20.7 C
Athens
Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Λήξη συμβάσεων: Διευκρινίσεις υπουργείου Εργασίας για τα επιδόματα

Πρόσφατα

Με την πάροδο τριμήνου, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν ο βασικός μισθός ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμασης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον αυτά προβλέπονται, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και μόνο μη μισθολογικοί όροι μπορούν να μεταβληθούν με νέα ΣΣΕ, καθώς και με ατομική σύμβαση εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εστάλη ως απάντηση σε σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε σχετικά με τους μισθολογικούς όρους που πλέον ισχύουν. Ειδικότερα, στο έγγραφο, με το οποίο διατυπώνεται επισήμως η άποψη του υπουργείου, αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της με αρ. Π.Υ.Σ. 6/2012 (ΦΕΚ 38/Α/28-2-2012), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012), προβλέπεται ότι: «Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους.

Κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του Ν. 4046/2012. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα ΣΣΕ, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) το βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα.

Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας ΣΣΕ ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης. Κάθε άλλο προβλεπόμενο σ’ αυτές επίδομα παύει αμέσως να ισχύει».

Επιπροσθέτως, στην με αρ. πρωτ. 4601/304/12.3.2012 ερμηνευτική εγκύκλιο της παραπάνω ΠΥΣ, η οποία, όπως αναφέρει, παρέχει οδηγίες «για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων από τους υπαλλήλους του υπουργείου μας, τους εργαζομένους και εργοδότες», ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 ότι «όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣΕ και δεν συναφθεί νέα ΣΣΕ, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ ημερομίσθιο (της ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣΕ που έληξαν ή καταγγέλθηκαν».

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις