15.2 C
Athens
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Δεύτερο κύμα εφεδρείας λόγω της αναδιάρθρωσης του Δημοσίου

Πρόσφατα

Νομοσχέδιο για τη ριζική αναμόρφωση του κράτους καταρτίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή έως το τέλος του έτους. Το σχέδιο προβλέπει επιτελικά υπουργεία, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, ανάθεση έργου σε ιδιωτικές εταιρίες, αυστηρό έλεγχο δαπανών και μαζικές μετακινήσεις υπαλλήλων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ότι χιλιάδες υπάλληλοι -κυρίως χαμηλών προσόντων- θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Σύμφωνα με Το Βήμα, η κυβέρνηση µετά τις αφόρητες πιέσεις που δέχεται από την τρόικα για την αποµάκρυνση περίπου 100.000 υπαλλήλων τα δύο προσεχή χρόνια -εκτός από τους 30.000 της εφεδρείας- αποφάσισε να προχωρήσει µε ταχύτατους ρυθµούς στην αναµόρφωση του ∆ηµοσίου.

Έτσι, θα επανεξεταστεί η αποστολή όλων ανεξαιρέτως των υπουργείων από «µηδενική βάση». Στο εν λόγω νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνεται ρητή διάταξη µε την οποία θα καθίσταται σαφές ότι τα υπουργεία θα διατηρήσουν µόνο «επιτελικές αρµοδιότητες που έχουν σχέση µε την άσκηση της δηµόσιας πολιτικής».

Αυτό σηµαίνει ότι οι αρµόδιοι υπουργοί θα αποφασίσουν µε βάση αυτή την αρχή ποιες αρµοδιότητες θα κρατήσουν τα υπουργεία και ποιες θα εκχωρηθούν.

Η εκχώρηση των εκτελεστικών κυρίως αρµοδιοτήτων θα γίνει:

  • προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης (δήµους και αποκεντρωµένες Περιφέρειες), στους οποίους θα περάσουν τοµείς που έχουν σχέση κυρίως µε το περιβάλλον, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία
  • προς τα ΚΕΠ, τα οποία θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και γι’ αυτό θα µετατραπούν σε «υπηρεσίες µιας στάσης», έτσι ώστε να «συνεργάζονται» ηλεκτρονικά µε όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου
  • προς τους ιδιώτες, όπως είναι για παράδειγµα η αποκοµιδή και η διαχείριση των απορριµµάτων στις µεγάλες πόλεις, ή η καθαριότητα των κτιρίων, διάφορα τεχνικά έργα, αρχειοθετήσεις, κωδικοποιήσεις της νοµοθεσίας, έκδοση αδειών κλπ.

 

Παράλληλα, η διαδικασία αυτή θα έχει στόχο τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών των υπουργείων. Οι δαπάνες τους θα βασίζονται σε εκ των προτέρων κοστολογηµένες αρµοδιότητες και δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούνται από τις διευθύνσεις οικονοµικού, οι οποίες θα αναµορφωθούν έτσι ώστε να συνδέονται «on-line» µε τις ανάλογες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο και θα είναι αρµόδιο για την πιστή τήρηση του προϋπολογισµού του κράτους.

Επιπλέον, σε κάθε φορέα -και κυρίως στις υπηρεσίες που έχουν σχέση µε τα δηµόσια έσοδα- θα τεθούν συγκεκριµένοι στόχοι, από την επίτευξη ή µη των οποίων θα εξαρτάται η χρηµατοδότησή τους, αλλά και το ύψος των αποδοχών των υπαλλήλων.

Οι οργανισµοί των υπουργείων θα επαναδιαµορφωθούν µετά και την κατάργηση -σε πρώτη φάση- του 30% των περίπου 30.000 υπηρεσιακών µονάδων, εκ των οποίων πολλές λειτουργούν σήµερα χωρίς καν υπαλλήλους. Οι θέσεις εργασίας που θα αφορούν τους νέους οργανισµούς θα περιγράφονται λεπτοµερώς, γεγονός που θα οδηγήσει και σε αλλαγή της διαδικασίας των προσλήψεων.

Η διαδικασία της αναµόρφωσης του κράτους, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης, είναι αναπόφευκτο ότι θα οδηγήσει σε µαζικές µετακινήσεις υπαλλήλων από τη µία υπηρεσία στην άλλη, χωρίς να είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες αυτές να βρίσκονται στο ίδιο υπουργείο ή οργανισµό.

Ταυτοχρόνως, οι υπάλληλοι -κυρίως χαµηλών προσόντων- που δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων οργανισµών θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

– Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.in.gr

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις