7.5 C
Athens
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

Πρόσφατα

Σε εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ.2 και 4 του ν.4024/2011 εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (Φ.Ε.Κ. 414/Β’) κ.υ.α. των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν από 1-11-2011 οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του διατακτικού της ανωτέρω κ.υ.α. για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ν.4024/2011, λαμβάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψη τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίηση τους ή τη συνέχιση της απασχόλησης τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων ΙΔΟΧ απαιτείται η κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου για την τυχόν αναγνώριση προϋπηρεσίας τους στο δημόσιο τομέα. (Υπ. Οικ. 2-90667-0022-06.11.2013)

Σημειώνουμε ότι ο νόμος και το ανωτέρω έγγραφο δεν εξαιρούν καμία περίπτωση υπαλλήλων ΙΔΟΧ. Δηλαδή για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, όπως συνάγεται από το ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, είτε για τις συμβάσεις δύο μηνών είτε για τις συμβάσεις ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις