20.5 C
Athens
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Κάλυψη ανέργων μέχρι το τέλος του έτους

Πρόσφατα

Ασφαλιστική “ομπρέλα” πέρα από τα δύο χρόνια παρέχεται σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους. Πιο αυστηρά τα κριτήρια για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά τους. Τι προβλέπουν οι εγκύκλιοι Κουτρουμάνη.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων με σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κουτρουμάνη. Την ίδια στιγμή αυστηρότερα γίνονται τα κριτήρια για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά τους, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση σχετικών αιτημάτων (κυρίως από αλλοδαπούς), χωρίς να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Οσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων, στην εγκύκλιο προβλέπεται ότι η σχετική ρύθμιση “παρατείνεται για ένα ακόμα έτος, όχι όμως μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011”. Στόχος του μέτρου είναι να υπάρξει μια “ομπρέλα προστασίας” για όσους αναζητούν δουλειά, το ποσοστό των οποίων ακολουθεί ανοδική πορεία.

Σημειώνεται πως με τους νόμους 2768/99 και 3845/10 οι άνεργοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες μετά τη διακοπή της εργασίας δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για δύο έτη από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης. Επειδή όμως μεγάλος αριθμός εργαζομένων παραμένει άνεργος για μεγαλύτερο της διετίας διάστημα, αποφασίστηκε να δοθεί αυτή η παράταση. Η εφαρμογή της διάταξης ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Καλύπτει δε τις περιπτώσεις ανέργων και μέχρι ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου.

Σε άλλη εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ασφαλιστική κάλυψη των γονέων από τα παιδιά τους. Σήμερα όσοι υπάγονται στους κλάδους υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών φορέων για παροχές υγειονομικής περίθαλψης ασφαλίζουν για τις ίδιες παροχές ασθένειας και τα μέλη της οικογενείας τους (πατέρα – μητέρα).

Ωστόσο με βάση το υπουργείο Εργασίας, “τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για την ασφάλιση γονέων από τα παιδιά τους, παρά το γεγονός ότι οι γονείς είναι πολύ νέοι, ή είναι αλλοδαποί που λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα προέλευσής τους ή έρχονται για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα”.

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τα πρόσωπα αυτά φέρονται ως προστατευόμενα μέλη και λαμβάνουν τις παροχές των ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ στην πραγματικότητα απασχολούνται χωρίς να καταβάλλουν εισφορές. Κυρίως δραστηριοποιούνται σε εργασίες στις οποίες η απασχόληση δεν μπορεί να αποδειχθεί εύκολα (π.χ. οικόσιτο προσωπικό).

Γι’ αυτόν τον σκοπό αυστηροποιούνται οι διατάξεις για την ασφάλιση των γονέων ως έμμεσων μελών. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να είναι άνω των 60 ετών ή να είναι ανάπηροι, με ποσοστό 80% και άνω.

Να μην έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους.

Οσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, δικαιούνται τα πρόσωπα αυτά παροχές ασθένειας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ 150/2006 (Α’ 160) (Οδηγία 2003/109ΕΚ) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

ΤΑΥΤΕΚΩ

Επιβολή εισφοράς

Καθορίζεται εισφορά υπέρ του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ” του ΤΑΥΤΕΚΩ για την ασφάλιση για παροχές ασθένειας των συνταξιούχων ασφαλισμένων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Η εισφορά είναι 4% επί των συντάξεων. Για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 διαμορφώνεται στο 10% (κατανέμεται σε 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του φορέα). Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως φορέας συνταξιοδότησης υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών και να αποδίδει το σύνολο της εισφοράς στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού της Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ”. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ρυθμίσεις για τρία ταμεία

Συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπονται για τρία από τα ταμεία των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του ΤΑΥΤΕΚΩ που προέρχεται από το πρώην Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ) και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΠΠ-ΟΣΕ), όπως και τα μέλη οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν για υγειονομική περίθαλψη στην ασφάλιση του ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ.

Δηλαδή εξαιρούνται από την ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι ήδη συνταξιούχοι μπορούν με αίτησή τους στους αρμόδιους φορείς μέσα σε έξι μήνες να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή.

Επίσης οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ) του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα, εξαιρούμενοι από την ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Aσφάλιση και στον ΟΠΑΔ που βαρύνει τους ίδιους

Δίνεται η δυνατότητα στους βουλευτές και στα μη έχοντα την ιδιότητα του βουλευτή μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και στα μέλη της οικογενείας αυτών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον ΟΠΑΔ ή να διατηρήσουν την ασφάλισή τους στον Κλάδο Ασθένειας του φορέα που ήταν ασφαλισμένοι πριν από την εκλογή τους ή τον διορισμό τους.

Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, υπολογίζονται επί των αποδοχών λόγω ιδιότητας ή της θέσης τους και βαρύνουν τους ίδιους.

Αναδημοσίευση απο ΕΘΝΟΣ, 26-8-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις