34.9 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024

Πόσα θα χάσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με το νέο μισθολόγιο

Πρόσφατα

Η κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων παρά το γεγονός ότι ένα μέρος τους θα ενσωματωθεί στους βασικούς μισθούς θα οδηγήσει σε ετήσιες απώλειες που θα κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 550 έως 1.100 ευρώ.

Σημαντικές ανατροπές έρχονται για τους δημοσίους υπαλλήλους με το νέο Γενικό Μισθολόγιο, αφού στο «μάτι του κυκλώνα» μπαίνουν οι υπάλληλοι χαμηλών προσόντων (ΔΕ και ΥΕ) οι οποίοι αναμένεται να έχουν και τις μεγαλύτερες απώλειες στους μισθούς τους.

Η κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων παρά το γεγονός ότι ένα μέρος τους θα ενσωματωθεί στους βασικούς μισθούς θα οδηγήσει σε ετήσιες απώλειες που θα κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 550 έως 1.100 ευρώ.

Στο 6-10% θα κυμανθούν μεσοσταθμικά οι μειώσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων υποχρεωτικής και μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι θα καταγράψουν τις μικρότερες ενσωματώσεις επιδομάτων στους βασικούς μισθούς, αφού με το νέο μισθολόγιο θα αυξηθεί ο εισαγωγικός μισθός των υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 3,37% και κατά 9,77% των εργαζομένων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Σε βάθος 7ετίας, οπότε και θα εξανεμιστεί το σύνολο των υψηλών επιδομάτων που λαμβάνουν κυρίως οι υπάλληλοι των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, θα καταγράψουν συνολικές απώλειες της τάξης του 20%, αν και οι βασικοί εισαγωγικοί μισθοί θα αυξηθούν κατά 10,55% (ΤΕ) και 10,86% αντίστοιχα. Τα παραπάνω στοιχεία περιγράφει το τελικό σχέδιο για το Γενικό Μισθολόγιο και Βαθμολόγιο που επεξεργάζεται η επιτροπή από στελέχη των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών για το Ενιαίο Μισθολόγιο, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων στις αρχές του Σεπτέμβρη.

Τι περιλαμβάνει

Το τελικό σχέδιο για τους βασικούς μισθούς που επεξεργάζεται η κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά στις προτάσεις για την ενσωμάτωση των επιδομάτων στις βασικές αποδοχές που έχει καταθέσει η ΑΔΕΔΥ με εξαίρεση την κατηγορία των υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο νέο Βαθμολόγιο θεσμοθετούνται 6 βαθμοί, 4 μισθολογικά κλιμάκια μεταξύ των βαθμών που θα αποδίδουν ωριμάνσεις ανά διετία εάν ο υπάλληλος «πιάσει» το 50% του ετήσιου παραγωγικού στόχου που θα προσδιοριστεί για τον ίδιο και την υπηρεσία, ενώ οι αυξήσεις θα αντιστοιχούν στο 2% του βασικού μισθού που λαμβάνει ο εργαζόμενος.

Η αρχιτεκτονική του νέου μισθολογίου που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας περιλαμβάνει τη σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα, την ουσιαστική αξιολόγηση όλων των υπαλλήλων ετησίως, καθώς και την ιδιαίτερη βαρύτητα που θα δοθεί στις σπουδές σε σχέση με την προϋπηρεσία.

Με τον προσδιορισμό ποσοστών υπαλλήλων που θα μπορούν να ανέβουν την κλίμακα των 6 βαθμών μόνο οι καλύτεροι θα μπορούν να ανέλθουν στη βαθμολογική πυραμίδα, ενώ όσοι δεν κρίνονται άξιοι να αλλάξουν βαθμό θα μένουν σταθεροί στις αποδοχές τους μέχρι να αξιολογηθούν θετικά.

Μισθολογικές ανατροπές

Το νέο βαθμολόγιο θα επιφέρει σημαντικές ανατροπές στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων στο Δημόσιο, αφού όλοι οι υπάλληλοι θα επανακαταταχθούν σε βαθμό με βάση τη διάρθρωση της νέας εξαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας.

Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων να καταταχθεί σε χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που κατέχει με το σημερινό σύστημα και να δει τις αποδοχές του να μειώνονται αναλόγως.

Αντίστοιχα υπάλληλοι που είχαν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση ευθύνης με το υπάρχον σύστημα θα χρειάζονται μερικά χρόνια ακόμα με το νέο βαθμολόγιο για να αξιολογηθούν για προϊστάμενοι.

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος ΠΕ με 13 χρόνια υπηρεσίας θα μπορούσε να αξιολογηθεί ή να είναι ήδη προϊστάμενος με το υπάρχον βαθμολόγιο ενώ με το νέο σύστημα θα χρειάζεται τρία χρόνια ακόμα για να θέσει υποψηφιότητα για θέση ευθύνης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις μεταβατικές διατάξεις θα προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων θα διατηρούν τις επιπλέον αποδοχές που διέθεταν με το προηγούμενο βαθμολόγιο ως προσωπική διαφορά η οποία θα μειώνεται κάθε έτος μέχρι να μηδενιστεί.

Οσοι κατέχουν θέση ευθύνης θα αντικατασταθούν μετά την επιλογή των προϊσταμένων με το νέο σύστημα επιλογής μέσω του ΕΙΣΕΠ.

Μέτρα κόστους 18,2 δισ.

Το συνολικό κονδύλι του μισθολογικού κόστους για το Δημόσιο θα είναι 18,2 δισ. ευρώ όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και της τρόικας. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί με βάση τις κοστολογήσεις των σεναρίων που πραγματοποιούν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

16 τα βασικά κλιμάκια

Μισθολογική ωρίμανση ανά διετία ύστερα από τεστ παραγωγικότητας

Μεταξύ των βαθμών (με εξαίρεση τον ΣΤ) θα υπάρχουν 4 μισθολογικά κλιμάκια. Συνολικά δημιουργούνται 16 βασικά κλιμάκια στα οποία θα μπορεί ο υπάλληλος να λαμβάνει μισθολογική ωρίμανση, που θα φτάνει το 2% του βασικού μισθού, ανά διετία. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να έχει «πιάσει» το 50% των ετήσιων στόχων που του έχουν τεθεί.

Η ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους, που θα ακολουθεί τον εργαζόμενο στον υπηρεσιακό φάκελό του για το σύνολο του εργασιακού του βίου, θα περιλαμβάνει βαθμολόγηση για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων που χειρίζεται, τη συμπεριφορά του στους συναδέλφους του και στο κοινό, την αποδοτικότητά του στην εργασία.

Παράλληλα όμως θα συνυπολογίζεται για κάθε υπάλληλο και η συνολική αξιολόγηση της υπηρεσίας που απασχολείται, βάσει κριτηρίων που θα έχουν σχέση με την παραγωγικότητα και την επίτευξη στόχων, τα οποία θα καθορίσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Οι ανεπαρκείς…στάσιμοι

Εφόσον κριθεί θετικά για να μεταβεί σε ανώτερο βαθμό, θα λαμβάνει γενναία αύξηση η οποία υπολογίζεται ότι για τη μετάβαση από τον ΣΤ στον Ε θα παίρνει αύξηση 10% των μηνιαίων αποδοχών του. Αντίστοιχα ποσοστά μεγαλύτερων αυξήσεων θα καθοριστούν στον νόμο και για τους υπόλοιπους βαθμούς.

Ακόμα και σε περίπτωση που ένας υπάλληλος (π.χ. πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) φτάσει στον ανώτερο βαθμό (Α) με κανονικούς ρυθμούς μετά από 16 χρόνια, θα λαμβάνει ανά διετία το ποσό της μισθολογικής ωρίμανσης. Οι υπάλληλοι που δεν αξιολογηθούν ως ικανοί για τη βαθμολογική τους εξέλιξη θα μένουν σχεδόν «στάσιμοι» μισθολογικά, αφού θα λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσό ως αύξηση ανά δύο έτη που θα αντιστοιχεί στην ωρίμανση η οποία συνδέεται με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και οι Απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μετά τη δοκιμαστική περίοδο των 2 ετών θα εισάγονται στον βαθμό Γ.

Μέσα σε 6-7 χρόνια

Θα μείνουν 5 από τα 100 επιδόματα που υπάρχουν σήμερα

Σε βάθος 6-7 χρόνων θα καταργηθεί το σύνολο των 100 ειδικών επιδομάτων που δίνονται σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους και θα παραμείνουν μόνο πέντε: το οικογενειακό, το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας (για όσους κάνουν ελέγχους π.χ εφοριακοί ή για εργασίες που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά π.χ. νοσηλευτές) το επίδομα παραμεθόριων περιοχών με τον επανακαθορισμό των ορίων τους, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα παραγωγικότητας που θα αποδίδεται μετά από αξιολόγηση.

Σύμφωνα με πρόταση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσοι λαμβάνουν επιδόματα μέχρι και 200 ευρώ αυτά θα εξαλειφθούν σταδιακά σε μία τριετία, όσοι λαμβάνουν επιδόματα έως και 500 ευρώ σε μία πενταετία και όσοι έχουν επιδόματα πάνω από 500 ευρώ σε μία επταετία (θα μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 70-100 ευρώ ετησίως).

Αδείας και εορτών

Το επίδομα θέσης θα είναι 200 ευρώ για τους προϊστάμενους τμημάτων, 400 ευρώ για τους διευθυντές και 800 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές, γεγονός που θα δημιουργήσει ανταγωνισμό για την κατάληψη θέσης ευθύνης.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίζονται να παρέχονται τα επιδόματα αδείας και εορτών όπως έχουν προσδιοριστεί μετά τις αρχικές περικοπές (συνολικά 1.000 ευρώ ετησίως).

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις