7.8 C
Athens
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, 2023

Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού των Ορχηστρικών Μουσικών Συνόλων των Ο.Τ.Α.

Πρόσφατα

Καθορισμός αποδοχών του καλλιτεχνικού προσωπικού των Ορχηστρικών Μουσικών Συνόλων των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Της παρ. 2 του άρθρου 1 της 5-12-2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 237 Α’), όπως κυρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν.4111/2013(ΦΕΚ 18 Α’).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’), όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4.Την αριθμ. Υ48/9-7-2012 (Β’ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι αποδοχές των Μουσικών των
Ορχηστρικών Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονικές, Συμφωνικές Ορχήστρες) των Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2 Αποδοχές

Οι μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας εξακολουθούν να καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δεύτερου του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’), όπως οι αποδοχές αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01.01.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις