21.4 C
Athens
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Δημόσιο: Μισοί μισθοί και επιδόματα με το σταγονόμετρο

Πρόσφατα

Τι αλλαγές φέρνουν για τους δημοσίους υπαλλήλους οι διατάξεις του νέου μισθολογίου.

Τέλος στα δεκάδες επιδόματα και δραστικές αλλαγές στους βαθμούς και τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων, φέρνει το νέο μισθολόγιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Μαχαίρι προβλέπεται για εργαζόμενους σε προνομιούχα υπουργεία, που θα δουν τους μισθούς τους να μειώνονται ακόμη και κατά 50%, καθώς οι νέες διατάξεις φέρνουν μεν μικρές αυξήσεις στις βασικές αποδοχές, διατηρούν όμως μόνον τέσσερα επιδόματα – οικογενειακό, το οποίο αφορά πλέον μόνον την ύπαρξη τέκνων και όχι επίδομα γάμου, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας, καθώς και τα επιδόματα παραμεθόριων περιοχών και επικίνδυνης – ανθυγιεινής εργασίας.

Προβλέπονται επίσης άλλα τρία επιδόματα, τα οποία όμως καταβάλλονται μόνον στις περιπτώσεις που κάποιος υπάλληλος καταλάβει θέση τμηματάρχη, διευθυντή ή γενικού διευθυντή – το επίδομα θέσης ευθύνης – ή εάν είναι αποδοτικός στη βάση μετρήσιμων στόχων που θα τεθούν σε υπηρεσία.

Για πρώτη φορά εισάγεται το Κίνητρο Επίτευξης Στόχων για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε μονάδες οι οποίες πετυχαίνουν πάνω από 80% τους στόχους που θα τίθενται κάθε φορά με το σύστημα αξιολόγησης. Το συνολικό ύψος του κινήτρου αυτού υπολογίζεται ξεχωριστά ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του μισθολογικού κόστους που κατέβαλαν κατά το προηγούμενο έτος.

Το κίνητρο καταβάλλεται σε υπαλλήλους που πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και αποτυπώνεται σε προσαύξηση κατά 10% στον ετήσιο βασικό μισθό τους, ενώ η προσαύξηση ανέρχεται στο 25% του μισθού εάν πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.

Ειδικά για τους υπαλλήλους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε μονάδες που έχουν κύρια αρμοδιότητα την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τον προγραμματισμό και έλεγχο αντίστοιχων δαπανών καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων.

Το κίνητρο υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7% του συνολικού μισθολογικού κόστους του προηγούμενου έτους. Καταβάλλεται ως προσαύξηση κατά 15% του μηνιαίου βασικού μισθού σε όσους υπαλλήλους πέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό άνω του 90%.

Αυστηρές προϋποθέσεις τίθενται και για την προαγωγή από τον έναν στον άλλον βαθμό, όπου θα γίνεται βάσει ειδικού συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και ικανότητας των υπαλλήλων. Προβλέπεται επίσης ποσόστωση όπου εκτός από τον κατώτερο βαθμό ΣΤ’ προς τον αμέσως επόμενο Ε’ όπου θα προάγονται όλοι, στους επόμενους βαθμούς θα περνούν από εννέα στους δέκα εργαζόμενους έως και κλιμακωτά μόλις δύο στους δέκα εργαζόμενους στον ανώτατο βαθμό Α’.

Οσοι κριθούν μη προακτέοι στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα στερούνται του δικαιώματος προαγωγής για τα επόμενα δύο έτη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λάβουν και τις αντίστοιχες αυξήσεις αφού οι βαθμοί συνδέονται με τους μισθούς. Μεταξύ των βαθμών προβλέπονται παράλληλα και επιμέρους μισθολογικά κλιμάκια, όπου χορηγούνται ανά διετία με εξαίρεση όσα είναι στους βαθμούς Β’ και Α’ όπου ορίζεται τριετία.

Με κάθε αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου χορηγείται μία ενδιάμεση αύξηση κατά 2% επί των αποδοχών, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση συνδέεται με την απόδοση καθώς υπάλληλοι δεν εξελίσσονται μισθολογικά εάν δεν έχουν πετύχει τους στόχους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον για δύο συνεχόμενα έτη.

Αναδημοσίευση από ΝΕΑ, 7-10-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις