İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

24.8 C
Athens
Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. Θύελλα έως το 2013

Πρόσφατα

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 φτάνει ο χρονικός ορίζοντας των αλλαγών στο Δημόσιο που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο και ειδικότερα οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν και ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Αναφέρουμε αναλυτικά το χρονολόγιο των αλλαγών που θα δώσουν έναν καινούργιο χάρτη των δημοσίων υπηρεσιών και θα περάσουν στην εφεδρεία χιλιάδες υπαλλήλους.

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:

Από χθες… ισχύει το νέο βαθμολόγιο-μισθολόγιο που διαθέτει κλίμακα έξι βαθμών. Στο νέο σύστημα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι απόφοιτοι Λυκείου φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό που για τους πρώτους είναι ο τρίτος (Γ) και για τους δεύτερους ο δεύτερος (Β) βαθμός σε 22 χρόνια. Οι απόφοιτοι Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φτάνουν στον καταληκτικό βαθμό που είναι κοινός και για τους δύο και είναι ο πρώτος (Α) σε 22 και 20 χρόνια αντίστοιχα. Ολοι οι υπάλληλοι μπορούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέχρι επτά χρόνια. Για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί μέχρι 31/10/2011.

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:

Στις υπηρεσίες του Δημοσίου που οι κενές θέσεις υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται συνολικά, οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο αρμόδιος υπουργός κατά περίπτωση αποφασίζουν μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα των δύο μηνών πόσες και ποιες θέσεις θα καταργηθούν.

Στην περίπτωση που οι κενές θέσεις δεν υπερβαίνουν το 60% των θέσεων που προβλέπονται για τον οργανισμό οι θέσεις καταργούνται αυτόματα.

1-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:

Είναι το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που οι εργαζόμενοι στους 34 φορείς έχουν στη διάθεσή τους για μετακίνηση σε άλλους φορείς. Οι φορείς αυτοί ορίζονται για τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012:

Αν η προηγούμενη περίοδος παρέλθει άπρακτη, οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους φορείς που έχουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου τίθενται αυτόματα σε καθεστώς εφεδρείας.

Στην εφεδρεία μπαίνουν από καραμπόλα και οι εργαζόμενοι στους φορείς υποδοχής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και απόφοιτοι Λυκείου σε αριθμό ίσο με εκείνο που μεταφέρθηκε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011:

Το συγκεκριμένο δίμηνο θα απολυθούν αυτόματα οι υπάλληλοι που παρέμειναν στις υπηρεσίες έπειτα από συνολική υπηρεσία 35 χρόνων και μέχρι τη συμπλήρωση των 65 χρόνων, όπως τους έδινε το δικαίωμα σχετικός νόμος. Πρόκειται για τουλάχιστον 2.000 υπαλλήλους, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις.

Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθούν πίνακες μέχρι 15 Νοεμβρίου με τους υπαλλήλους που έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος. Οσοι θεωρούν ότι συντρέχει λόγος εξαίρεσης στο πρόσωπό τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι 20 Νοεμβρίου.

Το ίδιο χρονικό διάστημα απολύονται αυτοδίκαια όσοι έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας και έχουν συμπληρώσει τα 55 τους χρόνια. Τα ίδια χρονικά περιθώρια (15 Νοεμβρίου και 20 Νοεμβρίου) ισχύουν και για τους μόνιμους υπαλλήλους που μπαίνουν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011:

Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία «κουρέματος» του 30% τουλάχιστον των οργανικών μονάδων του Δημοσίου (γραφεία, τμήματα, διευθύνσεις, γενικές διευθύνσεις κ.λπ.), η οποία οδηγεί στην κατάργηση οργανικών θέσεων και συνεπώς στην «έξοδο» τους κατέχοντες αυτές υπαλλήλους.

Η αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών υπουργείων, ΝΠΔΔ, γενικών και ειδικών γραμματειών, ανεξάρτητων αρχών κ.λπ. αφορά την κατάργηση και συγχώνευσή τους κατά τουλάχιστον 30%.

Σε δεύτερη φάση, πάντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, θα προσδιοριστούν οι φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων.

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011:

Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει συσταθεί σε κάθε υπουργείο Επιτροπή Αναδιοργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών αποτελούμενη από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, τους γενικούς γραμματείς των λοιπών υπαγόμενων σε αυτό γενικών γραμματειών και τον γενικό διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί για τις υπηρεσιακές μονάδες που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν, καθώς και για όσες θέσεις πρέπει να ανακατανεμηθούν, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ανακατανομή των οργανικών θέσεων διενεργείται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής κάθε υπουργείου με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, με την οποία προσδιορίζονται οι πλεονάζουσες οργανικές θέσεις προσωπικού. Αυτές μεταφέρονται στα υπουργεία ή στα ΝΠΔΔ, όπου υπάρχουν ελλείψεις και είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τους, με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, καθώς και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, εάν δεν υπάρχουν ελλείψεις, τότε οι οργανικές θέσεις καταργούνται. Ουδεμία αναφορά υπάρχει στην τύχη του προσωπικού, γεγονός που αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο απολύσεων.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012:

Οι μονάδες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και το προσωπικό θα αξιολογηθούν και με τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. Η αξιολόγηση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013:

Με βάση την αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου (στενού και ευρύτερου) με κατάργηση των μονάδων με περιορισμένο αντικείμενο, μετακίνηση ή μετάταξη του προσωπικού και με κατάργηση των οργανικών θέσεων που πλεονάζουν.

Το σύνολο των θέσεων που θα καταργηθούν είναι περίπου 150.000.

Αναδημοσίευση από ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 2-11-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις