22.2 C
Athens
Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 500.000 Τι προβλέπει η νέα περαίωση

Πρόσφατα

Σε έσοδα της τάξης των 850 εκατ. ευρώ στοχεύει το υπουργείο Οικονομικών. Τελευταία ευκαιρία για πάνω από 500.000 φορολογούμενους που ενώ έλαβαν σημείωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση, την αγνόησαν.

Σε ολική επαναφορά του μέτρου της περαίωσης προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, στοχεύοντας σε έσοδα της τάξης των 850 εκατ. ευρώ. Αυτήν τη φορά η περαίωση αφορά:

Περισσότερους από 500.000 φορολογούμενους που έλαβαν σημείωμα να υπαχθούν στη ρύθμιση του 2010, αλλά το… αγνόησαν. Τώρα έχουν μία τελευταία ευκαιρία να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις τους λίγο πριν η εφορία τους ελέγξει με διαδικασίες-εξπρές.

Ελεύθερους επαγγελματίες με ατομική ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ, εισηγμένες εταιρείες, επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ και έως 40 εκατ. ευρώ που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση.

Με το άρθρο 18 του πολυνομοσχέδιου του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, ενεργοποιείται η ρύθμιση περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της δεκαετίας 2000-2009. Σημειώνεται ότι από τη ρύθμιση της περαίωσης του 2010 είχαν βεβαιωθεί έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

Πριν από την έναρξη του ελέγχου εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης, το οποίο κοινοποιείται στον φορολογούμενο. Ο επιτηδευματίας έχει προθεσμία 5 ημερών για να το αποδεχθεί. Σε περίπτωση που το αποδεχθεί, υπάγεται στη ρύθμιση της περαίωσης και κλείνει χωρίς έλεγχο τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις του. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργείται έλεγχος με συνοπτικές διαδικασίες.

Το ίδιο εκκαθαριστικό σημείωμα μπορεί να υποβάλει και μόνος του ο φορολογούμενος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011.

Η διαδικασία βεβαίωσης των οφειλών και ο τρόπος καταβολής ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη:

Ευνοϊκή ρύθμιση για όσους “ξέχασαν” μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών κ.ά. με εξαίρεση τις δηλώσεις ΦΜΑΠ. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, με ευνοϊκούς όρους όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων. Αυτή η ρύθμιση πραγματοποιείται με υποβολή δηλώσεων μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβολή του οφειλόμενου φόρου.

Οσοι υπαχθούν στη ρύθμιση απαλλάσσονται από την επιβολή πρόσθετου φόρου, εφόσον αυτός καταβληθεί εφάπαξ, ενώ αν η κύρια οφειλή καταβληθεί σε δόσεις, αυτή προσαυξάνεται με την επιβολή πρόσθετου φόρου 10% για τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και 3% για τις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, για δε τα φυσικά πρόσωπα σε έξι δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ.

“Περαίωση” και για τα σκάφη αναψυχής, με στόχο να αποχαρακτηριστούν από επαγγελματικά όσα ανήκουν σε ιδιώτες και είναι ουσιαστικά σκάφη αναψυχής και να εισπραχθούν 300 εκατ. ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής έχουν την ευκαιρία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 να υποβάλουν αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθμιση και εντός διμήνου να πληρώσουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στο σκάφος και τους φόρους που αναλογούν σε καύσιμα, λιπαντικά για το σκάφος που έτυχε απαλλαγής.

Εξάλλου, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες (ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες τους) η έρευνα με στόχο τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, καλούνται όλοι οι μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομικών να χορηγούν στοιχεία που έχουν αναλάβει βάσει συμβάσεως κάποιο έργο έναντι του Δημοσίου για την υποβοήθηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Από την 1η Αυγούστου

Αυτόφωρο για οφειλέτες άνω των 5.000 ευρώ στο Δημόσιο

Εξαιρετικά αυστηρές γίνονται από την 1η Αυγούστου οι ποινές για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Με το καλημέρα του επόμενου μήνα θα βρεθούν αντιμέτωποι με Αυτόφωρο και ποινές φυλάκισης οι φορολογούμενοι με οφειλές προς το Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ, εφόσον είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από τις 31 Μαρτίου, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γ. Καπελέρη, ενεργοποιείται η διάταξη του ν.3943/2011 που προβλέπει την άσκηση ποινικής δίωξης για οφειλέτες με χρέη που είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα στις 31 Μαρτίου 2011 και δεν φρόντισαν να τα τακτοποιήσουν εντός 4 μηνών, από τότε δηλαδή μέχρι την 1η Αυγούστου 2011.

Το αδίκημα της μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμων χρεών θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές Αυτόφωρο, με χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής του αδικήματος (η οποία λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής). Δηλαδή τη συμπλήρωση 20 μηνών για χρέος μέχρι 150.000 ευρώ ή 5 ετών για χρέος άνω των 150.000 ευρώ. Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, αν το ποσό οφειλής εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση.

Η ποινική δίωξη αφορά σε:

Οφειλές από 5.001 – 10.000 ευρώ ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες.

Οφειλές άνω των 10.000 ευρώ ακόμη και αν έως τις 31/3/2011 δεν είχαν συμπληρωθεί τέσσερις μήνες αφότου κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, δηλαδή δεν είχε διαπραχθεί το αδίκημα.

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα, ενώ όσοι χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ, τιμωρούνται με:

Ποινή φυλάκισης έως 1 έτος για ληξιπρόθεσμες οφειλές από 5.001 έως 10.000 ευρώ.

Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών για οφειλές από 10.001 έως 50.000 ευρώ.

Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους για ληξιπρόθεσμα χρέη από 50.001 έως 150.000 €.

Ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών για οφειλές 150.001 και άνω.

Αναδημοσίευση απο το ΕΘΝΟΣ, 15-7-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις