22.2 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Ενεργοποιείται ο «Καλλικράτης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πρόσφατα

Ο «Καλλικράτης» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τίθεται σε εφαρμογή, μετά τις επιστολές που έστειλε απόψε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ζητώντας την εξέταση περιπτώσεων συγχώνευσης ή συνένωσης τμημάτων. Όπως αναφέρει η υπουργός, οι επιστολές της έρχονται σε εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται «αναδιάρθρωση στο εσωτερικό των Ιδρυμάτων προς μια εκσυγχρονισμένη λειτουργία και μια ορθολογική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών».

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός, με τις επιστολές της προς όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, καλεί τα ΑΕΙ να εξετάσουν τις δυνατότητες εσωτερικών αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων και να προχωρήσουν στη δημιουργία Σχολών, στη βάση της επιστημονικής συνάφειας και της ορθολογικής διαχείρισης φοιτητών, επιστημονικού δυναμικού και υποδομών. Το υπουργείο, όπως τονίζει, θα παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη για την ολοκλήρωση του έργου και θα βρίσκεται στη διάθεση των ΑΕΙ για το σκοπό αυτό.

Επίσης, η υπουργός έστειλε επιστολές στα ΤΕΙ που έχουν Τμήματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ιχθυοκαλλιεργειών, Υδατοκαλλιεργειών και Βιολογικών Καλλιεργειών, τα οποία αποτελούν βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας μας και συντελεστές αναπτυξιακής πολιτικής.

Το υπουργείο Παιδείας, έως τις 10 Δεκεμβρίου 2011, αναμένει κοινές προτάσεις για τη δημιουργία τριών ισχυρών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού, ενός ισχυρού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Ιχθυοκαλλιεργειών και δύο ισχυρών Τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των Βιολογικών Καλλιεργειών.

Σημειώνεται, ότι η Α. Διαμαντοπούλου επισημαίνει ιδιαίτερα προς τα ΤΕΙ ότι το υπουργείο «θα μεριμνήσει για το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των τμημάτων που οδηγούνται σε διακοπή λειτουργίας, όπως και για τη διασφάλιση της ομαλής συνέχισης και την ολοκλήρωση των σπουδών όσων σήμερα φοιτούν σε αυτά».

Ειδικότερα, η υπουργός στην επιστολή της προς τα Πανεπιστήμια σημειώνει ότι κάθε ίδρυμα «πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες εσωτερικών αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων και να προχωρήσει στη δημιουργία Σχολών (στη βάση των κριτηρίων που αφορούν αριθμούς εισακτέων, αποφοίτων, ενεργών φοιτητών, αριθμό καθηγητών, υποδομές κοκ) στη βάση της επιστημονικής συνάφειας και της ορθολογικής διαχείρισης φοιτητών, επιστημονικού δυναμικού και υποδομών».

Επίσης ζητεί να προχωρήσουν τα Πανεπιστήμια για τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού, όπου «θα καθορίζονται οι στόχοι, η εκπαιδευτική και ερευνητική φυσιογνωμία, η στρατηγική, η δομή και η λειτουργία στο πλαίσιο της αποστολής και του προϋπολογισμού τους. Το υπουργείο καταρτίζει ανά τετραετία, και ύστερα από δημόσια διαβούλευση και γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Ποιότητας (Α.Δ.Ι.Π.) το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής. Πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΑΕΙ για να εξετάσει τα επιμέρους ζητήματα. Η επιτροπή αυτή θα λειτουργεί σε διαρκή βάση και παρακαλώ για τον ορισμό εκπροσώπου του ιδρύματος σας».

Ειδικά για τα ΤΕΙ Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Καλαμάτας και Μεσολογγίου, η υπουργός αναφέρεται στα τμήματα που έχουν σχέση με τις βιολογικές, αγροτικές καλλιέργειες που ζητεί να συγχωνευθούν. Τονίζει όμως ότι «ζητούμενο για το υπουργείο είναι μία πλήρης αναθεώρηση του περιεχομένου σπουδών, της αναδιάρθρωσης των τμημάτων αλλά και της χωροταξικής διάταξης των ΤΕΙ που παρέχουν σπουδές συναφείς με τις βιολογικές καλλιέργειες. Επιδίωξη είναι το ανώτερο δυνατό επίπεδο γνώσεων, τόσο από πλευράς επιστημονικής επάρκειας και εξέλιξης, όσο και ανταπόκρισης στις ανάγκες της παραγωγής, ώστε να διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας για τους πτυχιούχους, ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη περίοδο με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

Η υπουργός καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του συγκεκριμένου επιστημονικού χώρου να καταθέσουν μία τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία δύο ισχυρών τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των βιολογικών καλλιεργειών, αφού συνεργαστούν μεταξύ τους τα συγκεκριμένα ΤΕΙ και λάβουν υπόψη τις υποδομές, το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό, τον αριθμό σπουδαστών, τις επιστημονικές εργασίες και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, την εύρεση εργασίας των αποφοίτων και την πολιτική της αποκέντρωσης.

Στην επιστολή της προς τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ηπείρου και Μεσολογγίου, με το ίδιο σκεπτικό, αναφέρεται στα τμήματα που έχουν σχέση με ιχθυοκαλλιέργειες και ζητεί με τα ίδια κριτήρια που προαναφέρθηκαν για τις βιολογικές καλλιέργειες, να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός ισχυρού τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Τέλος με άλλη επιστολή της η υπουργός απευθύνεται στα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας και Πειραιά και συγκεκριμένα αναφέρεται στις τουριστικές σπουδές και ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για τη δημιουργία τριών ισχυρών τμημάτων στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού.

Πηγή: tvxs.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις