22.6 C
Athens
Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023

Λεφτά στοπ σε 405 οργανισμούς

Πρόσφατα

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών κόβονται οι επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Δημοσίου που δεν καταθέτουν ισολογισμούς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επίσημα στοιχεία δείχνουν 405 φορείς.

«Μαχαίρι» θα κόβονται οι κρατικές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικότερα σε όλα τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τα οποία δεν αποστέλλουν κάθε μήνα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναλυτικές καταστάσεις με τα οικονομικά τους στοιχεία.

Παράλληλα θα ψαλιδίζονται οι αμοιβές των προέδρων ή γενικών διευθυντών των φορέων αυτών και θα δεσμεύεται το 50% των εσόδων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα παραπάνω προβλέπονται σε υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με στόχο να μπει μια τάξη στο «χάος» των στατιστικών δεδομένων της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπ. Οικονομικών, 405 φορείς κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς κρατική επιχορήγηση, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου 2010 από τους 1.601 οργανισμούς οικονομικά στοιχεία είχαν αποστείλει μόνο οι 1.196.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους ΟΤΑ. Κι αυτό γιατί 296 δεν ενημέρωσαν για την οικονομική τους κατάσταση έως το τέλος της περσινής χρονιάς. Η κατάσταση περιπλέκεται με το σκεπτικό πως με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και τις συνενώσεις των δήμων παρατηρείται δυστοκία στην καταγραφή οικονομικών δεδομένων. Επίσης 21 ασφαλιστικά ταμεία και 88 λοιπά Νομικά Πρόσωπα δεν απέστειλαν στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο. Από την άλλη, και τα 134 νοσοκομεία ενημέρωσαν το ΓΛΚ.

Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι στιγμής δεν έχει κοπεί η επιχορήγηση σε δημόσιο φορέα, αλλά από εδώ και στο εξής θα ακολουθηθεί αυστηρή γραμμή γιατί, όπως χαρακτηριστικά λέει, «είναι αδιανόητο να μην έχουμε ακόμη πλήρη εικόνα για τα οικονομικά των φορέων της γενικής κυβέρνησης». Η ασυνέπεια που παρατηρείται έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν… σκελετοί ελλειμμάτων.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε 1,58 δισ. ευρώ και των νοσοκομείων ύστερα από σειρά ρυθμίσεων σε 2,2 δισ. ευρώ. Οι δήμοι τον Δεκέμβριο χρωστούσαν 551,9 εκατ. ευρώ από 448,5 εκατ. έναν μήνα πριν. Τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα έχουν οφειλές ύψους 159,4 εκατ. ευρώ.

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

«Ψαλίδι» στον μισθό για κάθε ημέρα καθυστέρησης

Αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται στην υπουργική απόφαση.

Το υπουργείο ζητά να ενημερώνεται κάθε μήνα (υπάρχει άλλωστε και σχετική υποχρέωση στο μνημόνιο) για στατιστικά στοιχεία σε ταμειακή βάση που αφορούν τα έσοδα, τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση, τις εκκρεμείς υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των οργανισμών. Μάλιστα αποστέλλει και σχετικά υποδείγματα που πρέπει να συμπληρώνονται από τις οικονομικές υπηρεσίες.

Στην υπουργική απόφαση υπογραμμίζεται ότι «η υποβολή των στοιχείων είναι υποχρεωτική».

Οσον αφορά τις επιχορηγήσεις αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Φορείς που δεν θα έχουν υποβάλει τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των στοιχείων, το ΓΛΚ θα καταρτίζει κατάσταση με τους φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και θα την αναρτά στο Διαδίκτυο. Η κατάσταση αυτή θα επέχει θέση βεβαίωσης και θα αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή επιχορήγησης. Επίσης στην ίδια υπουργική απόφαση προσδιορίζονται και άλλες κυρώσεις για τους φορείς που δεν θα συμμορφωθούν.

Ειδικότερα, μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας, ο πρόεδρος ή ο γενικός διευθυντής του φορέα μπορεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο στον πρόεδρο ή τον γενικό διευθυντή, κατά περίπτωση, ίσο με 1/25 (ή ένα ημερομίσθιο) του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στο μισό θα κόβονται τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τους φορείς που δεν συμμορφώνονται. Στην απόφαση αναφέρεται πως μετά παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί, το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από το ΠΔΕ ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού. Τα έσοδα αποδεσμεύονται όταν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Αναδημοσίευση απο το ΕΘΝΟΣ, 30-3-2011

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις