4.1 C
Athens
Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Στον Καιάδα οδηγούν τις επικουρικές συντάξεις

Πρόσφατα

Του Κώστα Νικολάου

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΪΚΑ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η ΥΠΟΡΓΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κυβέρνηση και τρόικα, όπως φαίνεται, δεν θα περιοριστούν μόνο σε γενικευμένη περικοπή των επικουρικών συντάξεων αλλά θα προχωρήσουν και στην ολοσχερή κατάργησή τους, τουλάχιστον, στα Ταμεία που είναι ζημιογόνα. Αυτό άφησε να εννοηθεί η Υπουργός κ. Κατσέλη την Πέμπτη σε τηλεοπτική συνέντευξή της, επιβεβαιώνοντας όλα όσα γράφονται τις τελευταίες μέρες ότι συζητούν κυβέρνηση και τρόικα.

Η αλήθεια είναι πως τα επικουρικά ταμεία κτίσθηκαν από την αρχή πάνω σε σαθρό έδαφος. Αρχικά ξεκίνησαν μόνο για το υπαλληλικό προσωπικό των επιχειρήσεων («ευγενή ταμεία» τα αποκαλούσαν) και όχι για όλους τους κλάδους όπως είχαν οριοθετηθεί.

Ιδρύθηκαν την δεκαετία του 1940, αριθμούσαν περίπου 70, οι ασφαλιστικές εισφορές κατά βάση κυμαίνονται στο 6% εκ των οποίων 3% οι εργοδοτικές και 3% των εργαζομένων, ενώ οι συντάξεις που χορηγούν κυμαίνονται στο 25% – 40 % του μισθού όταν πρόκειται για 35 χρόνια ασφάλιση, και αυτό εξαρτάται από τις εισφορές του κάθε ταμείου καθώς ορισμένα έχουν πολύ πάνω από το 6%.

Η τύχη των ταμείων ήταν προδιαγραμμένη, καθώς για μεγάλη χρονική περίοδο -πάνω από 30 χρόνια- και με υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού (26%), όλα τα αποθεματικά ήταν δεσμευμένα και χωρίς τόκο στις τράπεζες. Επιπλέον η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας με αφανισμό παραγωγικών κλάδων περιόρισε ή κατήργησε τα έσοδα από αρκετά ταμεία. Τα λειτουργικά έξοδα είναι δυσανάλογα με τον χαμηλό αριθμό ασφαλισμένων, ενώ ο κατακερματισμός τα καθιστά αδύναμα να αντιμετωπίσουν την εισφοροδιαφυγή, αλλά και τα χρέη των επιχειρήσεων προς τα ταμεία γιγαντώνονται.

Τα προβλήματα εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 70, όταν ήρθε η ώρα καταβολής συντάξεων και θα έρεπε να χρησιμοποιηθούν τα αποθεματικά, τα οποία πλέον δεν υπήρχαν. Η λύση που δόθηκε τότε, ήταν να φορτώσουν όλες τις κλοπές και την κακοδιαχείριση σε νέους ασφαλισμένους.

Έτσι, από το 1978, τα υπάρχοντα ταμεία επεκτείνονται και ασφαλίζουν πλέον όλους τους εργαζόμενους και στις 1/2/1983 ιδρύεται το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (σημερινό ΕΤΕΑΜ) όπου υποχρεωτικά ασφαλίζονται σε αυτό όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν καλύπτονται από κάποιο επικουρικό ταμείο. Στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ενσωματώνονται όλα τα «προβληματικά ταμεία» (22 τον αριθμό) και αυτό αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις των ταμείων αυτών, χωρίς όμως να εισπράξει και τις μεγάλες οφειλές προς τα ταμεία αυτά. Στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ φορτώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις του κράτους και όλα τα χρέη των προβληματικών επιχειρήσεων της περιόδου αυτής.

Καθώς η βασική αιτία δεν αντιμετωπίστηκε, οι συντάξεις της επικουρικής ασφάλισης μπαίνουν σε νέα και σε πιο σκληρή δοκιμασία.

1992 ΝΟΜΟΣ ΣΙΟΥΦΑ

Με το νόμο 2084/92, από 1/1/1998 καταργούνται καταστατικές διατάξεις των επικουρικών ταμείων και εξισώνονται με αυτές της κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ. Δηλαδή για να δικαιούται κάποιος πλήρη επικουρική σύνταξη μετά το 1998, θα πρέπει να έχει τόσες ημέρες επικουρικής ασφάλισης όσες και στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ. Διαφορετικά η σύνταξη του θα είναι μειωμένη κατά 30%!!

Με τον τρόπο αυτό, και επειδή ο χρόνος της κύριας και της επικουρικής ασφάλισης δεν συμβαδίζουν, καθώς μέχρι το 1983 δεν είχαν επικουρικό όλες οι εργασίες, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι οδηγούνται σε μειωμένες επικουρικές συντάξεις.

2002 ΝΟΜΟΣ ΡΕΠΠΑ

Με το νόμο 3029/02 και σε συνέχεια του νόμου ΣΙΟΥΦΑ, καταργούνται όλα τα καταστατικά των επικουρικών ταμείων και στο εξής όλες οι αρμοδιότητες βρίσκονται πλέον σε αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού θα ορίζονται:

-το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών

-τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα

-ο χρόνος ασφάλισης

-οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

-το ύψος της σύνταξης

Επίσης, με τον ίδιο νόμο εισάγεται ο θεσμός των «επαγγελματικών ταμείων» (ιδιωτικών) και στο εξής όλα τα επικουρικά ταμεία έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα της ιδιωτικοποίησής τους.

2008 ΝΟΜΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Με τον νόμο 3655/08 γίνονται βίαιες προσαρμογές και ενοποιήσεις όλων των επικουρικών ταμείων, χωρίς αναλογιστικές μελέτες και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές εισφορές του κάθε ταμείου.

Έτσι στο χώρο της εργασίας, τα επικουρικά ταμεία αλλά και αυτά της πρόνοιας διαμορφώνονται ως εξής:

-Το ΕΤΕΑΜ (πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) που εντάσσονται σε αυτό τα λεγόμενα προβληματικά ταμεία.

-Το ΤΕΑΙΤ που σε αυτό εντάσσονται όλα τα επικουρικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα.

-Το ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάσσονται όλα τα ταμεία της κοινής ωφέλειας και τραπεζών.

-Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που εντάσσονται το προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

-Το ΤΕΑΔΥ που εντάσσονται όλα τα ταμεία των δημοσίων υπάλληλων.

-Στο ΤΕΑΠΑΣΑ, ενοποιούνται τα ταμεία στα σώματα ασφαλείας, στο ΤΑΠΙΤ, τα ταμεία πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα και στο ΤΑΠΔΥ, τα ταμεία πρόνοιας των δημοσίων υπάλληλων.

Επιπλέον και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, από 1/1/2013 κανένα επικουρικό ταμείο δεν θα πρέπει να χορηγεί συντάξεις πάνω από το 20% του συντάξιμου μισθού για 35 ασφάλισης, και αυτό ανεξάρτητα εάν οι εισφορές κάποιον ταμείων είναι πάνω από το 6%!!

2010 ΝΟΜΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ – ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ

Δεν πέρασαν δύο χρόνια και πριν έρθει το 2013, με τον νόμο αυτό τον 3863/10 δίνετε και η χαριστική βολή στις όλες τις επικουρικές συντάξεις.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, μέσα στο 2011, εκπονεί αναλογικές μελέτες όλων των επικουρικών ταμείων και με βάση αυτές θα καθοριστούν τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για το κάθε ταμείο!!

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τα «νέα ποσοστά αναπλήρωσης» θα πέσουν πολύ κάτω και από το 20% του μισθού, καθώς οι αναλογιστικές μελέτες από την φύση τους είναι πλαστές, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη τα αποθεματικά των συνταξιούχων τα οποία έχουν αφανιστεί.

Έτσι,

-Αφού το κράτος για 60 χρόνια λεηλάτησε όλα τα αποθεματικά των επικουρικών ταμείων, από τις άτοκες δεσμεύσεις στην αρχή έως το τζόγο του χρηματιστηρίου και τα «δομημένα ομόλογα» σήμερα,

-Αφού φόρτωσε στα ταμεία δικές του υποχρεώσεις χωρίς όμως την ανάλογη χρηματοδότηση, καθώς το ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ανέλαβε τις υποχρεώσεις των ταμείων που είχαν «χρεοκοπήσει»,

– Αφού τα βάρυνε με τεράστια χρέη όπως αυτά των προβληματικών επιχειρήσεων, κ.λ.π..,

– Και αφού τα εγκατέλειψε στον τυχοδιωκτισμό της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροκλοπή,

προσπαθούν τώρα μέσα από τρικ και πλαστά διλήμματα να απαλλαγούν και από τις συντάξεις των ταμείων αυτών και τις οδηγούν στον καιάδα.

*Νικολάου Κώστας, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, Πρώην Μέλος Διοίκησης Επικουρικού Ταμείου ( ΤΕΑΠΟΖΟ ).

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην Εποχή της 15/5/2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις