21.4 C
Athens
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί το κοινωνικό πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Πρόσφατα

16/3/2011

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί το κοινωνικό πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, «Βοήθεια στο σπίτι». Το πρόβλημα το δημιουργεί η διοικητική μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και αν δεν υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση τότε η αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εξυπηρετούμενοι πολίτες θα βρεθούν μπροστά σε σοβαρό αδιέξοδο. 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 4569/27-01-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται ότι γίνεται συγχώνευση όλων των Ν.Π.Δ.Δ. σε δύο ή σε ένα, εφόσον στον Δήμο λειτουργεί Κοινωφελής Επιχείρηση. Το ΝΠΔΔ του Δήμου και η Δημοτική Επιχείρηση δεν μπορούν να έχουν κοινούς τομείς δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Ωστόσο στην υπ. αρ. 9104/24-02-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται πως για όσο διάστημα υφίστανται ανειλημμένες υποχρεώσεις των υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελών Επιχειρήσεων επιτρέπεται να ασκηθούν διακριτές δράσεις του ίδιου τομέα αρμοδιοτήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. και την Κοινωφελή Επιχείρηση.

Το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πού θα ενταχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» μετά το πέρας των ανειλημμένων υποχρεώσεων, εφόσον αναμένεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σχετικά με την μετακίνηση του προσωπικού. Κι αυτό γιατί μεταφορά προσωπικού προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου και επιπλέον αφορά μόνο επιχειρήσεις που συγχωνεύονται (παρ 4 άρθρο 109 ν.3852/10). Δηλαδή οι εργαζόμενοι στα προγράμματα αυτά με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου απολύονται σε κάθε περίπτωση και επίσης όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις των δήμων που διαθέτουν μόνο μία κοινωφελή επιχείρηση (δηλ. δεν θα υπάρχει συγχώνευση) θα έχουν την ίδια μοίρα, είτε είναι αορίστου είτε είναι ορισμένου χρόνου.

Παράλληλα, συρρικνώνεται δραματικά το φάσμα των δικαιούχων που μπορούν να ωφεληθούν από το «Βοήθεια στο σπίτι». Ωφελούμενοι πλέον θεωρούνται το συγγενικό περιβάλλον (παιδιά, ανίψια, εγγόνια οποιοσδήποτε συγγενής) που είναι σε ανεργία ή με απειλούμενη εργασία. Οι μέχρι τώρα ενταγμένοι στο πρόγραμμα μετατρέπονται πλέον σε «εξυπηρετούμενους»! Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ δηλαδή να έχουν κάρτα ανεργίας απαραιτήτως. Πού θα βρεθούν αυτά τα άτομα στην περίπτωση των αγροτικών περιοχών και με τα συγγενικά πρόσωπα να ζουν σε απομακρυσμένα αστικά κέντρα; Απειλούμενοι με ανεργία είναι όσοι είναι σε πρόγραμμα προωθητικής απασχόλησης π.χ. stage ή οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης ή προώθησης απασχόλησης το οποίο και αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται μέσω ΟΑΕΔ. Όσοι ωφελούμενοι έχουν ασφάλεια ΟΓΑ επειδή δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να εκδώσουν κάρτα ανεργίας θα εγγράφονται στον ΟΑΕΔ σε μητρώα ανέργων και ο ΟΑΕΔ θα πιστοποιεί ότι είναι σε αναμονή ένταξης προγράμματος προωθητικής απασχόλησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αφενός δεν λαμβάνεται ουδεμία μέριμνα για τα μοναχικά άτομα ή αυτούς που δεν θα έχουν στο συγγενικό κύκλο άτομο με κάρτα ανεργίας και που συνιστούν την πλειονότητα των περιπτώσεων και αφετέρου ότι το πρόγραμμα οδηγείται σε κλείσιμο ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Τέλος, η χρηματοδότηση του προγράμματος δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2011 αλλά θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ένταξης. Το χρονικό διάστημα από την 1/1/2011 μέχρι την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να πληρώσει τους εργαζόμενους ο φορέας υλοποίησης της δομής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εκβιάζονται να υπογράψουν συμβάσεις στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι αν δεν εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση, το διάστημα αυτό θα θεωρηθεί εθελοντική εργασία και οι εργαζόμενοι καμία απαίτηση δεν θα έχουν από την Επιχείρηση.

Επειδή, η ελληνική πολιτεία έχει επί σειρά ετών χρηματοδοτηθεί από τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης για τη δημιουργία υποδομών, δομών και λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», και πρέπει να αναλάβει μετά το πέρας της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ η ίδια την χρηματοδότηση του,

Επειδή, οφείλει να ρυθμίσει νομοθετικά την ένταξη του προγράμματος στο πλαίσιο των νέων καλλικρατικών δήμων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού,

Επειδή, το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί πλέον μία στοχευμένη κοινωνική ομάδα αφήνοντας εκτός την πλειονότητα των μέχρι σήμερα δικαιούχων του προγράμματος,

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1. Με ποιον τρόπο προτίθενται να λύσουν το ζήτημα που θα προκύψει από τη διαδικασία των συγχωνεύσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελών Επιχειρήσεων, αναφορικά με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», διασφαλίζοντας πως δεν θα χαθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας;

2. Με ποιόν τρόπο θα συνεχίσει να ωφελείται το σύνολο όλων όσων έκαναν χρήση του προγράμματος, χωρίς να περιοριστούν οι ωφελούμενοι στην στοχευμένη ομάδα που ορίζεται από την κοινοτική χρηματοδότηση;

3. Ειδικότερα, για την εφαρμογή του προγράμματος το τρέχον έτος και για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, πως ακριβώς θα γίνεται η διαδικασία εγγραφής τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ;

4. Τι μέτρα προβλέπεται να λάβουν ώστε οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να μην χάσουν τα δεδουλευμένα τους, εξαιτίας της καθυστέρησης στην υπογραφή συμβάσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Κουράκης Τάσος

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Παρόμοια Άρθρα

Παρατάξεις