28.2 C
Athens
Σάββατο, 10 Ιουνίου, 2023

Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ

Πρόσφατα

Εκτεταμένη διαφοροποίηση μεταξύ των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των μισθωτών του δημόσιου τομέα στον τρόπο εφαρμογής, μέχρι 30.11.2013, της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011. σχετικά με τη βάση και τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ. β) Δυσχέρεια εφαρμογής μετά την 01.12.2013 των προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014, λόγω πολλαπλών ερμηνειών της ίδιας διάταξης σε σχέση και με τις διευκρινίσεις που εδόθησαν με το σχετικό έγγραφο μας.
email:  grammateial@etea.gov.gr.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και ορθά από το σύνολο των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των μισθωτών του δημόσιου τομέα ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ μετά την 01.12.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014, σας κοινοποιείται το παρόν έγγραφο ως ορθή επανάληψη του σχετικού εγγράφου, που αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Από 01.12.2013 για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ:

1. Ασφαλιστέες αποδοχές, αποδοχές δηλαδή για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζόμενου (παρ. 1, άρθρο 5, ν.4225/2014), εξαιρουμένων:
α) των εκτάκτων παροχών, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειάς του (παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992) και β) του Κινήτρου Απόδοσης (παρ. 6, άρθρ. 12, ν.3205/2003). Στην έννοια των πάσης φύσεως αποδοχών εντάσσονται κάθε μορφής αποδοχές, τακτικές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής τους στον εργαζόμενο (βασικός μισθός, πάσης φύσεως επιδόματα, υπερωρίες, εφημερίες ιατρών, αμοιβές από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, έξοδα παράστασης, κ.λπ.)•

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστά 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζόμενου – ασφαλισμένου.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.422Ε*£014, λόγω της επιφύλαξης της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο κατατάσσονται σε δυο ομάδες Α και Β, αναλόγως του καθεστώτος συνταξιοδότησής τους και της εξ αυτού διαφορετικής αντιμετώπισής τους στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ.
Τρίτη ιδιαίτερη ομάδα Γ αποτελούν οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

ΟΜΑΔΑ Α
Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ τα καθοριζόμενα από 01.12.2013 ποσοστά εισφορών για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (3% ο εργοδότης και 3% ο ασφαλισμένος) θα υπολογίζονται:
1. Μέχρι 31.12.2015 αθροιστικά:
(1) Επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά περίπτωση και είχαν διαμορφωθεί ως προς τις τιμές – ποσά τους την 31.10.2011, πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.
Εξαιρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου [υπερωρίες, οικονομικό κίνητρο, εφημερίες, επιτροπές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διοίκησης κ.λπ.]. Οι εν λόγω αποδοχές είναι ασφαλιστέες αλλά με τα εκάστοτε καταβαλλόμενα (τρέχοντα) ποσά.
(2) Επί της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών και των συνταξίμων αποδοχών της περίπτωσης (α).
Η εν λόγω εισφορά (β) νοείται προφανώς σε περίπτωση ύπαρξης θετικής διαφοράς. Διαφορετικά, ισχύει μόνο η εισφορά της περίπτωσης (α).
Τα δυο ποσά των περιπτώσεων (α) και (β) αθροιζόμενα αποτελούν την εισφορά νια την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στο ΕΤΕΑ.
2. Από 01.01.2016
Επί του συνόλου των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών στον εργαζόμενο.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, συντάξιμες αποδοχές νοούνται:
– Για τους “παλαιούς” ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση μέχρι 31.12.1992), οι αποδοχές που καθορίζονται κατά περίπτωση από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις του κάθε εντασσόμενου στο ΕΤΕΑ φορέα.
– Για τους “νέους” ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση μετά την 01.01.1993), οι μέσες μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 33 του ν.2084/1992 (Α’/165).
Συμπερασματικά, για το σύνολο των ασφαλισμένων της ομάδας Α, ρητώς από 01.12.2013:
1. Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζόμενου, με τις εξαιρέσεις της παρ. 2, άρθρο 22, ν.2084/1992 και του κινήτρου απόδοσης (παρ. 6, άρθρο 12, ν.3205/2003).
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ υπολογίζονται σε ποσοστά 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο.
1) Μέχρι 31.12.2015 αθροιστικά:
• επί των συνταξίμων αποδοχών του εργαζόμενου, με τα ποσά τους όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011 και
• επί της διαφοράς του συνόλου των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών και των συνταξίμων αποδοχών του εργαζόμενου.
2) Από 01.01.2016, επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου.
3. Ισχύει το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών των “νέων” ασφαλισμένων, δηλαδή 5.543,55€.ΟΜΑΔΑ Β
Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Οι ανωτέρω μισθωτοί καλύπτονται από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – κοινό καθεστώς, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κ.λπ.).
Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο δημόσιο μετά την 01.01.2011, οι οποίο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) για κύρια ασφάλιση.
Για όλους τους μισθωτούς της ομάδας Β, “παλαιούς” και “νέους” ασφαλισμένους, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με τα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης), επί των πραγματικά καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών τους βάσει του νέου μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται από 01.11.2011 και εφεξής (σχετ. το με ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ έγγραφο του υπουργού Εργασίας).

ΟΜΑΔΑ Γ
Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.
Για όλους τους μισθωτούς της ομάδας Γ, μισθωτοί – ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ που αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια του ν.4093/012 (ΦΕΚ 222/Α’), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ υπολογίζονται στο σύνολο των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, με τα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης).

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2δ, 2ιβ, 2ιγ, 2ιδ της υποπαραγράφου ΙΑ3, παράγραφος ΙΑ, Άρθρο πρώτο του ν.4254/2014 (8Ε/Α’) καταργούνται από 01.01.2015 τα έσοδα υπέρ των τ. ΤΑΔΚΥ, τ. ΤΕΑΔΥ και τ. ΤΕΑΠΟΚΑ, τα οποία προκύπτουν από κρατήσεις πέραν των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών επί των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων.

Δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταργούμενες διατάξεις η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1726/1944 (190/Α’). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει νια έσοδα υπέρ του τ. ΤΑΔΚΥ.
Συνεπώς, εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1, εδάφιο/περίπτωση δ, του άρθρου 3 του ν.1726/1944 (190/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν.δ.4260/1962 (186/Α’), ετήσια εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ), όπως ισχύει με την ΥΑ B/20102/17823/71/01.8.2008 (162]/Β’), κατά το επί πλέον ποσό που προκύπτει από τις εκάστοτε καταβαλλόμενες εργοδοτικές εισφορές της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (σχετική η υπ’ αριθμ. 102/οικ. 531/9-3-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 184/1993, τ. Β’).
2. Διατάξεις οι οποίες προβλέπουν επιπλέον καταβολή εισφοράς από ασφαλισμένους σε ειδικές περιπτώσεις, άπαξ καταβαλλόμενης, (π.χ. κράτηση Α’ μισθού, διαφορά αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου), διατηρούνται σε ισχύ.
3. Η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, για όσους εκ των ανωτέρω μισθωτών υπάγονται στο IKA-ETAM για την κύρια ασφάλισή τους, εντάσσεται από 01.12.2013 στην ΑΠΔ του IKA-ETAM, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4225/2014.
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης στην ΑΠΔ της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ όλων των ανωτέρω (πακέτα κάλυψης κ.λπ.) καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 17/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ).
Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται παραδείγματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για “παλαιούς” και “νέους” ασφαλισμένους των ομάδων Α και Γ, για τις περιόδους 10ος/2011,11ος/2013 και 12ος/2013. Σκοπός είναι να αντιμετωπισθεί ενιαία και ορθά η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ μετά την 01.12.2013.

Παράρτημα

Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ
Αθανάσιος Αθανασίου

 

Σημείωση: το έγγραφο έχει Αρ. Πρωτ.: 29137/12047/011 /23-4-14

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις