14 C
Athens
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Σχέδιο απόφασης επί των προσφυγών για τις εργασιακές σχέσεις προετοιμάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης

Πρόσφατα

Στο επίκεντρο απολύσεις και κατώτατος μισθός.

Σχέδιο απόφασης επί των συλλογικών προσφυγών της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και της ΑΔΕΔΥ για μια σειρά παραβιάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για τις εργασιακές σχέσεις προετοιμάζει η Ομάδα Εργασίας Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το σχέδιο αυτό, μόλις οριστικοποιηθεί, θα υποβληθεί στην ΕΜΑ (Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης), προς υιοθέτηση είτε σχετικής απόφασης είτε συστάσεων ως προς τα μέτρα που πρέπει να λάβει η χώρα μας για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικής με την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά διατάξεων ψηφισμένων νόμων που ρυθμίζουν εργασιακά θέματα.

Την ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας υπέγραφαν οι βουλευτές Κωνσταντίνος Μπάρκας, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, Ρένα Δούρου, Ιωάννης Δραγασάκης, Μαρία Κανελλοπούλου, Χρήστος Καραγιαννίδης, Χαρά Καφαντάρη, Αναταστάσιος Κουράκης, Μαρία Μπόλαρη, Ευγενία Ουζουνίδου, Δημήτρης Παπαδημούλης, Στέφανος Σαμοΐλης, Ιωάννης Σταθάς, Αφροδίτη Σταμπουλή και Δημήτρης Στρατούλης.

Ανάμεσα στα ερωτήματα που έθεταν στον υπουργό Εργασίας ήταν και «αν η κυβέρνηση θα υιοθετήσει άμεσα τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έκρινε παράνομες τις διατάξεις για το θέμα της “δοκιμαστικής περιόδου εργασίας” και την απόλυση χωρίς προειδοποίηση όσο και για τη μείωση του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών στα δύο τρίτα του κατώτατου εθνικού μισθού».

Προειδοποίηση πριν την απόλυση

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης υποβλήθηκαν δύο συλλογικές καταγγελίες από τη ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και τη ΔΕΗ.

Η πρώτη καταγγελία αφορούσε στις διατάξεις του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας». Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, το άρθρο 13 του Ν. 3899/2010, που αναφέρεται στις ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας, παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (περί του δικαιώματος των εργαζομένων να συμμετέχουν στον καθορισμό και την βελτίωση των συνθηκών, της οργάνωσης και του περιβάλλοντος στην εργασία τους).

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του συγκεκριμένου νόμου παραβιάζουν επίσης τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη για το δικαίωμα του εργαζόμενου να λαμβάνει προειδοποίηση σε εύλογο χρόνο πριν την απόλυσή του.

Όπως ενημερώνει με το έγγραφό του ο υπουργός Εργασίας, στη συγκεκριμένη συλλογική καταγγελία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ), αφού εξέτασε τις καταγγελίες αποφάσισε ομόφωνα ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή (αναγνώριση του δικαιώματος σε εύλογη περίοδο προειδοποίησης για τη λήξη της απασχόλησης), καθώς το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3899/2010 δεν προβλέπει εύλογο χρόνο προειδοποίησης ή αποζημίωση σε περιπτώσεις όπου μια σύμβαση εργασίας η οποία ορίζεται ως «μόνιμη», βάσει του ανωτέρω νόμου έχει διάρκεια ενός έτους.

Ανεξαρτήτως του ορισμού που δίνεται στις εν λόγω συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έκρινε ότι το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3899/2010 παραβιάζει το άρθρο 4, παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

Εργασία νέων κάτω των 25 ετών

Η δεύτερη καταγγελία υποβλήθηκε επίσης από τη ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ και την ΑΔΕΔΥ και, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, οι διατάξεις του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» που αναφέρονται στα άτομα από 15 έως 18 ετών, τα οποία καταρτίζουν με τους εργοδότες ειδικές συμβάσεις μαθητείας, αντίκεινται στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που αναφέρονται στο δικαίωμα σε δίκαιους όρους εργασίας, στην εργασία των νέων, στο δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση και στο δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση.

Για τη δεύτερη αυτή συλλογική προσφυγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως ενημερώνει ο υπουργός Εργασίας στο έγγραφό του, αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 7 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών προσώπων σε προστασία (το δικαίωμα των εργαζομένων κάτω των 18 ετών σε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες άδεια με αποδοχές), καθώς οι νέοι που προσλαμβάνονται με ειδικές συμβάσεις μαθητείας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και δεν δικαιούνται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ετήσια άδεια με αμοιβή.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα σε επαγγελματική κατάρτιση (παροχή ή προώθηση ενός συστήματος μαθητείας για τους νέους), καθώς η νομοθεσία δεν προβλέπει ένα επαρκές σύστημα μαθητείας ούτε ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των νέων σε διάφορες μορφές απασχόλησης.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς η πολύ περιορισμένη προστασία κατά των οικονομικών και κοινωνικών κινδύνων που παρέχεται στους ανήλικους, που συνάπτουν ειδικές συμβάσεις μαθητείας σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 9 του Ν. 3863/2010, έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας εργαζομένων που εξαιρείται από το γενικό φάσμα προστασίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και αποτελεί επιδείνωση αυτού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποφαίνεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για μια επαρκή αμοιβή, καθώς το άρθρο 74 παράγραφος 8 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 1 παράγραφος 1 της 6/28.02.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπουν την καταβολή κατώτατου μισθού σε όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, ο οποίος βρίσκεται κάτω του επιπέδου της φτώχιας.

Η Επιτροπή αποφάσισε τέλος, ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε συνδυασμό με τη ρήτρα μη διάκρισης του Προοιμίου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς τα μέτρα που υιοθετούνται αφορούν δυσανάλογη μείωση μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών και αποτελούν μη αποδεκτή διάκριση στη μεταχείριση με βάση την ηλικία.

Πηγή: in.gr, 22-1-2013


Η αναδημοσίευση της ειδησεογραφίας από εφημερίδες, έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες γίνεται για την ενημέρωση των αναγνωστών και δε συνεπάγεται την υϊοθέτηση των απόψεων, που εκφράζονται από την Αυτόνομη Παρέμβαση.

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις