21.4 C
Athens
Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Οδηγός αλλαγών από τα νέα μέτρα και παραδείγματα ανατροπών που έρχονται Ψαλίδι σε συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα

Πρόσφατα

Ολα τα στοιχεία για τις επερχόμενες ανατροπές στις συντάξεις (αυξημένη εισφορά σε κύριες και επιβολή εισφοράς στις επικουρικές), στο εφάπαξ (περικοπές έως 15%) και στα κοινωνικά επιδόματα για τα οποία καθιερώνονται κριτήρια αναλύει το υπουργείο. Σε έναν εμπεριστατωμένο οδηγό που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του, το υπουργείο ανοίγει τα χαρτιά με όλα τα ακριβή στοιχεία για τις επερχόμενες ανατροπές σε συντάξεις, εφάπαξ και κοινωνικά επιδόματα. Ετσι: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.700 ΕΥΡΩ.

Εκτακτη αναπροσαρμογή των συντελεστών της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων για όλες τις κλίμακες κύριας σύνταξης από 1.700€ και άνω. Από την υιοθέτηση των νέων μέτρων δεν θίγονται συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν από το σύνολο των Ταμείων σύνταξη κάτω των 1.700€ τον μήνα. Συνταξιούχος (π.χ. ενός ταμείου ∆ΕΚΟ ή ∆ημοσίου ή ΙΚΑ) που λαμβάνει σύνταξη 2.500 € τον μήνα μέχρι σήμερα το σύνολο της εισφοράς του ήταν 6% επί του συνόλου της σύνταξης, δηλαδή 150€ τον μήνα. Με την αναπροσαρμογή του συντελεστή ειδικής εισφοράς, η κράτηση θα αυξηθεί κατά 75€ τον μήνα και το σύνολο της κράτησης θα ανέλθει σε 225€ τον μήνα. Στο σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων κύριας σύνταξης μόλις το 5% (ήτοι 161.890 συνταξιούχοι) λαμβάνει σύνταξη πάνω από 1.700€ μηνιαίως.

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ

Εκτακτη ειδική εισφορά επί του συνολικού ποσού της κύριας σύνταξης για τους συντα ξιούχους εκείνους που είναι κάτω των 60 ετών και για ποσά άνω των 1.700€ τον μήνα. Η επιβολή της ειδικής εισφοράς για συνταξιούχους κάτω των 60 ετών και άνω των 1.700€ δεν θίγει:

Τους συνταξιούχους εκείνους που προέρχονται ή από υποχρεωτική ή και αυτοδίκαιη απόλυση(π.χ. συνταξιούχοι Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων ∆υνάμεων).

Τις μητέρες μεανήλικα τέκνα οι οποίες έλαβαν σύνταξη βάσει ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων πριν από το 60ό έτος ηλικίας.

Η ειδική εισφορά αφοράκατά κύριο λόγο τις κατηγορίες των ασφαλισμένων όπως:

Συνταξιούχοι των ∆ΕΚΟ με χρήση ειδικών διατάξεων συνταξιοδότησης πριν από το 60ό έτος ηλικίας, καθώς και των ευνοϊκών διατάξεων της εθελουσίας εξόδου.

Συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα με ηλικία συνταξιοδότησης μικρότερη του 60ού έτους.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος 57 ετών, ο οποίος βγήκε στη σύνταξη κάνοντας χρήση ειδικών διατάξεων (π.χ. λόγω εθελουσίας) και λαμβάνει σύνταξη 2.000€ θα επιβαρυνθεί: α) από την αύξηση της εισφοράς υπέρ της Αλληλεγγύης των Γενεών (από τον συντελεστή 5% στο 7%) με 40 € (δηλαδή από 100€ κράτηση σε 140€), β) από τη θέσπιση ειδικής εισφοράς 6% για συντάξεις 1.700-2.300€ τον μήνα (μετά την κράτηση της εισφοράς υπέρ της Αλληλεγγύης των Γενεών 112€ τον μήνα). Σε σύνολο κρατήσεων η μείωση στη μηνιαία σύνταξή του θα φθάσει τα 152€.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

Ειδικήκλιμακωτήεισφορά στιςεπικουρικές συντάξεις άνω των 300€, για τη χρηματοδότηση χαμηλοσυνταξιούχων ελλειμματικών επικουρικών ταμείων. Το μέτρο αυτό καθίσταται αναγκαίο, καθότι – όπως υποστηρίζει το υπουργείο Εργασίας – μόνο το 2011 τοέλλειμμα των επικουρικών ταμείων θα ξεπεράσει τα 750 εκατ. €. Γιατο σύνολο των επικουρικών ταμείων, οισυνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη μεγαλύτερη των 300€ τονμήνα είναι 235.800 και αποτελούντο 23,18% του συνόλου τωνσυνταξιούχων των επικουρικών ταμείων (σύνολο 1.017.000 συνταξιούχοι.)

Παράδειγμα: Συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει επικουρική σύνταξη ύψους 610 € τον μήνα, θα συνεισφέρει με την έκτακτη ειδική εισφορά επί των επικουρικών συντάξεων ποσοστό 10% (δηλαδή 61€τον μήνα). Επι κουρική σύνταξη μετά τονυπολογισμό της εισφοράς 549 € τον μήνα. ΕΦΑΠΑΞ

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι αναγνωρισμένες οφειλές του Ταμείου Πρόνοιας ∆ημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) έναντι ήδη συνταξιοδοτημένων υπαλλήλων είναι πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι αναγνωρισμένες οφειλές του ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ αγγίζουν τα 119,4 εκατ. ευρώ. ∆υστυχώς – τονίζει το υπουργείο Εργασίας – για πολλά χρόνια ένα σύστημα προνοιακών παροχών το οποίο εξ αρχής ήταν κεφαλαιοποιητικό και όχι αναδιανεμητικό έχει σήμερα καταστεί σε μεγάλο βαθμό αναδιανεμητικό, επιβαρύνοντας κυρίως τους σημερινούς εργαζομένους. Η πολιτική για τον εξορθολογισμό των καταβαλλόμενων εφάπαξ επιδομάτων αφορά τα εξής μέτρα:

Τη μείωση κατά 10% των εφάπαξ του δημόσιου τομέα και κατά 15% των εφάπαξ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή μείωση 4.000-5.000€ για τους εργαζομένους του ∆ημοσίου και 10.000-15.000€ για τους εργαζομένους στις ∆ΕΚΟ.

Τη θέσπιση εισφοράς 1% επί του ΤΠ∆Υ (Ταμείο Πρόνοιας ∆ημοσίων Υπαλλήλων) σε όλους τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα για τη χρηματοδότησητου συστήματος απονομής εφάπαξ. ∆ηλαδή, δημόσιος υπάλληλος με μεικτό μισθό 1.500€ τον μήνα θα συνεισφέρει κατά 15 € μηνιαίως για τη στήριξη του εφάπαξ επιδόματος.

Τη θέσπιση ειδικής εισφοράς ύψους 2% στουςσυνταξιούχους του ∆ημοσίου που παίρνουν πάνω από 800€ τον μήνα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, διότιδεν είναι δίκαιο και αντικειμενικό ναμη συμβάλουν και αυτοί οι οποίοι έλαβαν αυξημένα ποσά εφάπαξ στη διαδικασία εξορθολογισμού, προκειμένου το βάρος της στήριξης του συστήματος να μην πέσει μονομερώς στους σημερινούς εργαζομένους. ∆ηλαδή συνταξιούχος του ∆ημοσίου με σύνταξη 1.000 € τον μήνα θα καταβάλει ως ειδική εισφορά το ποσό των 20€ τον μήνα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ

Το υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει ότι «δεν περικόπτονται κοινωνικά επιδόματα και παροχές προς όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Αντίθετα, μπαίνει μια τάξη βάζοντας εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στη διαδικασία επιλογής τωνδικαιούχων, ώστε να σταματήσουν οι καταστρατηγήσεις και να εξοικονομηθούν ακόμα περισσότεροι πόροι για όσους έχουν πραγματικά ανάγκη». Ταυτόχρονα αυξάνεται, με τη βοήθεια και τωνπληροφοριακών συστημάτων, η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών καιη αποτροπή καταστάσεων καταδολίευσης. Ειδικότερα:

Εισάγονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.

Αλλάζουν τα κίνητρα για τη χορήγηση κοινωνικών παροχών και επιδομάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας (2009) βελτιώνονται μόνο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες πριν και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις πλην των συντάξεων – δηλαδή από 22,7% σε 19,7%.

Μετά και το πέρας της λειτουργικής επανεξέτασης των κοινωνικών προγραμμάτων (τέλος Ιουνίου 2011) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την επίτευξη καλύτερης στόχευσης των πόρων προς τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, το υπουργείοΕργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προβεί στην αλλαγή τωνκριτηρίων δικαιούχων κοινωνικών παροχών με σκοπό την ενίσχυση εκείνων που πραγματικά το έχουν ανάγκη (π.χ. κριτήρια λήψης εποχικών επιδομάτων ΟΑΕ∆, αλλαγή κριτηρίων για επιδότηση ενοικίου και επιχορήγηση επιτοκίου δανείου κ.λπ.). Το ΕΚΑΣ επεκτείνεται σταδιακά μέχρι το 2015 με την καταβολή €30 μηνιαίως σε 100.000 χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Από τον εξορθολογισμό τωνεπιδομάτων του ΟΑΕ∆ σκοπός είναι να προκύψουν οφέλη σε εκείνες τις ομάδες εργαζομένων οι οποίοι ενώ συμβάλλουν περισσότερο σε σχέση με άλλες ομάδες,δεν δικαιούνται αντίστοιχες παροχές (π.χ. εργαζόμενος με 15ετή συνεχόμενηεργασία που μένει άνεργος, σε σχέση με έναν εποχικά εργαζόμενο 5ετίας).

Αναδημοσίευση απο τα ΝΕΑ, 17-6-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις