Συνδιάσκεψη ίδρυσης της νέας παράταξης (ΜΕΣΑ) Σινέ Κεραμεικός Αθήνα 15-16 Μάρτη 2014

Η συνδιάσκεψη για την ίδρυση νέας παράταξης, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Σινέ Κεραμικός, το διήμερο 15 και 16 Μαρτίου του 2014.
Η συνδιάσκεψη οργανώνεται από επιτροπή πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχουν συνδικαλιστικά στελέχη που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο Συνδικαλιστών Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά και από άλλους ανεξάρτητους συνδικαλιστές, που συμμετέχουν σε διάφορες εργατικές-συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες και συλλογικότητες και έχουμε συνεργαστεί σε κοινά ψηφοδέλτια σε όλη την κλίμακα του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ίδρυση της νέας παράταξης πρέπει να αποτελέσει γεγονός και να σφραγιστεί από τη μαζική συμμετοχή στις προσυνδιασκεψιακές διαδικασίες, συνδικαλιστών και δραστήριων στη ζωή των συνδικάτων εργαζομένων, απ’ όλους τους κλάδους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σ’ όλους τους νομούς της χώρας.
Να ταράξει τα βαλτωμένα νερά στο συνδικαλιστικό κίνημα και να σηματοδοτήσει μια νέα αγωνιστική και ταξική στροφή στο εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα, που θα εκφραστεί με την αλλαγή του προσανατολισμού του, τη μαζικοποίησή του, τη δημοκρατική του αναζωογόνηση και με την αλλαγή των συσχετισμών σ’ όλη την κλίμακά του.
Κλειδί για την επιτυχία του εγχειρήματος θα αποτελέσει η καλή εκκίνηση, η αφετηρία, πράγμα που σημαίνει τη μεγαλύτερη δυνατή και ουσιαστική συμμετοχή στις κλαδικές και νομαρχιακές γενικές συνελεύσεις για τη συζήτηση των θέσεων και την εκλογή αντιπροσώπων για την συνδιάσκεψη.
Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη άμεσα να ξεκινήσει, όπου δεν υπάρχει, η καταγραφή, κατά νομό και κατά κλάδο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όλων των εκλεγμένων συνδικαλιστών μας στα σωματεία και σε άλλα αιρετά όργανα των συνδικάτων κλπ).
Επίσης είναι ανάγκη να καταγραφούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπάρχουν σε επίπεδο νομού και να δούμε που έχουμε ή δεν έχουμε παρουσία και να σχεδιαστεί η παρέμβασή μας σ’ όλα τα σωματεία και τους χώρους δουλειάς. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο χώρο ευθύνης κάθε κλαδικής συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η απόφαση της οργανωτικής επιτροπής είναι να γίνουν:

1.Μία συνέλευση, ανά νομό όπου θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της νέας παράταξης από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και
2.Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη οι συνελεύσεις θα γίνουν κατά κλάδο εργαζομένων ή ομοειδής κλάδους.

Μέλη της συνδιάσκεψης

Μέλη της συνδιάσκεψης μπορεί να είναι:

1.Όλοι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές σ’ όλα τα όργανα των τριτοβάθμιων (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), των δευτεροβάθμιων (Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα της ΓΣΕΕ και Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ) και των πρωτοβάθμιων (Δ.Σ συλλόγων και σωματείων) συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε άλλες συνδικαλιστικές δομές, καθώς και οι αιρετοί εκπρόσωποί μας σε υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων του δημοσίου.
2.Οι Συνταξιούχοι που είναι εκλεγμένοι σε Δ.Σ συνταξιουχικών συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα μέλη της κεντρικής γραμματείας της κίνησής μας στους συνταξιούχους.
3.Οι εκλεγμένοι από τις νομαρχιακές και κλαδικές συνελεύσεις με μέτρο 1:10 συμμετέχοντες στις διαδικασίες.
Διευκρινίζεται ότι μέλη της νέας παράταξης μπορεί να είναι αυτοί που είναι δραστήριοι στη ζωή των συνδικάτων, συμμετείχαν μέχρι σήμερα στις συνδικαλιστικές συλλογικότητες και στα ψηφοδέλτια, τα οποία υποστηρίζαμε στις αρχαιρεσίες των συνδικάτων ακόμα και εργαζόμενους με τέτοιες εργασιακές σχέσεις που δεν είχαν την τυπική δυνατότητα συμμετοχής στα οικεία συνδικάτα.
Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι που θα κληθούν να πάρουν μέρος και στις συνελεύσεις σε κλαδικό και νομαρχιακό επίπεδο και να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων.
Το μέτρο 1:10 αφορά αυτούς που δεν είναι αιρετοί και θα παρευρεθούν στις συνελεύσεις για τη συζήτηση των θέσεων και την εκλογή των αντιπροσώπων. Πχ αν σε μια κλαδική ή νομαρχιακή συνέλευση συμμετέχουν 50 άτομα εκ των οποίων οι 40 είναι αιρετοί, οι οποίοι έρχονται έτσι κι αλλιώς, μ’ αυτή τους την ιδιότητα, στη συνδιάσκεψη, θα πρέπει οι υπόλοιποι 10 να αποφασίσουν είτε με συναίνεση είτε με ψηφοφορία ποιον θα ορίσουν ως αντιπρόσωπο.
Θέλουμε επίσης να σημειώσουμε την ιδιαίτερη επιμονή και προσπάθεια, που πρέπει να γίνει για να συμμετάσχουν στις κλαδικές, αλλά και στις νομαρχιακές συνελεύσεις, εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Στη συνδιάσκεψη θα κληθούν επίσης και παρατηρητές για να δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν και συνδικαλιστές, που μπορεί να μην συμφωνούν απόλυτα με τις θέσεις μας ή που μέχρι τώρα συμμετείχαν σε άλλα συνδικαλιστικά σχήματα και υπάρχουν προβλήματα ένταξης στην υπό ίδρυση παράταξη.

Χρονοδιάγραμμα και βήματα προετοιμασίας της συνδιάσκεψης

1.Ανακοινώνονται τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής της συνδιάσκεψης.
2.Δημοσιεύονται οι θέσεις της νέας παράταξης.
Όσοι θα πάρουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις θα εγγραφούν μέλη και θα πάρουν, μετά τη συνδιάσκεψη κάρτα μέλους, αν θέλουν να ψηφίσουν στις διαδικασίες της παράταξης, ενώ από τις νομαρχιακές και κλαδικές επιτροπές θα δημιουργηθεί αρχείο μελών, το οποίο θα σταλεί και κεντρικά για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων των μελών, μέσα από ειδικό έντυπο που θα συμπληρώνεται απ’ όλους τους συμμετέχοντες.
Το αρχείο αυτό είναι αναγκαίο για να λαμβάνουν τα μέλη πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις θέσεις και τις δραστηριότητες της παράταξης.
Για την εγγραφή του μέλους και την παραλαβή της ετήσιας κάρτας θα καταβάλλεται συνδρομή 10€ από τους εργαζόμενους και 1€ από τους άνεργους. Μ’ αυτό τον τρόπο και την ετήσια ανανέωση της κάρτας θα καλύπτεται και ένα μέρος των εξόδων της παράταξης.
3.Οργανώνεται σύσκεψη συνδικαλιστών που θα σηκώσουν το κύριο βάρος της παρουσίασης του κειμένου των θέσεων της παράταξης σ’ όλη την Ελλάδα και θα χρεωθούν νομούς και κλάδους για την οργάνωση όλων των προσυνδιασκεψιακών διαδικασιών.
4.Οι ιδρυτικές συνελεύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τις 13 Μάρτη 2014.
5.Η προσωρινή οργανωτική επιτροπή και το προεδρείο της γενικής συνέλευσης την επόμενη μέρα αποστέλλει το πρακτικό της συνέλευσης στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των συμμετεχόντων, οι αντιπρόσωποι που εκλέχτηκαν ή που συμμετέχουν με βάση τις συνδικαλιστικές τους ιδιότητες, καθώς και οι προτάσεις που έγιναν σχετικά με το κείμενο των θέσεων. Τα πρακτικά θα στέλνονται στο e-mail: oe.neaparataxi@gmail.com και στο Φαξ: 2108202193.
6.Τα συνολικά έξοδα της συνδιάσκεψης θα καλυφτούν «εκ των ενόντων», από κάποια χρήματα που έχουν οι συλλογικότητες που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νέα παράταξη και από τις συνδρομές των μελών που θα καταβάλουν για την εγγραφή και τη συμμετοχή τους στις συνελεύσεις και τη συνδιάσκεψη.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα θα καλυφθούν κεντρικά μέχρι τον αριθμό των ατόμων που αναγράφονται στον ειδικό κατάλογο από κάθε νομό και με βάση το φτηνότερο μέσο μεταφοράς. Εννοείται ότι όσοι σ/φοι κινηθούν με Ι.Χ αμάξια θα πρέπει να κανονίζουν να είναι γεμάτα.
Όσοι άλλοι αντιπρόσωποι ή παρατηρητές έρθουν από την περιφέρεια θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδά τους συλλογικά, σε συνεννόηση με τα μέλη μας και τις τοπικές επιτροπές της παράταξης ή αλλιώς θα μοιραστεί το αναλογούν χρηματικό ποσό.
7.Η διαμονή σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια που θα διατεθούν από σ/φους, καθώς και η χρηματική αποζημίωση θα γίνεται σε συνεννόηση με τους: Γιάννη Σπινάσα:2108202112–6977253283 και Βρασίδα Ζευγολατάκο: 2105245514 – 6971898011 και
8.Θα πρέπει τέλος να φροντίσουμε παντού η ιδρυτική συνέλευση να συνοδευτεί από ενημέρωση των εργαζομένων, διανομή υλικών και κωλύματος αφισών στους χώρους δουλειάς, συνέντευξης τύπου στα τοπικά ΜΜΕ κλπ.
Τέλος συγκροτείται οργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης, οποία θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης των κλαδικών και νομαρχιακών συνελεύσεων, της τήρησης των διαδικασιών και της νομιμοποίησης των αντιπροσώπων σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Από την επιτροπή πρωτοβουλίας της παράταξης

*Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

4

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

2

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2

ΑΡΤΑΣ

2

ΑΧΑΪΑΣ

4

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

3

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2

ΔΡΑΜΑΣ

2

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3

ΕΒΡΟΥ

2

ΕΥΒΟΙΑΣ

3

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1

ΗΛΕΙΑΣ

3

ΗΜΑΘΙΑΣ

2

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3

ΚΑΒΑΛΑΣ

2

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1

ΚΙΛΚΙΣ

2

ΚΟΖΑΝΗΣ 

3

   

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

2

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

2

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2

ΛΑΡΙΣΗΣ 

4

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

2

ΛΕΣΒΟΥ

3

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 

1

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

4

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

3

ΞΑΝΘΗΣ 

2

ΠΕΛΛΑΣ

3

ΠΙΕΡΙΑΣ

2

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

2

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

2

ΡΟΔΟΠΗΣ

2

ΣΑΜΟΥ

1

ΣΕΡΡΩΝ 

3

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

3

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

2

ΦΩΚΙΔΟΣ

2

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

2

ΧΑΝΙΩΝ

2

 ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

1

 ΣΥΝΟΛΟ

134