχε προηγηθεί, όπως προβλέπεται από το νόμο η εξέταση ενστάσεων που εκκρεμούσαν.

Συγκεκριμένα η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η έκδοση αποτελεσμάτων έγινε με βάση τον τελικό πίνακα διάθεσης των επιτυχόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που εκδόθηκε παρανόμως, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξεταστεί οι ενστάσεις των υποψηφίων». Σημειώνει δε ότι «με ρητή διάταξη του άρθρου 44 του Νόμου 4238/2014 προηγείται η εξέταση των ενστάσεων και μετά εκδίδονται οι τελικοί πίνακες».

Συγκεκριμένα «κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες εξετάζονται εντός οριζόμενης προθεσμίας από το αρμόδιο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ καταρτίζει και εκδίδει: α. τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β. τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, τους οποίους διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στους φορείς υποδοχής που περιλαμβάνονται στην οικεία ανακοίνωση».

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕ ΟΤΑ «στη συγκεκριμένη περίπτωση εκδόθηκε ο τελικός πίνακας διάθεσης των Δημοτικών Αστυνομικών μόνο για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατά

παράβαση των ανωτέρω διατάξεων καθώς εκκρεμεί η εξέταση εκατοντάδων ενστάσεων από τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια του φορέα προέλευσης, ήτοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που θα επιφέρει σειρά αλλαγών σε σχέση με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης».

Μάλιστα πολλές από τις ενστάσεις που εκκρεμούν αφορούν υπαλλήλους που έχουν λάβει λανθασμένη μοριοδότηση χωρίς δική τους ευθύνη, λόγω λαθών στην καταχώρηση από τα Γραφεία Προσωπικού, ενώ άλλες αφορούν πλασματική μοριοδότηση που έλαβε μερίδα υποψηφίων και πρόκειται να αφαιρεθεί.

Επειδή όμως οι πίνακες ανά φορέα είναι αλληλένδετοι, μία απλή αλλαγή σε έναν και μόνο πίνακα προκαλεί «ντόμινο» απρόβλεπτων μεταβολών που έχει ως συνέπεια την τροποποίηση των πινάκων διάθεσης σε όλους τους φορείς.

Χαρακτηριστικό εξάλλου, σύμφωνα με την ΠΟΕ ΟΤΑ, είναι το γεγονός ότι στα Καταστήματα Κράτησης ως επιτυχόντες φέρονται υποψήφιοι που εξαιρέθηκαν αναδρομικά από τη διαθεσιμότητα και έχουν επιστρέψει στους Δήμους, ενώ θέσεις που παρέμειναν κενές μετά την αφαίρεση υποψήφιων που ανακλήθηκε ο διορισμός τους, δεν αναπληρώθηκαν.

Δεν πρέπει ακόμη να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η έκδοση τελικών πινάκων χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων μπορεί να προκαλέσει κύμα προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια από υποψηφίους που θίγονται, προσθέτοντας ένα ακόμη εμπόδιο στη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Επισημαίνεται τέλος ότι θα υπάρξει πρόσθετη σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και για το Κράτος, αφού θα χρειαστεί να επαναληφθεί η εκπαίδευση για την ΕΛ.ΑΣ., την Εξωτερική Φρούρηση και τη Φύλαξη στα Καταστήματα Κράτησης για όσους υπαλλήλους αλλάξουν φορέα, ενώ άλλοι θα έχουν λάβει εκπαίδευση άσκοπα.

Για τους λόγους αυτούς η ΠΟΕ ΟΤΑ καλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης, να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση καθώς βασίστηκε σε πίνακες που εκδόθηκαν κατά παράβαση του Νόμου, τον κ. Υπουργό Εσωτερικών να μεριμνήσει για την άμεση συνεδρίαση των Τριμελών Ειδικών Yπηρεσιακών Συμβουλίων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ώστε να εξεταστούν οι ενστάσεις που εκκρεμούν, αλλά και τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Οικονομικών να μεριμνήσουν για την έκδοση των τελικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων τους, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις