9.1 C
Athens
Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου: Προχειρότητα, άνιση μεταχείριση και καταχρηστικοί όροι σε συλλογικές συμβάσεις

Οι εργαζόμενοι ζητούν από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Σωτήρη Χατζάκη να επιληφθεί θεμάτων λειτουργίας, ενημέρωσης και προγραμματισμού των παραγωγών της πρώτης κρατικής σκηνής, προκειμένου «οι δουλειές να μη γίνονται με προχειρότητα, να μην παρακάμπτονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ώστε να μην αυξάνεται ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος», ενώ προαναγγέλλουν πως «αν αυτό συνεχιστεί, ενδεχομένως να οδηγήσει σε προστριβές».

Χαλαρό συντονισμό, διαρκείς αλλαγές, άσκοπη και συνεχή εντατικοποίηση στις τεχνικές εργασίες, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του Εθνικού Θεάτρου, με επιστολή που έστειλε το σωματείο τους (ΣΕΕΘ) στον καλλιτεχνικό διευθυντή του οργανισμού Σωτήρη Χατζάκη.

Επιπλέον, θέτουν υπόψη του μια σειρά αιτημάτων προκειμένου να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των εργαζομένων, όπως την εξόφληση των εξόδων μετακίνησης (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας) για το σύνολο των εργαζομένων που μετακινήθηκαν φέτος στην Επίδαυρο, να πάψει η συστηματική εξαήμερη απασχόληση που παρατηρείται, καθ’ υπέρβαση των όρων της συλλογικής σύμβασης, αλλά και να απαλειφθεί ο «καταχρηστικός» όρος στις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που δεν επιτρέπει την παράλληλη εργασία, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στις συλλογικές συμβάσεις.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΕΘ
Ζητήματα οργάνωσης και διαβούλευσης (Δ.Σ.)
Αθήνα 21-10-2013

Προς: Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου,
κο Σωτήρη Χατζάκη

Θέμα: Ζητήματα οργάνωσης και διαβούλευσης

Κύριε Διευθυντά,
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δείτε με προσοχή τα ζητήματα λειτουργίας, ενημέρωσης και προγραμματισμού των παραγωγών, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο ήδη να υπάρχει χαλαρός συντονισμός, αλλαγές καθημερινά, άσκοπη και συνεχής εντατικοποίηση για τις τεχνικές εργασίες. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν όλοι μαζί κάτω από πιεστικές συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ιδιαίτερη και επιπρόσθετη προσπάθεια ώστε οι δουλειές να μη γίνονται με προχειρότητα, να παρακάμπτονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, να αυξάνεται ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος. Αν αυτό συνεχιστεί ενδεχομένως να οδηγήσει και σε προστριβές. Τα ζητήματα αυτά ρυθμίζονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για να γίνεται έγκαιρα και σε βάθος χρόνου ο προγραμματισμός για: παραστάσεις, πρόβες, στησίματα κ.α.

Ζητούμε να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και σαν πρώτο βήμα να εξοφληθούν τα έξοδα μετακίνησης (προβλέπεται από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) για το σύνολο των εργαζομένων που μετακινήθηκαν φέτος στην Επίδαυρο. Σημαντικότερο ζήτημα όμως είναι να καταβάλουμε όλοι προσπάθειες ώστε να μην υπάρξουν περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης στο μέλλον.

Ο Όρος που υπάρχει στις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που δεν επιτρέπει την παράλληλη εργασία, είναι κατά τη γνώμη μας καταχρηστικός για τρεις κυρίως λόγους:

• Οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται με τους εργασιακούς νόμους που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ρύθμιση για την παράλληλη εργασία στη συλλογική μας σύμβαση.

• Βρίσκεται σε αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρο 4 του ΠΔ 164/04 (Αρχή της μη διάκρισης συμβάσεων εργασίας, αόριστου και ορισμένου χρόνου).

• Δεν προηγήθηκε διαβούλευση με Σωματείο μας, όπως αυτή προβλέπεται.

Όπως εγκαίρως είχαμε ενημερώσει κατ’ επανάληψη στις συναντήσεις μας, προκύπτει ζήτημα απασχόλησης των εργαζομένων έξι μέρες την εβδομάδα κατά υπέρβαση των όρων της συλλογικής σύμβασης. Η εργασία την έκτη ημέρα της εβδομάδας επιτρέπετε μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και όχι σε προγραμματισμένες και τακτικές εργασίες. Παρακαλούμε να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό όπως μας είχατε διαβεβαιώσει στις συναντήσεις μας.

Θα θέλαμε επίσης να έχουμε ολοκληρωμένη, ακριβή, έγκαιρη ενημέρωση και παροχή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων, σχετικά με την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων, της οικονομικής κατάστασης, των αποφάσεων που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης του οργανισμού κ.α.

Είμαστε στη διάθεση σας.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΕΘ
ο Πρόεδρος η Γεν. Γραμματέας

Παρόμοια Άρθρα